WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Вищі оргaни державної влади України - Курсова робота

Вищі оргaни державної влади України - Курсова робота

колегій або призначають для цього членів суду;
2) утворюють склад суду для розгляду справ у судових засіданнях колегій;
3) здійснюють керівництво роботою відповідних колегій;
4) подають Пленуму Верховного Суду України звіти про діяльність колегій;
5) мають право витребувати судові справи для вивчення і узагальнення судової практики;
6) організують роботу по підвищенню кваліфікації суддів відповідної судової колегії.
Верховний Суд України видає "Бюлетень Верховного Суду України".
ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
Вищий арбітражний суд України є найвищим органом у вирішенні господарських спорів і здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов арбітражних судів України та контролю за їх діяльністю.
Вищий арбітражний суд України складається з Голови, першого заступника Голови, заступників Голови та арбітрів і діє ускладі:
пленуму Вищого арбітражного суду;
президії Вищого арбітражного суду;
арбітражних колегій по розгляду спорів та перегляду рішень,ухвал, постанов.
Вищий арбітражний суд України:
1) вирішує господарські спори, віднесені до його компетенції Арбітражним процесуальним кодексом України, іншим законодавством України, міждержавними договорами й угодами; може в межах підвідомчості арбітражних судів України прийняти до свого провадження будь-який господарський спір;
2) переглядає в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя;
3) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує однаковість практики, аналізує статистику вирішення господарських спорів; дає роз'яснення арбітражним судам з питань практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок вирішення господарських спорів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковим для арбітрів і учасників господарських правовідносин, що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення;
4) веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;
5) здійснює організаційне керівництво арбітражним судом Республіки Крим, арбітражними судами областей, міст Києва і Севастополя, несе відповідальність за організацію, стан і вдосконалення їх діяльності, перевіряє і поширює позитивний досвід роботи арбітражних судів республіки;
6) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у арбітри, підвищення кваліфікації працівників арбітражних судів, організовує роботу по матеріально-технічному забезпеченню арбітражних судів і створенню належних умов для їх діяльності, нормативному забезпеченню, веденню статистичного обліку;
7) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
Вищому арбітражному суду відровідно до Конституції України належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.
Голова Вищого арбітражного суду України:
1) організовує діяльність Вищого арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на Вищий арбітражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату Вищого арбітражного суду, вживає заходи заохочення і накладає
дисциплінарні стягнення на голову арбітражного суду Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, арбітрів цих арбітражних судів, арбітрів та працівників апарату Вищого арбітражного суду;
2) здійснює організаційне керівництво роботою арбітражних судів України;
3) розподіляє обов'язки між заступниками Голови та арбітрами Вищого арбітражного суду;
4) затверджує структуру, штатний розпис, кошторис витрат на утримання Вищого арбітражного суду, положення про структурні підрозділи Вищого арбітражного суду;
5) вносить у Верховну раду Україн подання щодо:
призначення заступників Голови та арбітрів Вищого арбітражного суду, голів, їх заступників та арбітрів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя; затвердження складу президії Вищого арбітражного суду; встановлення чисельності арбітрів та інших працівників Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя і асигнувань на їх утримання; тлумачення законів України;
6) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що підлягають розгляду на президії та пленумі Вищого арбітражного суду, вносить на розгляд ці питання, скликає президію і пленум та головує на їх засіданнях;
7) може прийняти до свого провадження в межах підвідомчості арбітражних судів України вирішення господарського спору та переглянути рішення, ухвалу, постанову по справі в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України;
8) вносить у президію Вищого арбітражного суду протести на рішення, ухвали, постанови, прийняті заступниками Голови Вищого
арбітражного суду або в засіданнях під їх головуванням;
9) вносить у пленум Вищого арбітражного суду подання про перегляд постанов президії Вищого арбітражного суду;
10) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
Заступник Голови Вищого арбітражного суду України за своїми функціональними обов'язками:
1) є головою арбітражної колегії Вищого арбітражного суду;
2) може прийняти до свого провадження в межах підвідомчості арбітражних судів України вирішення господарського спору в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України, та переглянути рішення,ухвалу, постанову по справі;
3) здійснює відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату Вищого арбітражного суду;
4) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
Пленум Вищого арбітражного суду України діє у складі:
Голови Вищого арбітражного суду (головуючий), його
заступників, арбітрів Вищого арбітражного суду, голови арбітражного суду Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя за посадою.
Пленум скликається не менш як двічі на рік. Про час його скликання члени пленуму повідомляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до засідання. В цей же строк надсилаются матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд пленуму. Засідання пленуму є правомочним при наявності не менш як двох третин його складу.
Постанови пленуму приймаються відкритим голосуванням
більшістю голосів членів пленуму і підписуються головуючим на засіданні.
Пленум Вищого арбітражного суду України:
1) вирішує найважливіші питання діяльності арбітражних судів України;
2) заслуховує повідомлення голови арбітражного суду Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя про виконання покладених на них завдань і практику

 
 

Цікаве

Загрузка...