WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Становлення української історико-правової науки (друга половина 19-го, перша половина 20 століття) - Курсова робота

Становлення української історико-правової науки (друга половина 19-го, перша половина 20 століття) - Курсова робота

права), а в значенні діючої системи правових норм. Так на основі енциклопедії права і філософії права поступово оформилася загальна теорія права, котра охоплює як філософське осмислення правової дійсності, так і найбільш загальні представлення про систему юридичних наук.
На початку XX в. при вивченні "загальної юриспруденції" (теорії права) перейшли від порівняльного аналізу змісту правових норм і понять до дослідження структури, функцій правових норм і правових систем. Фахівці в області теорії права в Західній Європі Г.Кельзен і Л.Дюги заснували "Міжнародний журнал теорії права". Тематика публікацій була орієнтована на розробку загальних проблем для різних правових систем: природа права, співвідношення держави і права, права і суспільства, фундаментальні поняття і методи теорії права. Теорія держави і права стала фундаментальною юридичною наукою [15, с. 12-13].
У розвитку теорії держави і права в континентальній Європі була перерва, пов'язана з відродженням після другої світової війни філософії права, зверненої не до досвіду, а до ідеї. У СРСР такої перерви в розвитку теорії держави і права не було, хоча поширення ідей філософії права не пройшло безвісти.
У 60-і роки XX в. почалося відродження теорії держави і права на базі розвитку нових галузей - інформатики, кібернетики, деонтичної логіки, соціології права та ін. Нині теорія держави і права є міждисциплінарною наукою. Вона використовує досягнення як галузевих юридичних наук, так і інших суспільних наук. При цьому виконує інтегруючу функцію; по-перше, забезпечує взаємодію різних наук у дослідженні права; по-друге, з'єднує результати їхніх досліджень з елементами філософії права.
Слід відзначити, що теорія держави і права - система наукових знань про об'єктивні властивості держави і права (їхню внутрішню структуру і логіку розвитку); про основні і загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правових явищ.
Як і будь-яка інша наука, теорія держави і права має свій предмет і метод. Предмет науки (чи навчальної дисципліни) - це коло питань, що вона вивчає (відповідає на запитання "що?"). Метод науки (чи навчальної дисципліни) - це спосіб чи сукупність способів, за допомогою яких вивчається предмет (відповідає на запитання "як?").
Предмет теорії держави і права - об'єктивні властивості держави і права, основні і загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державних і правових явищ.
Предмет загальної теорії держави і права складає, практично, вся система юридичних наук. Пояснюється це тим, що галузеві й інші юридичні науки вивчають лише окремі аспекти держави і права або історію державно-правового життя, тому не можуть дати цілісного й повного уявлення про державно-правову організацію суспільства.
Основними ознаками теорії держави і права є те, що теорія держави і права:
1. Вивчає державу і право (чи: державну і правову системи) у теоретико-узагальненому виді. Свідченням тому є категорії - загальні поняття: сутність держави, форма держави, тип держави, функція держави, сутність права, форма права, система права, правовідношення, механізм правового регулювання та ін.
2. Осягає не всі, а основні і загальні закономірності виникнення, розвитку, функціонування держави і права. Їх можна назвати фундаментальними закономірностями, тому що вони однаково присутні різним державам і їх правовим системам. Наприклад, "особистість - право - держава" є закономірна системоутворюючий зв'язок, без якого неможливо законодавче закріплення і державне забезпечення прав і воль людини. Такі основні і загальні закономірності характерні для виникнення держави і права, їхньої сутності, ознак, функціонування апарату держави, режиму законності і правопорядку тощо. Пізнання закономірностей - це пізнання законів взаємозв'язку явищ.
3. Базується на єдності і діалектичному взаємозв'язку держави і права. Держава і право - різні соціальні явища, що органічно пов'язані між собою, обумовлюють один одного, знаходяться у відносинах нерозривної єдності і взаємного проникнення.
Уся побудова держави і її діяльність регламентуються правовими нормами, а правові норми видаються і забезпечуються державою. Держава немислима без права як способу рішення державних задач і виконання своїх фундаментальних функцій. У нормах права держава одержує своє юридичне оформлення. Її діяльність здійснюється тільки на основі правових норм. У цьому відношенні велика роль конституцій, що закріплюють структуру держави, систему її органів, їхні завдання, компетенцію, форми діяльності [9, с. 16-17].
Природне право, ідеї волі і справедливості обумовлюються не державою і не їм даруються. Однак норми позитивного (законодавчого) права, що визначають реальне положення особистості, містять різні нормативні розпорядження, що формулюються правотворчими органами держави. Правозастосуючими органами вони виконуються, а правоохоронними органами охороняються від порушень. Не можна пізнати право і державу, досліджуючи їх ізольовано чи протиставляючи один одному.
При науковому вивченні і викладі курсу теорії держави і права цілком прийнятним є відносний поділ теорії держави і теорії права для збагнення специфіки кожної з них.
Таким чином, теорія держави і права є:
суспільною наукою, тому що вивчає такі суспільні явища, як держава і право;
юридичною наукою, тому що вивчає тільки державну і правову сторону громадського життя;
загальнотеоретичною наукою, оскільки вона виявляє і пояснює загальні і основні закономірності розвитку держави і права.
Він змінюється в міру залучення до сфери пізнання нових властивостей і явищ правової і державної дійсності, а також виключення всього того, що виявляється ілюзією, помилкою, оманою.
Таким чином, предметом вивчення загальної теорії держави і права є загальні й специфічні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правова організації суспільства, держави і права, що розглядаються як цілісні соціальні інститути.
Теорія держави і права не ставить перед собою завдання вивчити всі сторони діяльності держави, зміст конкретних юридичних норм, практику їх застосування. Таке завдання виконує вся система наук про державу і право.
Предмет науки теорії держави і права є історичним. Він не залишається незмінним. Навпаки, він перебуває в постійному розвитку. Знання загальних закономірностей дозволяє заздалегідь розпізнавати головні тенденції розвитку державно-правових норм. Тим самим методом здобуття нових знань виступає сама теорія та пізнаю нею закономірності. Предмет загальної теорії держави і права вдосконалюється не тільки у зазначених напрямах, його становлення відбувається і на базі спеціальної науки, включення у сферу наукового пізнання нових явищ, руху науки від пізнання менш глибокої до більш глибокої сутності явищ, насамперед, держави і права.
Функції теорії держави і права - це основні напрямки її теоретичного іпрактичного призначення, що виконуються в суспільстві з метою її прогресивного перетворення.
Існують таки функції теорії держави та права

 
 

Цікаве

Загрузка...