WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Шпаргалка з ТДП (шпаргалга) - Реферат

Шпаргалка з ТДП (шпаргалга) - Реферат


- загальна правоздатність;
- галузева правоздатність;
- спеціальна правоздатність - здатність суб'єкта мати права та обов'язки, що виникають з факту займання певної посади (президента, судді, водія громадського транспорту тощо).
2). Дієздатність - це обумовлена нормами права здатність суб'єкта своїми діями набувати і здійснювати суб'єктивні права та юридичні обов'язки.
А). Рівень дієздатності залежить від:
- від віку (18 років повна дієздатність);
- від стану психологічного та фізичного здоров'я;
- від рівня освіти тощо.
В). Однією з форм дієздатності є:
Деліктоздатність - здатність особи нести юрид. відповідальність за скоєні правопорушення.
46. Поняття і види юридичних фактів.
Юридичні факти - це конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення правових відносин.
Види юридичних фактів:
1). За юридичними наслідками:
- правостворюючі, на основі яких суб'єкти набувають певних прав та обов'язків;
- правозмінюючі, що тягнуть за собою збільшення або зменшення обсягу певних прав чи обов'язків (службове підвищення);
- правоприпиняючі, що ліквідують певні права і обов'язки, носієм яких суб'єкт був до виникнення цих фактів;
2). За складом:
- прості, що складаються з 1-го факту, якого досить для настання юридичних наслідків (оплата проїзду у транспорті (досить лише зайти до нього));
- складні, що являть собою певну сукупність окремих фактів, необхідних для настання юридичних наслідків (пенсійні відносини (вік, трудовий стаж, рішення відповідного органу));
3).За тривалістю у часі:
- одноактні, що складаються з одноразового акту їх виявлення (купівля квитка для проїзду);
- триваючі (або юридичні стани) - обставини, що існують упродовж певного часу (перебування у шлюбі);
4). Відносно волі суб'єктів:
- події - життєві обставини, що виникають незалежно від волі суб'єктів (стихійне лихо...);
- діє - життєві обставини виникнення яких залежить від волі суб'єктів (подача заяви про прийом на роботу).
Дії бувають:
- правомірні, що відповідають приписам норм права;
- протиправні, що не відповідають приписам правових норм.
Як юридичні факти можуть виступати правові презумпції.
Презумпція - це припущення про наявність або відсутність певних фактів, що спираються на зв'язок між фактами, які припускаються, та такими, що існують, і це підтверджується наявним життєвим досвідом.
Правова презумпція -це закріплене в законодавстві припущення про наявність або відсутність певних юридичних фактів.
Поділяються правові презумпції на:
- презумпції, що не можуть бути спростовані; (презумпція недієздатності неповнолітнього)
- презумпції, що можуть бути спростовані (презумпція не винуватості).
47.Поняття і форми реалізації норм права норм права. Реалізація норм права - це втілення положень норм права у фактичну поведінку суб'єктів правовідносин.
Форми реалізації норм права :
1).Додержання норм права - полягає в утриманні від здійснення дій, яке заборонене нормами права (шляхом дотримання реалізуються забороняючи норми права. Дотримання норм права здійснюється пасивною поведінкою суб'єкта).
2). Виконання норм права - полягає у здійсненні зобов'язуючих приписів норм права (шляхом виконання реалізується зобов'язуючі норми права. Виконання здійснюється активною поведінкою суб'єкта).
3). Використання норм права - полягає у здійсненні повноважень (прав), які надаються норми права. (Шляхом використання реалізується уповноважуючи норми права. Використання норм права може здійснюватись як активною так і пасивною поведінкою суб'єкта )
4). Застосування норм права - державно-владна діяльність компетентних органів держави або, з дозволу держави, інших суб'єктів, яка здійснюється у встановлених нормами права формах і процедурах, з метою вирішення конкретної юридичної справи, шляхом видання правозастосовчого акту .
48. Дотримання норм права як форма їх реалізації. Дотримання норм права -це форма реалізації норм права, за якої суб'єкт не вчиняє дій, заборонених приписами права. Сутність дотримання норм права полягає в тому, що суб'єкт утримується від порушення заборон, які містяться в тих чи інших правових нормах. Шляхом дотримання норм права реалізуються забороняючи норми права. Додержання норм права здійснюється пасивною поведінкою суб'єкта: вони не чинять дій, заборонених нормами права, і в такий спосіб додержуються правових заборон.
49. Виконання норм права як форма їх реалізації. Виконання норм права - це форма їх реалізації, за якої суб'єкт виконує дії, до вчинення яких його зобов'язують приписи норми права. Шляхом виконання реалізуються зобов'язуючі норми права, що знаходить свій вираз у діях суб'єктів щодо здійснення зобов'язуючого припису права. Виконання норм права здійснюється активною поведінкою суб'єкта права: вони чинять дії, до яких їх зобов'язують приписи правової норми, тобто виконують покладені на них правові обов'язки. 50. Використання норм права як форма їх реалізації. Використання норм права - це форма їх реалізації, за якої суб'єктів використовує права, надані йому відповідно до приписів правових норм , що знаходить свій вираз у здійсненні тими чи іншими суб'єктами повноважень, наданих їм нормами права. Шляхом використання реалізуються уповноважуючи правові норми. Використання норм права може здійснюватись як активною так і пасивною поведінкою суб'єкта. Особливістю використання норм права є те, що суб'єкт сам вирішує, використовувати суб'єктивне право, що йому належить, чи утриматися від цього. Використання норм права може бути тільки добровільним.
51. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації. Застосування норм права - це державно-владна діяльність компетентних органів держави або, з дозволу держави, інших суб'єктів, яка здійснюється у встановлених нормами права формах і процедурах, з метою вирішення конкретної юридичної справи, шляхом видання правозастосовчого акту. Застосування норм права відрізняється від інших форм реалізації такими ознаками: 1. Здійснюється від імені держави її органами або, з дозволу держави іншими суб'єктами. 2. Здійснюється в спеціально встановлених формах і процедурах. 3. Застосуван-ня норм права здійснюється в момент видання компетентним суб'єктомправозастосовчого акту.
Застосуванню норм права притаманний державно-владний характер. Результати застосування є обов'язковими для всіх адресатів. Правозастосовчу діяльність можуть здійснювати держ. органи, посадові особи і в деяких випадках з дозволу держави - громадські організації та деякі інші суб'єкти, наприклад адміністрація навчального закладу недержавної форми власності.
52. Випадки при яких реалізація норм права здійснюється у формі застосування. Необхідність реалізації норм права у формі їх застосування виникає у таких випадках:
- Коли правовідносин можуть виникнути на основі рішення компетентного органу (зарахування на навчання, призов на службу).
- Коли важливість суспільних відносин потребує контролю

 
 

Цікаве

Загрузка...