WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Шпаргалка з ТДП (шпаргалга) - Реферат

Шпаргалка з ТДП (шпаргалга) - Реферат

забезпечення законності;
10). притягнення до юридичної відповідальності за правопорушення лише при наявності вини за його споєння;
11). невідворотність юридичної відповідальності за скоєне правопорушення.
74. Поняття і елементи системи права. Поняття системи права відображає внутрішню будову (форму), структуру права як системи правових норм.
Внутрішня форма (структура) права характеризується:
1). єдністю його складових частин;
2). диференціація права на відносно відокремлені складові частини у вигляді певних об'єднань правових норм (галузі та інститути права );
3). наявністю різних видів зв'язків норм права та їх об'єднань між собою (соціальних, ідеологічних, юридичних, державних...).
Галузь права - це складова частина системи права, відносно самостійна сукупність його норм, об'єднаних загальністю предмета і методу правового регулювання. Галузь права поділяється на:
1). Підгалузь права - це складова частина галузі права, яка об'єднує норми права, що регулюють суспільні відносини певного виду;
2). Інститут права - це таке угруповання норм права певної галузі чи підгалузі, що регулює конкретний вид чи сторону однорідних суспільних відносин.
76.Романо - німецька правова система. - в основі цієї правової системи закладені принципи Римського права; - диференціація права на публічне і приватне; - диференціація публічного права на галузі ( конституц., амін., міжнародне, кримінальне...); - правова норма - загальна, формально - визначене правило поведінки. Вона не повинна створюватись судами; - кодифікація; - основним джерелом права у країнах Романо - німецької правової системи є нормативно - правовий акт - офіційний письмовий документ, що містить загальнообов'язкове правило поведінки (норму права); - право складається не тільки з правових норм, сформульованих законодавцем , а й включає норма, що створюються в результаті їх тлумачення.
83. Соціологічна юриспруденція. Згідно соціологічній концепції права - право має вивчатись юриспруденцію системно, з урахуванням його функціонування, у тісному зв'язку з суспільством, як інструмент забезпечення гармонії між державою, корпорацією, родиною, людиною і різними спільнотами людей. Право корениться не в законах, а в самому суспільстві. Законодавець тільки виявляє і закріплює право, вже знайдене суддями й юристами - практиками. Право оголошується головним інструментом соціального компромісу, який функціонує в суспільстві з метою забезпечення загальної єдності. Право розуміли як правопорядок, протиставляючи його праву в законі. (Є. Єрліх, Р. Паунд, Д. Френк, К. Ллевелін, М. Кожен.)
77.Система англійського права.
1). Джерелами Англійського права є:
- преценденти, що створюються судовою практикою;
- закони і підзаконні нормативні акти;
- звичай.
2). Англійське право не знає внутрішнього поділу на публічне і приватне, загально соціальне й юридичне.
3). Воно не диференціюється на цивільне і адміністративне, кримінальне і торгове.
4). Класифікується на загальне право і право справедливості.
5). В Англійському праві не існує галузевих інститутів права.
6). Англійського право створювалось судовою й адміністративною практикою.
7). Норма права є відповідальне судовою практикою рішення з конкретної справи.
8). Норми Англійського права - це положення, які беруться з особливої частини рішень, що виносяться вищими судовими інстанціями.
9). Англійська норма права тісно пов'язана з обставинами конкретної справи і застосовується для вирішення справ, аналогічних тим, за якими рішення вже приймалися. Таку норму не можна зробити загальною.
78. Основні особливості мусульманського права. А). Джерелами мусульманського права є: Коран, суна , іджма. Б). Нерозривний зв'язок з релігією. В).Шаріат - сукупність норм мусульманського права, релігійних та обрядових настанов і правил, що покликані регламентувати не тільки поведінку мусульманина в усіх сферах суспільного й особистого життя, а його думки і почуття.
Шаріат містить 4 групи приписів:
- норми, що фіксують регіону догматику ісламу - те, у що зобов'язаний вірити мусульманин;
- норми, що закріплюють основи мусульманської моралі та етики;
- норми, що регламентують стосунки віруючих з Аллахом;
- правила поведінки між мусульманинами та з не мусульманами.
Г). Мусульманським правом у вузькому розумінні називають ту групу норм, що регулюють виключно стосунки між людьми.
79. Концепції держави загального благоденства та елітарної держави. 1). За теорією держави загального благоденства сучасні буржуазні суспільства і держава позбувається класового характеру, а держава стає органом, що функціонує на благо всіх членів суспільства. Держава втрачає класові сутності і, як наслідок цього, різко звужується сфера державного примусу. Репресивно-каральні функції держави відмирають завдяки розширенню соціально - економічних функцій: державного регулювання економіки, здійснення соціальних послуг населення, культурно - освітньої функції... Ця теорія передбачає існування сильної держави, що поширює свій вплив на широке коло суспільних відносин. 2). За теорією елітарної держави політика - це сфера боротьби двох протилежних груп: пануючої меншості (еліти), що оволоділа державою, та підпорядкованої "сірої маси", що охоплює решту населення. Демократія розглядається як утопія, міраж. Суспільством завжди править і повинна правити еліта. Правляча еліта утворюється у трьох головних сферах суспільних відносин - політичній, економічній, інтелектуальній - шляхом висування індивідів, які досягли в своїй справі найбільших успіхів. До складу еліти може увійти кожен, хто має належний рівень освіти і досяг успіхів у своїй професійній діяльності.
80. Етатизм та анархізм про роль держави у житті суспільства. 1). Сутність етатизму полягає в обґрунтуванні необхідності максимального втручання держави у життя суспільства і кожної конкретної особи. Стверджується необхідність необмеженого й вирішального втручання держави практично увсі сфери суспільних відносин - аж до найінтимніших сімейних відносин і виправданість максимального обмеження самоврядування населення.2). Основна ідея анархізму полягає в необхідності створення суспільства, в якому з одного боку, максимально обмежуються можливості втручання держави у повсякденне життя суспільства і особи, а з іншого - максимально підвищується роль населення в управлінні загальними справами. У зовнішніх відносинах на державу повинно покладатися лише забезпечення оборони країни віз збройних нападів зовні, та підтримання необхідних насамперед економічних, зв'язків з іншими державами. У середині держави її функції повинні зводитись до прийняття конкуренції та невеликої кількості найважливіших законів. Усі іншу внутрішні питання повинні вирішуватись населенням усієї країни або населенням окремих частин її території (шляхом сходів, референдумів, виборів) чи органами місцевого самоврядування (радами), що обирається населенням відповідних територій.

 
 

Цікаве

Загрузка...