WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади - Реферат

Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади - Реферат


Реферат з теорії держави права
Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади
Демократія - це народне правління, яке здійснюється народом заради народу.
Авраам Лінкольн
1. Поняття про самоврядування. Територіальні громади
Місцеве самоврядування - це особлива форма організації влади на місцях, яка не є різновидом державної влади і не належить до жодної з трьох гілок державної влади.
За визначенням ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади -жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Наявність у державі визнаного і забезпеченого її законами місцевого самоврядування є однією з гарантій демократії так само, як і визнання державою принципу розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову.
Держави - члени Ради Європи, які підписали Європейську Хартію про місцеве самоврядування, вважають, що органи місцевого самоврядування становлять одну з підвалин будь-якого демократичного ладу, а захист і зміцнення місцевого самоврядування у різних європейських країнах стане значним внеском у побудову нової Європи.
Суб'єктом (тобто тим, хто є носієм і здійснює права та обов'язки) місцевого самоврядування є територіальна громада. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. визначається, що територіальна громада - це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.
Цим Законом забороняються будь-які обмеження права громадян на участь у місцевому самоврядуванні.
Ефективним і самостійним місцеве самоврядування може бути тільки за наявності певних грошових і матеріальних ресурсів для задоволення відповідних потреб територіальних громад. Забезпечуючи цю необхідну умову, Конституція України встановила, що "матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах.
Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансове підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.
Другою обов'язковою умовою для забезпечення ефективності системи місцевого самоврядування є визначення на законодавчому рівні, насамперед в Основному Законі, сфери питань, які вирішуються органами, місцевого самоврядування.
За ст. 143 Конституції України Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо "або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують і ліквідовують комунальні підприємства, організації та установи, а також контролюють їхню діяльність; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Таким чином держава делегує частину своїх повноважень органам місцевого самоврядування. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності.
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Але підконтрольні лише в цій частині. Загалом характерною рисою органів місцевого самоврядування на відміну від органів державної влади є те, що вони не мають так званої "вертикалі", тобто немає "вищих" і "нижчих" рад, всі ради діють у межах закону, і "вищими" для них є тільки територіальні громади, які їх обрали.
2. Органи місцевого самоврядування: ради та їх виконавчі органи. Інші ланки системи самоврядування
Місцеве самоврядування згідно з Конституцією України здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Формами безпосереднього здійснення територіальними громадами сіл, селищ, міст своїх самоврядних повноважень є місцеві вибори та референдуми.
Місцевий референдум - це форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування. Рішення, що прийняте місцевим референдумом у межах закону, не потребує будь-якого затвердження державними органами і є обов'язковим для виконання відповідною радою, місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями і громадянами на відповідній території.
Формами безпосередньої участі жителів сіл, селищ, міст у здійсненні окремих повноважень, віднесених до компетенції місцевого самоврядування, є загальні збори громадян за місцем проживання. Вони можуть скликатися на рівні будинку, вулиці, кварталу, житлового комплексу, мікрорайону. Рішення зборів, прийняті в межах чинного законодавства, є обов'язковими для виконання органами територіальної самоорганізації громадян (будинковими, вуличними комітетами тощо), усіма громадянами, які проживають на відповідній території.
Органи місцевого самоврядування складають єдину систему, до якої входять сільські, селищні,

 
 

Цікаве

Загрузка...