WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Поняття і класифікація функцій держави - Курсова робота

Поняття і класифікація функцій держави - Курсова робота

держави:
" правотворчої;
" виконавчо-розпорядчої;
" правоохоронної;
" організаційної діяльності держави із здійснення функцій.
Методи:
Правотворчої діяльності держави - це засоби, прийоми і способи підготовки, приняття і оприлюднення законів та інших нормативно-правових актів, що забезпечують здійснення державних функцій.
Виконавчо-розпорядчої - це засоби, прийоми і способи здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності у сфері реалізації функцій держави.
Правоохоронної - засоби, прийоми і способи правоохоронної діяльності відповідних державних органів.
Організаційної - засоби, прийоми і способи здійснення організаційного виду діяльності із забезпечення реалізації державних функцій. До них відносять: програмування, прогнозування, дослідження, здійснення оперативного аналізу та ін.
Наприклад, методи при здійсненні охоронної функції мають дещо особливий характер, як то переконання шляхом правового виховання населення, проведення різних попереджувальних заходів, агітації; заохочення шляхом пропаганди досвіду й надання різних пільг та нагород особам, колективам, які самі не допускають правопорушень і беруть активну участь у боротьбі з ними; метод примусу має на увазі застосування до суб'єктів, що скоїли правопорушення заходів покарання, перевиховання тощо.
Отже, здійснення відповідного напряму державної діяльності вимагає поєднання форми та методу функції держави.
Таким чином, функції держави та методи їх здійснення характеризують сутність, соціальне призначення і роль держави в суспільстві. У соціальних демократичних і правових державах вони уособлюють загальнолюдські та гуманістичні форми.
Внутрішні та зовнішні функції. Види функцій держави
Поділ за ознаками
Тепер розглянемо як функції держави поділяються на види для зручності їх розуміння та вивчення. Поділ функцій на групи або види базується на наявності певних ознак тієї чи іншої функції.
Розподіл функцій перш за все треба почати з поділу за сферою діяльності держави. Отже, в залежності від того в якій сфері суспільного життя функції держави здійснюються, вирішенню яких завдань вони служать - внутрішньополітичним чи зовнішньополітичним, ми поділяємо їх на внутрішні та зовнішні функції. Нижче ми більш детально розглянемо цю групу функцій.
Розглянемо ще розподіл функцій за ознакою соціального значення. Серед численних внутрішніх та зовнішніх функцій виділяються основні та додаткові функції держави. Основні функції характеризують найбільш важливі та загальні напрями діяльності держави в певному етапі її розвитку. Ці функції мають комплексний характер і здійснюються численними ланками державного апарату. Основними функціями держави можна називати наприклад функції оборони країни, захист правопорядку, законності, охорони прав та свобод громадян тощо.
Щодо додаткових функцій держави, то вони є складовими частинами основних функцій і не можуть самостійно розкривати сутність держави.
Функції держави з точки зору їх тривалості у часі поділяються на постійні, які здійснюються протягом всього часу існування держави, та тимчасові, які здійснюються протягом певного періоду існування держави. Тимчасові функції тісно пов'язані з історичним розвитком та історичними подіями, які відбувалися у той чи інший період існування держави. Як приклад такої тимчасової функції може бути одна з основних функцій соціалістичної держави, в якій ми ще не так давно існували.
Наприклад сьогодні однією з тимчасових функцій України є ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Отже, ми розглянули основні види функцій держави, які об'єднуються за певними ознаками; але в той же час дуже тісно переплітаються між собою. Тому що будь-яка функція може бути водночас і основною, і зовнішньою, і постійною. Наприклад, функція оборони країни є основною постійною зовнішньою функцією держави.
Тепер повернемося до найбільш чисельної та багатогранної групи як внутрішні та зовнішні функції держави. До внутрішніх функцій, які охоплюють сферу внутрішнього, самостійного життя держави, що безпосередньо стосується кожного члена суспільства, відносяться такі функції:
" охоронна;
" економічна;
" соціальна;
" культурно-виховна;
" природоохоронна.
До зовнішніх функцій, які направлені на забезпечення існування держави у світовому суспільстві, відносяться:
" оборона держави від збройних нападів інших держав;
" підтримання міжнародних політичних відносин, економічних та культурних зв'язків;
" боротьба з міжнародною злочинністю;
" участь у міжнародній охороні навколишнього середовища.
2.1 Внутрішні функції
2.1.1 Охоронна функція
Це функція державної діяльності виявляється у забезпеченні державою громадського та правового порядку, а саме: захист та охорона прав та інтересів громадян та організацій, захист конституційного ладу держави від протиправних дій, забезпечення внутрішньої стабільності у суспільстві, врегулювання суспільних відносин. Ця функція направлена на охорону життя, здоров'я, честі та гідності громадян, а також на охорону державного та громадського майна, на охорону приватної власності. Це закріплено і в Конституції України, а саме в статті 27 (ч.1 та 2), а також в статті 41 (ч. 4).
Громадський порядок, який держава повинна забезпечувати, це є система суспільних відносин, які регулюються нормами правового та неправового характеру (нормами моралі, звичаями, традиціями тощо). У більш вузькому розумінні, громадський порядок є система суспільних відносин, які відбуваються головним чином у громадських місцях і забезпечують свободу та недоторканість особи, громадський спокій, нормальні умови для праці й відпочинку громадян, функціонування та діяльності органів, підприємств, установ, організацій.
Громадський порядок охороняється державними органами, громадськими організаціями та самими громадянами. Особлива роль у забезпеченні громадського порядку належить органамвнутрішніх справ, міліції.
Дійсно важлива роль у здійсненні державних функцій належить правоохоронним органам. Систему правоохоронних органів в Україні, що здійснюють державні функції, становлять:
судові органи;
органи прокуратури;
Служба безпеки України;
органи внутрішніх справ;
нотаріальні органи та ін.
Система правосуддя в Україні складається з Конституційного Суду України та суддів загальної юрисдикції.
Функцію нагляду здійснює прокуратура, що включає Генерального прокурора України та підлеглих йому прокурорів.
Органи внутрішніх справ (ОВС) мають власну структуру. До них належать: органи міліції, органи пожежного нагляду і пожежної охорони, слідчі апарати, внутрішні конвойні війська та ін.
Міліція виконує: адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, охоронну, виконавчу та інші функції.
Овс забезпечує реалізацію:
правопорядку, особистої безпеки громадян, прав, свобод і законних інтересів;
різних форм власності;
екологічної безпеки;
культурно-виховної діяльності держави та ін.
Отже, слід зазначити, що працівники органів внутрішніх справ безпосередньо здійснюють державні функції або створюють умови для їх здійснення іншими державними органами і посадовим особами.
2.1.2 Економічна функція
"Ця функція держави сильно змінилася у ході історичного існування держави від повного невтручання держави в економіку до повного контролю всієї господарської діяльності та регулювання всіх питань економічного життя (тоталітарні держави соціалістичного

 
 

Цікаве

Загрузка...