WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Поняття і класифікація функцій держави - Курсова робота

Поняття і класифікація функцій держави - Курсова робота


Курсова з ТДП
Поняття і класифікація функцій держави
ЗМІСТ
Вступ.....................................................................................................................3
Розділ I
Загальна характеристика функцій держави.......................................................7
1.1 Поняття функцій держави.............................................................................7
1.2 Форми та методи здійснення функцій держави........................................10
Розділ II
Внутрішні та зовнішні функції. Види функцій держави. Поділ за ознаками..............................................................................................................15
2.1 Внутрішні функції.......................................................................................17
2.1.1 охоронна....................................................................................................17
2.1.2 економічна.................................................................................................19
2.1.3 соціальна....................................................................................................20
2.1.4 культурно-виховна....................................................................................20
2.1.5 природоохоронна......................................................................................21
2.2 Зовнішні функції..........................................................................................22
2.2.1 оборона держави.......................................................................................22
2.2.2 підтримання міжнародних політичних відносин, економічних та культурних зв'язків...........................................................................................23
2.2.3 боротьба з міжнародною злочинністю...................................................24
2.2.4 участь у міжнародній охороні навколишнього середовища................25
Розділ III
Реалізація основних функцій України на сучасному етапі...........................26
Висновки...........................................................................................................29
Використана література...................................................................................31
Вступ
Наукове пізнання держави будь-якого історичного типу обов'язково ставить за мету розгляд його цілей, задач і функцій, які втілюють найголовніші якісні характеристики і орієнтири не тільки власне держави, а й суспільства вцілому.
Питання про функції держави - це одне із важливих питань не тільки теорії, але й практики державотворення. Функції держави виражають соціальну природу держави і конкретизують її суть.
Отже, перед тим як висвітлювати це питання, насамперед треба з'ясувати, що ж саме є "держава", які має характеристики й ознаки.
Держава визначається як організація публічної влади в суспільстві, яка характеризується наявністю своєї території, суверенітетом, видає закони, стягує податки, виступає як суб'єкт міжнародних відносин і виражає інтереси і волю всього народу чи пануючої в ньому частини населення (зокрема, певного класу), здійснює управління суспільними процесами за допомогою системи загальнообов'язкових норм (правил) поведінки і механізму їхнього впровадження у життя.
Державу треба розглядати не тільки з точки зору сучасності, а й в історичному її розрізі. І тут треба звернути увагу на різні підходи до теоріїї виникнення держави. В теоретичній науці існує багато теорій її виникнення. Розглянемо деякі з них, найбільш розповсюджені:
" Теологічна теорія виводила державу з точки зору божественних начал, як дещо, що надано людству по волі божій;
" Органічна теорія по суті порівнювала дежаву з живим організмом, частинами якого начебто є люди та їх об'єднання;
" Теорія насильства пояснювала виникнення держави шляхом завоювань та війн;
" Договірна теорія виходила з того, що держава виникла в результаті добровільної угоди між людьми для захисту їх спільних інтересів;
" Патріархальна теорія пояснювала державу як велику сім'ю, яка з плином часу розросталася, на чолі з батьком, а згодом монархом;
" Соціально-економічна або марксистська теорія, яка визначала, що "поштовхом для виникнення держави стало вдосконалення знарядь праці, яке привело до поділу на класи, а також до появи апарату держави - нової організації влади" (5; с.43).
Існують ще й інші теорії виникнення держави, які також заслуговують на увагу, серед яких космічна, психологічна, географічна, демографічна.
З усіх цих теорій найбільш обгрунтованою є соціально-економічна теорія, тому що розглядає соціальні й економічні причини виникнення держави, а також частково враховує і політичні фактори. Ця теорія виходить із внутрішніх факторів, але майже не враховує зовнішніх факторів, які впливали на виникнення держави. До виникнення держави необхідно підходити з різних позицій, розглядати як внутрішні, так і зовнішні фактори, як причини, так і умови, а також політичні, економічні, соціальні і природні фактори, які впливали на виникнення держави.
Отже, в теорії держави і права відсутній єдиний погляд на закономірності виникнення держави. Всі теорії мають свої особливості виникнення держави у різних народів. Але жодна з них не володіє достатніми доказами, щоб можна було прийняти її за основу.
Розгляд теорій походження держави є органічним елементом даної роботи, бо дає можливість зрозуміти питання функцій держави в різні періоди історичного становлення сучасних держав. Як стає зрозумілим, з вище наведених даних, в історії людства існувала велика кількість держав, вони змінювали одна одну, змінювали свій устрій,тощо. Саме тому, всебічно розкрити поняття, зміст, багатогранність, властивості і риси держави - задача досить важка. Вирішити їх можливо лише при вивченні зв'язків і взємодії держави з економікою, соціально-політичним і духовним життям суспільства. Значну роль в даному процесі відіграє - вивчення функцій держави, які несуть в собі найголовніші якісні характеристики і орієнтири держави. Враховуючи усе вище наведене, я вважаю, що дана тема є досить актуальною і сьогодні потребує конкретного дослідження.
Отже, в своїй роботі я намагаюсь розкрити дану тему, базуючи свої висновки і аналіз на різних правових виданнях. А також підхожу до питання про функції держави з погляду пріоритетних функцій Української держави на сучасному етапі.
Загальна характеристика функцій держави
1.1 Поняття функцій держави
Характеристика будь-якої держави обов'язково має на меті розгляд її основних функцій, в яких безпосередньо виявляється сутність та соціальне призначення держави. Функції держави тісно пов'язані з її завданнями і цілями, але не зводяться до них. Аналіз функцій держави повинен з'ясувати таке питання: що повинна робити держава на певному етапі свого розвитку і як; на чомуповинні бути сконцентровані зусилля її органів і відомств?
Отже, функції держави - це можливі і реальні напрямки діяльності держави та її органів по забезпеченню потреб та інтересів суспільства, які виражають сутність і соціальне призначення державного управління суспільством. В функціях держави знаходять свій вираз її завдання й цілі, тобто це є певна робота, коло діяльності держави, за допомогою яких вона може повноцінно діяти як найважливіша складова частина політичної системи суспільства. Також, для пояснення поняття функції держави,

 
 

Цікаве

Загрузка...