WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Шпаргалка з ТДП (шпаргалга) - Реферат

Шпаргалка з ТДП (шпаргалга) - Реферат

громадян. Існує 2 основних види державно-правових режимів: 1. демократичні режими, при яких громадяни реально впливають на управління справами держави і суспільства та володіють широкими, демократичними та реальними правами і свободами. 2. антидемократичні режими, при яких громадяни реально не впливають на управління справами держави і суспільства і не володіють широкими демократичними, реальними правами і свободами.
23. Державний (правовий) режим в Україні. В Україні склався державно-правовий режим, який активно розвивається в демократичному напрямку.
24. Поняття і основні ознаки правової держави. Правова держава - це держава, в якій панує право. Основні ознаки правової держави:
- панування права в усіх сферах державного і суспільного життя, які підлягають правовому врегулюванню.
- Зв'язаність правом держави, її органів та посадових осіб.
- Непорушність законних прав і свобод громадян.
- Взаємна відповідальність держави і громадянина.
- Організація і здійснення держ. влади відповідно до принципу розподілу влади.
- Наявність ефективних форм контролю і нагляду за додержанням законності у країні.
- Забезпечення функціонування держави, її органів і посадових осіб за принципом: "Забороняється все, крім того, що прямо дозволяється законом".
- Забезпечення участі громадян у всіх сферах державного і суспільного життя за принципом: "Дозволяється все, крім того/, що прямо забороняється законом".
26. Поняття і елементи механізму держави. Механізм держави - це система всіх держ. організацій, які здійснюють її завдання і реалізують функції елементами механізму держави:
- Державні підприємства - це держ. організації, які забезпечують здійснення функцій держави у виробничій сфері (заводи, фабрики, ...).
- Державні установи - це держ. організації, які забезпечують здійснення функцій держави у невиробничій сфері (школи, театри, бібліотеки, ...).
- Державні органи - це держ. організації, які контролюють діяльність держ. установ і підприємств та забезпечують здійснення державного примусу (законодавчі, виконавчі, судові).
Сукупність органів держави утворює державний апарат. Орган держави - це особа чи група осіб, сформованих у встановленому законом порядку, які виступають від імені держави і наділені правом застосування державного примусу.
27. Поняття і елементи апарату держави. Державний апарат - це система органів держави як держ. організацій, що наділені правом застосування засобів державного примусу і які контролюють і координують діяльність державних підприємств і державних установ. Елементами держ. апарату є державні органи - це держ. організації, які контролюють діяльність держ. підприємств і установ та забезпечують здійснення державного примусу. Держ. органи поділяються на законодавчі, виконавчі, судові.
28. Поняття і види органів держави. Орган держави - це особа чи група осіб, які виступають від імені держави й наділені владно-державними повноваженнями, в тому числі правом застосувати засоби державного примусу і здійснювати державно-організаторські, розпорядчі, судові та інші функції відповідно до свого призначення. Види держ. органів:
1. за місцем у системі держ. апарату органи держави бувають:
- первинні (створюються виборами (Верх. Рада, Президент)).
- похідні (створюються первинними (Каб. Мін., судові органи)).
2. за характером і змістом діяльності: органи законодавчої влади; органи виконавчої влади; органи судової влади.
3. за способом створення: виборні (В.Р.); призначувані (місцеві держ. адміністрації).
4. за часом функціонування: постійні, тимчасові.
5. за територією, на яку поширюються їхні повноваження: загальнодержавні (Каб. Мін.); місцеві (місцеві держ. адміністрації, міський суд).
6. за персональним складом: одноособові (Президент); колегіальні (Верховна Рада).
29. Поняття і види функцій держави. Функції держави - це основні напрями діяльності держави, в яких знаходять свій вираз її сутність, завдання і цілі. Види ф-цій держави поділяються:
1. За соціальним призначенням: А) основні. Це такі напрями діяльності держави, без здійснення яких вона не може нормально функціонувати та розвиватись (ф-ції оборони країни, захисту правопорядку, законності, охорони прав і свобод громадян). Б) неосновні ф-ції держави, які є складовими елементами основних ф-цій.
2. за сферами діяльності держави: внутрішні і зовнішні
3. з точки зору тривалості здійснення у часі: А) постійні ф-ції, що здійснюються протягом всього часу існування держави (оборона країни, ...) Б) тимчасові, що здійснюються лише протягом певного періоду існування держави (у перші роки існування Радянської держави - придушення опору пануючих раніше класів).
30. Внутрішні функції держави. Ф-ції держави - це основні напрямки діяльності держави, в яких знаходять свій вираз її сутність, завдання, цілі. Внутрішні функції держави здійснюються в межах даної держави і в яких виражається її внутрішня політика.
- Регулювання економічних відносин.
- Організація суспільної праці.
- Охорона правопорядку, законності, прав і свобод громадян
- Соціальний захист населення
- Охорона й раціональне використання природних ресурсів.
31. Зовнішні функції держави. Ф-ції держави - це основні напрямки діяльності держави, в яких знаходять свій вираз її сутність, завдання, цілі. Зовнішні ф-ції держави - це функції, які забезпечують здійснення зовнішньої політики держави.
- Оборона країни.
- Підтримання міжнародного миру.
- Підтримання економічного співробітництва.
32. Відмінності права від інших соціальних норм. Соціальні норми - це правила поведінки людей та їх об'єднань, що покликані врегульовувати життя суспільства з метою забезпечення в ньому порядку і стабільності. Види соціальних норм:
- Норми моралі - регулюють поведінку людей шляхом її оцінки відповідно до категорій добра і зла.
- Звичаї - це правила поведінки, що склалися історично і в результаті багаторазових повторень увійшли у звичку людей.
- Традиції - це правила поведінки, які впроваджуються в суспільну практику за ініціативою певних структур, з метою витіснення (заміни) якихось існуючих правил поведінки.
- Корпоративні норми встановлюються та забезпечуються об'єднаннями громадян і є обов'язковими лише для членів цих об'єднань.
- Соціально-технічні норми - правила, що регулюють порядок поводження людей із знаряддями виробництва, встановлюють правила поведінки в тих чи інших природних умовах.
- Релігійні норми - правила поведінки людей, що містяться в тих чи інших релігійних ученнях.
33. Відмінності права від інших соціальних норм. Особливим видом соціальних норм є норми права, які є "елементарною частиною" права. Право - це системазагальнообов'язкових правил поведінки, які встановлені або санкціоновані державою і забезпечуються всіма доступними їй примусовими заходами. Відмінності:
- Норми права виникають разом з державою, формулюються або санкціонуються виключно держ. органами.
- Вони виражають волю не всього суспільства, не

 
 

Цікаве

Загрузка...