WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Шпаргалка з ТДП (шпаргалга) - Реферат

Шпаргалка з ТДП (шпаргалга) - Реферат

система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового прогресу й відображають у правовій формі стан свободи особи, інші найважливіші соціальні цінності.
39. Поняття і основні стадії правотворчості. Правотворчість - форма владної діяльності держави, спрямованої на утворення нормативно-правових актів, з допомогою яких у чинній юридичній системі змінюються чи скасовуються правові норми або запроваджуються нові. Стадії правотворчості:
- волевиявлення народу і формування юридичного мотиву,
- нормативне формулювання державою цієї волі у вигляді визначеного масштабу поведінки,
- надання сформульованому правилу юридичних властивостей.
82.Психологічна концепція права. Представники психологічної школи права перетворюють його на психологічний процес, вважаючи джерелом права переживання та емоції людини. При цьому відкидалися будь -які спроби обґрунтовувати взаємозв'язок людських емоцій і об'єктивного світу. Право розглядалось у кількох аспектах: як право офіційне, тобто таке, що застосовується державною владою, і неофіційне, тобто право взагалі, право соціальних груп, різних спільнот, а також як позитивне (викладене в кодексах, законах)та інтуїтивне (право, що складалось у психіці індивіда, як результат його самовизначення в суспільстві). Головним проголошується інтуїтивне право, тому що воно є динамічним і завжди виражає інтереси людини.(Л. Петражицький, Г. Тард, Л. Кнапп.)
40. Поняття і види правовідносин. Правові відносини є результатом дії приписів норм права на відносини між різними суб'єктами.
Види правовідносин:
1). За функціональною спрямованістю норм права:
- регулятивні (в яких поведінка суб'єкта є правомірною);
- охоронні (виникають з факту неправомірної поведінки суб'єкта).
2). За рівнем індивідуалізації суб'єктів:
- відносні (яких точно визначені права і обов'язки всіх учасників);
- абсолютні (в яких визначена одна уповноважена сторона).
3). За галузями норм права (конституційно-правові, адміністративно-правові,...).
4). За кількістю суб'єктів: прості (між двома суб'єктами), складні (три і більше суб'єктів).
5). За розділом прав і обов'язків між суб'єктами: односторонні (кожна сторона відносно іншої має або лише права або лише обов'язки), двосторонні(в яких кожна із сторін має як права так і обов'язки).
6). За характером дій зобов'язаного суб'єкта: активні (зобов'язаний суб'єкт мусить вчинити певні дії), пасивні (зобов'язаний суб'єкт повинен утримуватись від вчинення певних дій).
7). За волевиявленням сторін: договірні (для виникнення яких необхідне волевиявлення як уповноваженої так зобов'язаної сторони), управлінські (для виникнення яких досить волевиявлення лише уповноваженої сторони).
41. Юридичний і фактичний склад правовідносин. Склад правовідносин -це комплексне поняття, що характеризує правовідносини з точок зору її змісту, суб'єктів і об'єктів. Юридичний зміст правовідносин утворюють зафіксовані у нормах права суб'єктивні права та юридичні обов'язки їх учасників (сторін). Фактичний зміст правовідносин - це реально здійснювані учасниками правовідносин дії, спрямовані на реалізацію їх суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. Суб'єкти правовідносин - це учасники правових відносин, які мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правосубєктивність - здатність суб'єкта бути учасником правовідносин. Правосуб'єктність юрид. осіб визначається змістом їх компетенції. Правоздатність - обумовлена нормами права здатність суб'єкта мати суб'єктивні права та юрид. обов'язки (загальна правоздатність, галузева правоздатність, соціальна правоздатність). Дієздатність - це обумовлена нормами права здатність суб'єкта своїми діями набувати і здійснювати суб'єктивні права та юрид. обов'язки. Деліктоздатність - здатність особи нести юрид. Відповідальність за скоєні правопорушення. Об'єкти правовідносин - матеріальні, духовні та інші соціальні блага, що слугують задоволенню інтересів і потреб громадян та їх організацій із приводу яких суб'єкти вступають у правовідносини та здійснюють свої взаємні суб'єктивні права та юрид. обов'язки.
42. Зміст правовідносин. Оскільки правов відносини поєднують у собі фактичні суспільні відносини та юрид. норми, розрізняють їх юридичний та фактичний зміст.
Юрид. зміст правовідносин утворюють зафіксовані у нормах права суб'єктивні права та юрид. обов'язки їх сторін.
Суб'єктивне право - міра можливої поведінки, що належить уповноваженій особі для задоволення її інтересів і потреб і забезпечується відповідними юридичними обов'язками інших зобов'язаних осіб.
Юридичний обов'язок - це покладена на зобов'язану особу й забезпечена можливістю застосування засобів державного примусу міра необхідної поведінки, яку вона повинна здійснювати в інтересах уповноваженої особи. Фактичний зміст правовідносин - це реально здійснювані учасниками правовідносин дії, спрямовані на реалізацію їх суб'єктивних прав і юридичних обов'язків.
Юрид. зміст правовідносин визначає те, як правовідносини повинні відбуватись, а фактичний зміст правовідносин показує те, як вони відбувались у реальній дійсності.
43. Об'єкти правовідносин: поняття і види. Об'єкти правовідносин - це матеріальні, духовні та інші соціальні блага, що слугують задоволенню інтересів і потреб громадян та їх організацій і з приводу яких суб'єкти вступають у правовідносини та здійснюють свої взаємні суб'єктивні права та юрид. обов'язки. Види об'єктів правовідносин:
- Засоби виробництва - об'єкти, з допомогою яких створюється новий продукт.
- Предмети споживання - предмети, призначення яких полягає у задоволенні життєвих потреб людей.
- Продукти духовної (інтелектуальної) творчості людини.
- Особисті немайнові права людини.
- Поведінка певних суб'єктів (розгляд поведінки на предмет визначення в ній складу правопорушення).
- Результати поведінки суб'єктів (ремонт побутової техніки, будівництво будинку).
- Гроші та цінні папери.
- Стан природних об'єктів.
44. Поняття і види суб'єктів правовідносин. Суб'єкти правовідносини (суб'єкти права) - це учасники правових відносин, які мають взаємні суб'єктивні права та юридичні обов'язки.
Види суб'єктів правовідносин:
а) індивіди (фізичні особи):
· громадяни; іноземці; біпартиди; апартиди;
б) організації та об'єднання:
· держ. органи, установи, підприємства, їх посадові особи;
· недержавні організації , підприємства , установи та їх посадовіособи, рухи, партії, органи громадського самоврядування;
в) соціальні спільноти;
· держава в цілому;
· народ, нація;
· населення певних частин території держави;
· трудові колективи.
Серед суб'єктів цивільно - правових відносин особливе місце посідають юридичні особи.
45. Правосуб'єктність та її елементи. Правосуб'єктність - здатність суб'єкта бути учасником правовідносин.
Елементи правосуб'єктності :
1). Правоздатність - це обумовлена нормами права здатність суб'єкта мати суб'єктивні права та юридичні обов'язки:
Види правоздатності:

 
 

Цікаве

Загрузка...