WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Принципи та управління державною службою в Україні - Реферат

Принципи та управління державною службою в Україні - Реферат

України (Головдержслужба).
У межах своїх повноважень Головдержслужба Організує виконання актів законодавства України та здійснює систематичний контроль за їх виконанням, основними завданнями цього органу є:
" забезпечення разом з іншими державними органами реалізації загальних напрямків державної політики у сфері державної служби в центральних та місцевих органах виконавчої влади, в місцевих радах народних депутатів та їх органах;
" забезпечення функціонального управління державною службою;
" розробка поточних, довготермінових прогнозів і планів потреби центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевих рад народних депутатів та їх органів в кадрах;
" розробка заходів щодо підвищення ефективності державної служби в центральних та місцевих органах виконавчої влади, місцевих радах та їх органах, координація та контроль за їх виконанням;
" здійснення методичного керівництва проведенням конкурсного відбору державних службовців у центральних та місцевих органах виконавчої влади, місцевих радах народних депутатів та їх органах;
" організація навчання та професійної підготовки державних службовців;
" організація, координація та збереження умов для розширення наукових досліджень з питань державної служби;
" контроль за дотриманням визначених Законом України " Про державну службу" умов реалізації громадянами України права на державну службу.
Орган державної влади формує склад і затверджує, як свій структурний підрозділ, кадрову службу та з питань державної служби, яка має таку компетенцію:
" забезпечує проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби, атестацій, проходження державними службовцями випробувань у разі заміщення державних посад державної служби;
" оформлює рішення державних органів, пов'язані з проходженням державними службовцями державної служби, веде особові справи державних службовців, вносить необхідні записи до трудових книжок державних службовців;
" консультує державних службовців з питань їхнього правового статусу, дотримання обмежень, пов'язаних з державною службою;
" аналізує рівень професійної підготовки державних службовців, організує підготовку державних службовців, організує перепідготовку (перекваліфікацію) та підвищення кваліфікації державних службовців.
Органи управління державною службою здебільшого виконують функції державної служби. Функції державної служби - це, головним чином, вплив державної служби на розвиток держави і, як наслідок , забезпечення добробуту суспільства, якому й служить сама держава.
Висновок
Після детального вивчення цієї теми і написання реферату я можу зробити висновок, що сьогодні для України важливим та складним завданням є створення професійної державної служби. Якість державних службовців усе ще залишається нижчою за європейські стандарти. Особливу увагу слід звернути на освіту та підготовку державних службовців. Але ситуація яка склалася в державній службі ґрунтується в основному на ситуативних міркуваннях, які не можуть бути стратегічно перспективні та не здатні змінити об'єктивні закони розвитку державної служби. Особливість переходу від однієї суспільної системи до іншої, який відбувається вперше, без достатнього наукового обґрунтування, в умовах дефіциту часу, ресурсів і кваліфікованих кадрів, не дозволяє повною мірою використати класичні теорії та зарубіжний досвід державної служби.
Якщо можна охарактеризувати ту модель державної служби яка склалась на Україні, я вважаю що вона саме така :
По-перше, державна служба охоплює працівників всього державного апарату, які здійснюють управлінські функції.
По-друге, державна служба охоплює всю владну вертикаль та забезпечує посереднє управління наданням та саме надання послуг населенню.
По-третє, державна служба має власне законодавче та нормативно-правове забезпечення.
По-четверте, державна служба забезпечує здійснення завдань та функцій держави.
По-п'яте, державна служба забезпечує формування організаційних засад діяльності державного апарату, що співвідносяться зі структурно-функціональною системою механізму держави та включають побудову та правовий опис ієрархії посад, виявлення, оцінку, стимулювання та відповідальність відповідних працівників.
По-шосте, державні службовці мають окремий правовий статус та їх професійна діяльність унормовується спеціальними законодавчими актами.
По-сьоме, державна служба має спеціалізовану загальнодержавну систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, що органічно поєднана з системою вищої освіти України.
Становлення та функціонування ефективного управління державною службою неможливе без удосконалення функціональної та формування організаційної вертикалі управління, що забезпечить єдину реалізацію норм права й політики у сфері державної служби на всій території України, в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування поза залежністю від рівня управління (центрального та місцевого) та гілки влади(законодавчої, виконавчої та судової).
Список використаної літератури
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року - К.: Преса України, 1997. - 80 с.
2. Закон України "Про державну службу" №3723-ХІІ від 16 грудня 1993 року.
3. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"№2493-ІІІ від 7 червня 2001 року.
4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про проведення атестації державних службовців органів виконавчої влади"№950 від 14 серпня 1996 року.
5. Указ Президента України "Про заходи щодо реалізації стратегії реформування державної служби в Україні на 2004 рік" №4/2004 від 05 січня 2004 року.
6. Наказ Головдержслужби "Про затвердження загальних правил поведінки державного службовця" №58 від 23 жовтня 200 року.
7. Гомель В.П., Чукаєва В.О. "Державна служба" - курс лекцій; Дніпропетровськ: Наука і Освіта, 2002. - 318 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...