WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Принципи та управління державною службою в Україні - Реферат

Принципи та управління державною службою в Україні - Реферат


РЕФЕРАТ з ТДП
на тему:
Принципи та управління державною службою в Україні.
Зміст:
Вступ............................................................................................3
1. Поняття державної служби....................................................3
2. Основні принципи державної служби в Україні.....................3
3. Управління державною службою...........................................6
Висновок.......................................................................................9
Список використаної літератури..................................................11
Вступ
Україна як суверенна, незалежна та унітарна держава формує власну систему державної служби. Державна політика у цій сфері визначається Верховною Радою України.
Я вважаю що, метою державної служби є забезпечення соціально-політичних і правових передумов зв'язків і відносин громадян з державою, а також виконання завдань держави щодо виявлення, добору для роботи і реалізації кар'єри людей в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Конституція України визначила державну службу найважливішим інститутом у справі й розвитку нової української держави. Сучасна держава має величезну кількість різноманітних завдань і функцій, від успішної реалізації яких залежить функціонування всієї суспільно-політичної системи, а відтак вона не може існувати без професійного службового корпусу.
На мою думку державна служба відіграє головну роль у досягненні поставлених Конституцією завдань і цілей. Вона несе основну частку відповідальності за збереження стабільності демократії і й дотримання принципів правової держави, за забезпечення прав і свобод громадян України. Вона запроваджує в життя визначену демократичним шляхом волю суспільства.
Державні службовці є особливою соціально-професійною групою, яка відповідальна за управління в державі, втілюючи в життя регламентуючі норми для укріплення порядку в суспільстві.
Саме це основні причини чому я вибрав цю тему для написання реферату.
1. Поняття державної служби.
З точки зору традиційних підходів, під державною службою розуміють службу в державних установах, на підприємствах, в організаціях та об'єднаннях, тобто в бюджетній сфері, але відповідно до ст.1 Закону України "Про державну службу" державна служба - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Державна служба - це один з основних видів діяльності держави, непов'язаної з правовим регулюванням усіх аспектів роботи державних службовців та формування кадрового потенціалу управління державою.
2. Основні принципи державної служби
Принципи державної служби визначаються висхідні положення та теоретичні ідеї, що віддзеркалюють об'єктивні закономірності розвитку суспільства та держави, найбільш характерні риси організації та функціонування не тільки самої державної служби , а й всієї системи державного апарату та органів місцевого самоврядування, судочинства та прокуратури, визначають зміст складних взаємовідносин в середині всього механізму держави. Вони закладають в основу формування та функціонування органів державної влади ( законодавчої, виконавчої й судової гілок влади, прокуратури) та місцевого самоврядування.
Розвиток державної служби має здійснюватися на основі законодавче визнаних принципів державної служби. Останні визначають основні риси, суттєві характеристики, найважливіший зміст і значення самої державної служби. Тому принципи державної служби - це її сутність в діяльності та існуванні.
Конституційне та законодавче встановлення принципів державної служби обумовлює функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, професійну діяльність державних службовців, сталість правового регулювання державно-службових правовідносин, а також обґрунтування тенденцій розвитку законодавства та нормативних актів Президента України та Кабінету Міністрів України. Розгляд принципів державної служби дає відповіді на питання : що є головним в інституті державної служби? Що постійно супроводжує систему державно службових відносин? Основне завдання принципів державної служби полягає в тому, що вони визначають "юридичну долю", життєдіяльність, практичну організацію та реальне функціонування державної служби.
Принципи державної служби обумовлені конституційно визначеними принципами держави, державного устрою, державного управління, державного механізму та державного апарату.
Принципи охоплюють всі правові, організаційні, функціональні та інші сторони, з яких складається зміст державної служби.
Принципи державної служби об'єктивно:
" визначають сутність державної служби, її найважливіші риси;
" висвітлюють загальний характер управлінської, нормо-проектної організаційно розпорядчої, консультативно-дорадчої та іншої діяльності державних службовців;
" встановлюють закономірності в системі організації та функціонування державної служби;
" обумовлюють значущість, законність і соціальну цінність правовідносин, що виникли у системі державної служби;
" віддзеркалюють об'єктивні зв'язки, що виникають у сфері державно-службових правовідносин;
" закріплюють згадане у нормах правового інституту державної служби.
Об'єктивні закономірності діяльності органів державної влади, прокуратури та органів місцевого самоврядування віддзеркалює комплекс принципів державної служби. Як і принципи державного управління їх доцільно класифікувати на конституційні, законодавчі та організаційно функціональні.
До конституційних принципів слід віднести такі:
" принцип служіння народу України;
" принцип верховенства Конституції України та законів над іншими нормативно-правовими актами;
" принцип пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
" принцип демократизму і законності;
" принцип

 
 

Цікаве

Загрузка...