WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Суверенітет української держави: загальні ознаки - Курсова робота

Суверенітет української держави: загальні ознаки - Курсова робота

Правові проблеми суверенітету і незалежності України // П.У.,-1992-№10,С. 10-22.
14. Проблеми формування суверенної правової України.- Львів.,1993.
15. Соціальні і політичні передумови організації конституційного процесу в Україні // Адвокат.,1996-№3, ст.3-13.
16. Сучасна історія України // Культурол. Студія.,1996. Вип.1,С.9-13.
17. Українська перспектива: історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії./ К.,1996.,С.110-126.
ДОДАТОК
Д Е К Л А Р А Ц І Я
Про державний суверенітет України
Верховна Рада Української РСР,
виражаючи волю народу України,
прагнучи створити демократичне суспільство,
виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод
людини,
шануючи національні права всіх народів,
дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і
духовний розвиток народу України,
визнаючи необхідність побудови правової держави,
маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу
України,
П Р О Г О Л О Ш У Є
державний суверенітет України як верховенство, самостійність,
повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та
незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.
I. САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
Українська РСР як суверенна національна держава розвивається
в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого
невід'ємного права на самовизначення.
Українська РСР здійснює захист і охорону національної
державності українського народу.
Будь-які насильницькі дії проти національної державності
України з боку політичних партій, громадських організацій, інших
угрупувань чи окремих осіб переслідуються за законом.
II. НАРОДОВЛАДДЯ
Громадяни Республіки всіх національностей становлять народ
України.
Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці.
Повновладдя народу України реалізується на основі Конституції
Республіки як безпосередньо, так і через народних депутатів,
обраних до Верховної і місцевих Рад Української РСР.
Від імені всього народу може виступативиключно Верховна Рада
Української РСР. Жодна політична партія, громадська організація,
інше угрупування чи окрема особа не можуть виступати від імені
всього народу України.
III. ДЕРЖАВНА ВЛАДА
Українська РСР є самостійною у вирішенні будь-яких питань
свого державного життя.
Українська РСР забезпечує верховенство Конституції та законів
Республіки на своїй території.
Державна влада в Республіці здійснюється за принципом її
розподілу на законодавчу, виконавчу та судову.
Найвищий нагляд за точним і однаковим виконанням законів
здійснюється Генеральним прокурором Української РСР, який
призначається Верховною Радою Української РСР, відповідальний
перед нею і тільки їй підзвітний.
IV. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Українська РСР має своє громадянство і гарантує кожному
громадянину право на збереження громадянства СРСР.
Підстави набуття і втрати громадянства Української РСР
визначаються Законом Української РСР про громадянство ( 1636-12 ).
Всім громадянам Української РСР гарантуються права і свободи,
які передбачені Конституцією Української РСР ( 888-09 ) і нормами
міжнародного права, визнаними Українською РСР.
Українська РСР забезпечує рівність перед законом усіх
громадян Республіки незалежно від походження, соціального і
майнового стану, расової та національної приналежності, статі,
освіти, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і
характеру занять, місця проживання та інших обставин.
Українська РСР регулює імміграційні процеси.
Українська РСР виявляє турботу і вживає заходів щодо охорони
і захисту інтересів громадян Української РСР, які перебувають за
межами Республіки.
V. ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВЕРХОВЕНСТВО
Українська РСР здійснює верховенство на всій своїй території.
Територія Української РСР в існуючих кордонах є недоторканою
і не може бути змінена та використана без її згоди.
Українська РСР самостійно визначає
адміністративно-територіальний устрій Республіки та порядок
утворення національно-адміністративних одиниць.
VI. ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ
Українська РСР самостійно визначає свій економічний статус і
закріплює його в законах.
Народ України має виключне право на володіння, користування і
розпорядження національним багатством України.
Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні
ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР,
природні ресурси її континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний
потенціал, що створений на території України, є власністю її
народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і
використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних
потреб її громадян.
Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному
багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах
і золотому запасі, яка створена завдяки зусиллям народу
Республіки.
Вирішення питань загальносоюзної власності (спільної
власності всіх республік) здійснюється на договірній основі між
республіками - суб'єктами цієї власності.
Підприємства, установи, організації та об'єкти інших держав і
їхніх громадян, міжнародних організацій можуть розміщуватись на
території Української РСР та використовувати природні ресурси
України згідно з законами Української РСР.
Українська РСР самостійно створює банкову (включаючи
зовнішньоекономічний банк), цінову, фінансову, митну, податкову
системи, формує державний бюджет, а при необхідності впроваджує
свою грошову одиницю.
Вищою кредитною установою Української РСР є національний Банк
України, підзвітний Верховній Раді Української РСР.
Підприємства, установи, організації та виробничі одиниці,
розташовані на території Української РСР, вносять плату за
використання землі, інших природних і трудових ресурсів,
відрахування від валютних надходжень, а також сплачують податки до
місцевих бюджетів.
Українська РСР забезпечує захист всіх форм власності.
VII. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Українська РСР самостійно встановлює порядок організації
охорони природи

 
 

Цікаве

Загрузка...