WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Принципи та управління державною службою в Україні - Реферат

Принципи та управління державною службою в Україні - Реферат

гуманізму та соціальної справедливості;
" принцип єдності державної влади;
" принцип поділу законодавчої, виконавчої та судової влади;
" принцип рівного доступу громадян до державної служби;
до законодавчих принципів слід віднести:
" принцип позапартійності державної служби,
" принцип позаконфесійності державної служби, тобто відокремлення релігійних об'єднань від держави.
Організаційно-функціональні принципи державної служби можна віднести до категорії положень, які встановлюють в спеціальних законодавчих та інших актах про державну службу й які визначають специфічні відносини державно-службового характеру. До них відносяться:
" принцип обов'язковості для державних службовців рішень, прийнятих вищими органами державної влади та керівниками в межах їх повноважень і згідно із законодавством України;
" принцип єдності основних вимог, що висуваються до державної служби;
" принцип професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності,відданості справі державних службовців;
" принцип прозорості в здійснення державної служби;
" принцип персональної відповідальності державних службовців за рішення, які вони готують і приймають, за невиконання чи неналежне виконання своїх посадових обов'язків;
" принцип дотримання прав і законних інтересів органів місцевого самоврядування;
" принцип дотримання прав підприємств, установ організацій, об'єднань громадян;
" принцип стабільності кадрів державних службовців в органах державної влади;
" принцип соціальної захищеності державних службовців.
Принципи державної служби створюють також засади правового захисту громадян від неправомірних дій посадових осіб, керівників, які зачіпають їхні інтереси. Для того, щоб попередити зловживання з боку посадових осіб і адміністративне свавілля, а також порушення прав та інтересів громадян, доцільно створити систему соціально-правового контролю над державною службою.
3. Управління державною службою.
У процесі формування державної служби й подальшого розвитку її системи актуалізується питання щодо її управління.
Управління державною службою можна розглядати у двох аспектах:
" Як організуючу діяльність, що має певний адміністративний зміст і особливий предмет і здійснюється у визначених організаційно правових формах;
" Як діяльність спеціально створених органів державної влади.
Управління державною службою здійснюється з метою забезпечення діяльності державних службовців в органах державної влади та місцевого самоврядування, проведення єдиної державної кадрової політики, створення гарантій функціонування органів державної влади відповідно до інтересів держави на базі визначених Конституцією і законами принципів.
Управління державною службою характеризується такими ознаками:
" практична діяльність, пов'язана з визначенням основних напрямків розвитку та реального функціонування всіх елементів інституту державної служби;
" функція органів державної влади, яка виконується в певних організаційно-правових формах і реалізується спеціально створеними структурами;
" основною метою управління є задоволення інтересів держави й публічних інтересів в цілому;
" Управління ґрунтується на принципах законності, гласності, підпорядкованості вищим органам державної влади і посадовим особам нижчих за організаційно-правовим статусом органів і державних службовців, єдності основних вимог, що висуваються до державної служби, стабільності державної служби.
Закон України "Про державну службу" встановлює три ланкову систему спеціальних органів, які координують роботу та вирішують завдання державної служби, визначені в законодавчих актах, і забезпечують ефективність державної служби.
До системи органів управління державною службою входять:
1) Рада по роботі з кадрами при Президентові України як його консультативно дорадчий орган;
2) Кабінет Міністрів України.
3) Головне управління державної служби України;
4) Кадрова служба органу державної влади.
Основними завданнями Ради є:
" вивчення та узагальнення досвіду роботи з кадрами в органах державної влади, виконавчих комітетах Рад, не державних підприємствах, в установах та організаціях;
" підготовка рекомендацій щодо вдосконалення законодавства з питань кадрового забезпечення;
" аналіз стану та ефективності виконання інтелектуального, управлінського та підприємницького потенціалу держави;
" розроблення рекомендацій щодо стратегії кадрового забезпечення державної служби, виконавчих комітетів Рад, державних підприємств, установ і організацій;
" здійснення заходів щодо реалізації стратегії кадрової політики і використання досвіду зарубіжних країн у цій галузі;
" аналіз взаємодії центральних і місцевих органів державної виконавчої влади з питань реалізації кадрової політики та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності цієї взаємодії;
" розгляд проектів документів з питань формування єдиної системи нормативно-правового забезпечення роботи з кадрами, а саме:
o програм кадрового забезпечення державної служби та роботи з керівника державних установ, підприємств і організацій;
o положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах виконавчої влади , у виконавчих комітетах Рад та про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій, а також річних планів роботи з кадрами в їх апаратах;
o навчальних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ та організацій, а також спеціалістів ринкової економіки.
Раду по роботі з кадрами очолюють два "співголови": Міністр Кабінет Міністрів України та Глава Адміністрація Президента України.
Для забезпечення проведення єдиної державної політики в сфері державної служби та функціонального управління державною службою в Україні створено центральний орган виконавчої влади - Головне управління державної служби

 
 

Цікаве

Загрузка...