WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Суверенітет України (пошукова робота) - Реферат

Суверенітет України (пошукова робота) - Реферат

Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних
потреб її громадян.
Економічна самостійність - це такий стан національної економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задовольнити потреби особи, сім'ї, суспільства, держави.
При аналізі економічної самостійності виділяються передусім три важливих складові:
економічна незалежність, що означає насамперед можливість здійснення державного контролю над національними ресурсами, спроможність використовувати національні конкурентні переваги для забезпечення рівноправної участі у міжнародній торгівлі;
стійкість і стабільність національної економіки, що передбачає міцність і надійність усіх елементів економічної системи, захист усіх форм власності, створення гарантій для ефективної підприємницької діяльності, стримування дестабілізуючих факторів;
здатність до саморозвитку і прогресу, тобто спроможність самостійно реалізовувати і захищати національні економічні інтереси, здійснювати постійну модернізацію виробництва, ефективну інвестиційну та інноваційну політику, розвивати інтелектуальний і трудовий потенціал країни.
Політика економічної самостійності визначається на основі певних принципів, які створюють політичну і правову базу для оцінки зовнішніх і внутрішніх загроз, формування національних економічних інтересів і стратегії економічної самостійності.
До основних принципів забезпечення економічної самостійності України можна віднести:
верховенство закону при забезпеченні економічної самостійності;
додержання балансу економічних інтересів особи, сім'ї, суспільства, держави;
взаємна відповідальність особи, сім'ї, суспільства, держави щодо забезпечення економічної самостійності;
своєчасність і адекватність заходів, пов'язаних із відверненням загроз і захистом національних економічних інтересів;
пріоритет договірних (мирних) заходів у вирішенні як внутрішніх, так і зовнішніх конфліктів економічного характеру;
інтеграція національної економічної безпеки з міжнародною економічною безпекою.
Конституції України чітко зазначено, що поряд із захистом суверенітету і територіальної цілісності України забезпечення її економічної самостійності є найважливішою функцією держави і справою всього українського народу.
Економічній самостійності притаманний інтегральний характер, оскільки вона є результатом спільних зусиль усієї нації, що проявляється через дії всіх гілок влади на всіх рівнях (від всеукраїнського до місцевого), наявних у державі сил і засобів, об'єднань громадян і окремих осіб.
Слід зазначити, що нині існують певні протиріччя між окремими громадянами і державою в забезпеченні ними своєї економічної самостійності. Насамперед це пов'язане з тим, що держава може не тільки виступати гарантом економічної безпеки своїх громадян, але й сама бути для них джерелом загроз (знецінення грошових заощаджень, затримки з виплатою заробітної платні та інших соціальних виплат, непомірні податки і т. ін.). Якщо держава створюватиме для громадян загрозу, що значно перевищуватиме ту небезпеку, від якої вона їх захищає, то зрозуміло, що така держава навряд чи буде викликати у них повагу. Більше того, така держава не зможе бути виразником національних економічних інтересів.
У період кардинальних економічних перетворень, коли створюється потужний недержавний сектор економіки, дуже важливо, щоб приватні підприємницькі структури дбали не лише про власні інтереси і безпеку, як це спостерігається нині, але й ураховували інтереси держави і суспільства та сприяли забезпеченню економічної самостійності України. Адже коли, наприклад, валютні кошти вітчизняних комерційних структур осідають в іноземних банках, зміцнюючи економічний потенціал іноземних країн, то відповідно вони підривають його в Україні. Фінансове знекровлення власної країни веде до зменшення рівня її обороноздатності, неспроможності соціально захистити вразливі верстви населення, розвивати науку, освіту, культуру і врешті може призвести до втрати самої державності. Держава повинна вживати всі необхідні заходи з метою нейтралізації подібних загроз своїй економічній безпеці.[6.88]
Обгрунтуванню основних напрямків сучасної політики у галузі економічної самостійності України сприятиме визначення кількісних оцінок загроз (рівня небезпеки) і побудова пріоритетного ряду національних економічних інтересів (ступеня їх важливості).
До найбільш небезпечних загроз економічній самостійності України слід віднести:
відсутність надійної системи економічної безпеки України;
неефективність державного регулювання та керованості соціально-економічними процесами;
зростання "тіньової" економіки, посилення її криміналізації;
свідомі чи несвідомі дії представників вищих органів державної влади та управління, спрямовані на шкоду державі та національним інтересам України;
соціальна незахищеність значної частини населення, зростання бідності;
непослідовність i безсистемність у здійсненні економічних реформ, відсутність власної моделі реформ та їх ідеологічного забезпечення;
деформована структура виробництва, відсутність науково-обгрунтованої структурної перебудови економіки;
неефективність податкової системи, масове ухилення від сплати податків;
неефективність управління державним сектором економіки;
високий рівень матеріало- та енергомісткості виробництва;
корупція в управлінській сфері;
недосконалість національного законодавства, пов'язаного з регулюванням економічних процесів;
домінування видобувних і базових галузей з низьким ступенем переробки сировини;
енергетична криза;
низький рівень замкнених циклів виробництва стратегічно важливої продукції, зокрема, військової техніки та озброєння;
високий рівень зношеності основних фондів;
низький рівень заробітної платні, відсутність мотивації до праці;
значне падіння обсягів виробництва;
незадовільна орієнтація навиробництво продукції кінцевого споживання;
застарілі технології у більшості галузей виробництва;
витіснення України з частини зовнішніх ринків збуту продукції, зокрема, в країнах СНД і Східної Європи;
надмірна відкритість економіки України, невиважена лібералізація зовнішньоекономічної діяльності.
Результати аналізу свідчать, що значною внутрішньою загрозою в Україні було зростання "тіньової" економіки та посилення її криміналізації. Значні обсяги тіньової економічної діяльності істотно впливали на обсяги і структуру ВВП і призводили до спотворення офіційних

 
 

Цікаве

Загрузка...