WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Держава – якою вона має бути ? - Курсова робота

Держава – якою вона має бути ? - Курсова робота

спричинили необхідність державно - правової регламентації економічних відносин.
Серед них :
а) розвиток виробництва і виділення трьох суспільних поділів праці :
а) землеробство , скотарство ;
б) ремесло ;
в) торгівля .
б) підвищення продуктивності праці в результаті суспільного поділу праці і появи додаткового продукту;
в) внутрішньородова нерівність і поява приватної власності .
Політичні причини - це причини , що визначили необхідність вдосконалення владних повноважень . Серед них :
а) поява рабства та експлуатації ;
б) неможливість існування родоплемінної організації суспільства за нових історичних умов ;
в) поява різних соціальних груп ;
г) потреба у новому засобі здійснення влади з більш удосконаленим апаратом і можливістю здійснення примусу .
Психолгічні причини пов'язані з психікою та свідомістю людини. Серед психологічних причин розрізняють :
а) усвідомлення прав та обов'язків ;
б) поява відчуття провини .
Останні причини - це причини культурні , тобто умови , що визначилися рівнем духовного розвитку суспільства . Серед них :
а) поява письма та релігії ;
б) поява потребності в більш цивілізованому управлінні суспільством .
З цього ми можемо побачити , що держава є одним із способів організації суспільства , але це є найбільш досконалий спосіб .
Теорій походження держави існує дуже багато . Ось основні з них : теологічна , патріархальна , договірна , теорія насильства , психологічна , економічна , космічна, теорії Енгельса . Розглянемо кожну з них окремо .
Автором першої теорії - теологічної або теократичної , був Фома Аквінський . Ця теорія пояснює виникнення держави і права з Божої волі . Основною ідеєю тут є возвеличення держави , саме божественою волею , пояснюється непохитність , недоторканість , вічність держави . Розвиток держави залежить від релігійних діячів .
Патріархальна теорія пояснює виникнення держави як історичне продовження сім'ї ,де влада належить чоловікові . Авторами цієї теорії є Арістотель і М.К. Михайловський . На мою думку ця теорія є найбільш вірогідною , тому , що , якщо подивитись на розвиток держави , то можна побачити , що в додержавний період існувало первісне людське стадо , родова община , плем'я , суспільна община . Як відомо головними в цих суспільних утвореннях були чоловіки (голови сімей). На сьогоднішній день головними в більшості держав є чоловіки . Тому я думаю , що найбільш правдивою є теорія патріархальна, оскільки зараз у світі панує патріархат .
Договірна теорія вважає державу результатом договору між людьми . Вона виходить з того , що до з'явлення держави існував так званий "природний стан" , тобто коли люди жили згідно з своїми природними потребами та правами , і обстоювали їх як могли часто не зважаючи на права інших людей . Це призвело до "війни всіх проти всіх" тому задля суспільної безпеки люди уклали між собою договір згідно з яким вони повинні були створити обов'язкові правила поведінки для всіх та органи , які б слідкували за виконанням цих правил. Отже , суспільство передало державі право на керування суспільними справами .
Слідуючою теорією є теорія насильства , яка базується на поясненні утворення держави шляхом завоювання одним племенем (народом) іншого. Функцію управління новими територіями виконує держава , а засобом панування переможців над переможенеми - право. Авторами цієї теорії є Е.Дюрінг, К.Каутьський , Л. Гумплович.
Теорія згідно з якою держава виникла через особливості людської психіки називається психологічною . Автором цієї теорії був Л.Петражицький . Потреба людини у сприянні у розв'язанні її проблем , необхідності підкорятися тим , хто сприяє їй (вождям, чаклунам , сильним ,розумним тощо) призвело до появи соціальних і нститутів , що б допомагали у виконанні цих потреб .
Однією з найбільш поширених теорій є теорія економічна . Її авторами є В.Ленін , К.Маркс . Вона пояснює виникнення держави економічними причинами . Цими причинами насамперед є майнове розшарування людей , поява антагоністичних класів . Для розв'язання цих проблем створювався особливий аппарат насильства - держава , яка стала знаряддям класового панування. Поява приватної власності , тобто власності на засоби виробництва , означала початок боротьби за приватну власність, тобто боротьбу між тими , хто її має і тими , хто її не має . Отже , держава була покликана захищати власність і той суспільний уклад , який є вигідним для тих , хто цю власність має . Таким чином держава стає засобом класового панування .
Існує і космічна теорія , згідно з якою держава виникла завдяки втручанню інопланетян з космосу .
Ф.Енгельс розрізняв три форми виникнення держави: афінську (класичну) , римську , германську . Фактором афінської форми є загострення внутрішніх суперечностей . Римської - внутрішнє насильство . Германської - зовнішнє насильство .
2.Сучасна держава
На сьогоднішній день держава є особливою організацією політичної влади , що існує в суспільстві .
Термін "держава в юридичній та інших наукових літературах тлумачать по-різному . Його розглядають у субстанційному та міжнародному , атрибутивному та інституційному .
У субстанційному значенні держава - це організоване в певні корпорації населення , що функціонує у просторі і часі .
В атрибутивному значенні - це устрій певних суспільних відносин , офіційний устрій певного суспільства , його оформлення .
В інституційному значенні - це аппарат публічної влади , державно-правові органи , що здійснюють державну владу .
У міжнародному значенні державу розглядають як суб'єкт міжнародних відносин , як єдність територій , населення і суспільної влади ."
Державі притаманні деякі ознаки , що характеризують її як знаряддя здійснення політичної влади . Таких ознак є сім :
а) наявність постійної території , тобто частин земної кулі , що обмежена кордонами і на

 
 

Цікаве

Загрузка...