WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Франція - Реферат

Франція - Реферат

система компенсаційних зборів. Компенсаційні збори являють собою різницю між високою, як правило, ціною співтовариства на конкретний вид сільгосппродукції і її світовою ціною. Єдині ціни встановлюються Комісією ЄС і щорічно переглядаються. Різниця між єдиними і світовими цінами може коливатися в залежності від товару від півтора до п'яти разів.
Антидемпінгове законодавство "Заходи для захисту від демпінгу" передбачають введення обкладання імпортованих товарів із третіх країн антидемпінговими зборами при наявності доказу, що їхній ввіз у державу Співтовариства здійснювався шляхом демпінгу і наносить або може завдати шкоди національному виробництву країн-членів угруповання.
Діючі у Франції антидемпінгові правила прийняті для всіх країн ЄС і набрали сили з 1 серпня 1984 року, поширюючись на всі види ввезених товарів: промислові і сільськогосподарські. Антидемпінгові міри діють через механізм цін, а для доказу, що експорт товарів у країни ЄС ведеться за заниженими цінами, передбачений набір інструментів. Розпливчасті формулювання передбачуваного збитку від демпінгу, можливість широкого тлумачення критеріїв, що встановлюють його факт, надають органам ЄС велику волю для використання цих правил з метою селективного обмеження або заборони імпорту товарів із третіх країн.
Державне фінансування експорту
Державне фінансування експорту у Франції здійснюється у відповідності зі спеціальними правилами, установленими владою, при участі і контролі державних і напівдержавних кредитно-фінансових організацій: Банку Франції, Французького банку для зовнішньої торгівлі і банку "Креди насьональ". Порядок кредитування експорту визначається законом про кредитну реформу від 1 липня 1971 року.
Кредитна реформа повинна була вирішити дві задачі: провести перерозподіл джерел фінансування експортних кредитів і створити додаткові пільги для експортерів. Головним доповненням джерел фінансування експорту з'явилося підвищення ролі комерційних банків при зниженні ролі Банку Франції. Після реформи їхня частка в цьому виді діяльності піднялася до 30%, питома вага Казначейства зберіглася на колишньому рівні - 20%, а частка Банку Франції і спеціалізованих державних банків упала з 70% до 50%.
Відповідно до цього закону було передбачене збільшення нормативних розмірів кредитування виробництва
експортованих товарів з 80% до 90% вартості контракту й участі банків у фінансуванні ними експортних кредитів з 90% до 100%.
В даний час кредитування експорту здійснюється головним чином приватними банками за рахунок власних
ресурсів. Державний вплив полягає у рефінансуванні на пільгових умовах таких кредитів як з метою зниження, так і стабілізації ставок на весь період кредитування і у меншому ступені - у безпосереднім наданні позик. Ці операції проводять Банк Франції і Французький банк для зовнішньої торгівлі - єдиний спеціалізований зовнішньоторговельний банк у Західній Європі. Останній фінансує експорт французьких фірм шляхом обліку їхніх векселів, акцептів і гарантій; надає коротко-, середньо- і довгострокові експортні кредити, а також позички підприємцям на виробництво експортної продукції.
Діюча система дозволяє французькому експортерові користуватися кредитами як для фінансування експортного виробництва , так і самої експортної торгівлі. При продажі напівфабрикатів і споживчих товарів надаються короткострокові кредити, а середньо- і довгострокові кредити постачальникові надаються при продажі устаткування.
Урядова політика в області кредитування експорту розробляється Керуванням зовнішньоекономічних зв'язків Міністерства економіки, фінансів і бюджету, що здійснює загальне керівництво Французькою компанією по страхуванню зовнішньої торгівлі (КОФАСЕ), без поліса якої не може бути забезпечений пільговий характер експортної позики.
Видачею дозволів на кредит і контролем за виконанням цих рішень займаються дві урядові комісії - Комітет директорів і Комісія гарантій і зовнішньоторговельних кредитів. Комітет директорів вирішує питання про видачу довгострокових кредитів і їхніх умов. Комісія гарантій і зовнішньоторговельних кредитів розглядає за участю Казначейства, зацікавлених міністерств, банків ("Банку Франції", "Крединасьональ") умови фінансування і реалізації експортних постачань у кредит і встановлює, яку частину кредиту застрахує КОФАСЕ. Комісія одноосібно приймає рішення по середньострокових кредитах, а по довгостроковим - додержується вказівок Комітету директорів.
У Франції існують відмінні від загальноприйнятої західної практики критерії градації кредитів по термінах. Позички від двох до чотирьох років вважаються середньостроковими, а понад чотири - довгостроковими. Фінансуванням середньострокових кредитів займається "Французький банк для зовнішньої торгівлі" (ФБЗТ), що потім рефінансує їх по пільговій ставці в Банку Франції. Однак фінансування і рефінансування стосується основної, але не всієї суми позики, пільговий характер іншої частини експортного кредиту забезпечується за рахунок ресурсів його комерційного банку, що видав.
По довгострокових кредитах фінансування і рефінансування частини, що підлягає погашенню протягом перших семи років, відбувається аналогічним образом, інша частина фінансується цілком ФБЗТ за рахунок засобів Казначейства або ресурсів, мобілізованих на приватному ринку капіталів. Даний порядок поширюється на позики, надані, головним чином, у національній валюті, а іноді й в іноземній. Крім того, звичайно не менш 15% вартості контракту повинне бути оплачено наявними, а іноді ця частка підвищується до 20-25%.
З 1986 року у Франції діє новий вид експортного кредиту - "моноблок", що представляє собою одну фінансову угода замість двох колишніх (пільгової позики Казначейства і комерційного банку) з пільговими умовами кредитування, у порівнянні з ринковими. Поряд з цим підприємствам-експортерам дана можливість одержання кредиту в розмірі 100% його місячного пасиву по поточних операціях.
Державне страхування зовнішньоекономічних операцій
Державне страхування зовнішньоекономічних операцій здійснюється КОФАСЕ. В даний час Страхування служить не тільки захистом експортерів від можливих ризиків, але стало важливою умовою одержання банківського кредиту. Нині у Франції здійснюється страхування ризиків, пов'язаних з попереднім вивченням ринку, зміною курсів іноземних валют, організацією за кордоном ярмарків, виставок, складів, закордонних інвестицій; страхується непередбачене підвищення цін у період виготовлення експортної продукції.
На практиці КОФАСЕ, як приватна компанія, страхує за свій рахунок від комерційних ризиків короткострокові експортні кредити; як державна компанія (за рахунок уряду) гарантує комерційні ризики по всіх експортних кредитах і комерційні ризики по середньо- і довгострокових кредитах. Страхуються наступні угоди: продаж товарів; надання послуг (підготовка досліджень, технічна допомога, оренда устаткування, створення запасів за кордоном, участь у торговельних ярмарках, вивчення іноземних ринків, реклама); здійснення будівельних робіт за рубежем; інвестиції за кордоном; експортні кредити постачальникам, коротко-, середньо- і довгострокові кредити покупцеві, а також фінансові урядові кредити.
До

 
 

Цікаве

Загрузка...