WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Політична система суспільства - Курсова робота

Політична система суспільства - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
З теорії держави та права
на тему: "Політична система суспільства"
ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................................................................3
РОЗДІЛ I ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
СУСПІЛЬСТВА..................................................................................................
1.1 Поняття та структура політичної системи суспільства...........................5
1.2. Партії в політичній системі суспільства : правове регулювання
статусу та діяльності..........................................................................................13
1.3 Місце держави в політичній системі суспільства.....................................17
РОЗДІЛ ІІ. ДЕТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ
ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА............................................................................
2.1. Поняття та значення....................................................................................20
2.2. Правові форми взаємовідносин держави і громадського об'єднання.....23
2.3. Права та обов'язки громадських об'єднань..............................................25
РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВІ ФОРМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН
ДЕРЖАВИ І КОМЕРЦІЙНОЇ КОРПОРАЦІЇ...................................................
3.1. Поняття корпорацій.....................................................................................27
3.2. Поняття відносної самостійності держави................................................31
ВИСНОВКИ........................................................................................................33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................................35
ВСТУП
Актуальність. Актуальність даної теми полягає в доведенні взаємозв'язку держави і політичної системи і як наслідок повної нерозривності, адже в більшості випадків вони виступають як одне ціле.
Предмет дослідження. В даній курсовій роботі висвітленні основні терміни, що стосуються політичної системи суспільства: поняття політичної системи, ознаки, значення для суспільства, висвітлення ролі держави в політичній системі, а також класифікація основних складових політичної системи.
Методи аналізу. В основному в даній курсовій роботі, я використовував такі методи як порівняльно-правовий, логічний та ін.
На мою думку, для того, щоб аналізувати політичну систему суспільства, потрібно перша за все проаналізувати всі аспекти, що стосуються громадянського суспільства.
Більш конкретно ознайомитися з громадянським суспільством, його особливостями та характерними рисами дозволить формулювання його поняття та визначення суттєвих ознак. У філософській, політологічній та правовій науці пропонується чимало визначень поняття "громадянське суспільство", які наголошують на тих чи інших важливих його аспектах. На першій план можуть виступати такі його сутнісні риси, як "сукупність індивідів", "не одержавлені суспільні відносини", "реалізація прав та свобод людини" тощо. Ці підходи є виправданими; з точки зору тих конкретних завдань, які стоять перед дослідженням громадянського суспільства в межах різних соціальних дисциплін. Однак при дослідженні громадянського суспільства в контексті юридичної проблематики найбільш обґрунтованим буде наголошування на інституціональній його характеристиці. Отже, громадянське суспільство - це сукупність громадський інститутів, які сформовані на добровільних засадах, діють на самоврядних засадах у межах Конституції та законів, на посередництвом яких індивіди вільно реалізують свої основні Природні права і свободи.
Розглянемо суттєві ознаки громадянського суспільства. Громадянське суспільство, його інститути обумовлені безпосередніми життєвими потребами та інтересами людей.. Автономний індивід з його потребами та інтересами є антропологічним виміром, активним чинником як формування окремих Інституцій громадянського суспільства, так і його функціонування як цілісної системи суспільних відносин, заснованих на приватних інтересах. Життя, свобода, безпека особистості, приватна власність є елементарними потребами існування людини і громадянина, які роблять можливим її цивілізоване спілкування з Іншими людьми, визначають соціальні форми життєдіяльності, а Тому й становлять основні цінності громадянського суспільства.
Індивід, сукупність індивідів, насамперед тих, які належать до середнього класу, становлять якісну характеристику виникнення, функціонування та розвитку громадянського суспільства. Саме на фундаменті своїх особистих інтересів, їх єдності та спільних проблем, що постають на шляху їх здійснення, індивіди утворюють ті чи інші громадські об'єднання.
Громадянське суспільство відображає встановлення елементарного соціального зв'язку між індивідами.
Отже, тепер можна перейти до характеристики політичної системи суспільства.
РОЗДІЛ I ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
1.1 Поняття та структура політичної системи суспільства
Звичайно, спільне існування людей неможливе без того, щоб вони вступали у взаємини між собою. Виникнення найпростіших соціальних взаємин між окремими індивідами є характерною ознакою такої первинної соціальної форми спілкування людей, якою є громадянське суспільство. Саме в цій формі спілкування, своєрідній першоклітині суспільства, закладені прототипи усіх можливих більш складних соціальних взаємин, в тому числі - політичних відносин. Стосунки громадянського суспільства становлять фундамент як соціальної, так і державної організації. Вони опосередковують глибинні пласти життєдіяльності як окремо взятого індивіда, так і суспільства й держави в цілому. Таким чином, становлення громадянського суспільства відображає історичний перехід людей від їх природного стану, ізольованого існування в напрямку до цивілізованих форм соціального спілкування .
У свою чергу держава як система публічних відносин в загаль-нонаціональному масштабі виступає відносно відокремленою від елементарних між людських стосунків, а тому й більш віддаленою від індивіда, вторинною, складнішою формою соціальної інтеграції, яка отримує внаслідок цього не тільки додаткові ресурси владного впливу на суспільні відносини, але й певні можливості для узурпації владних повноважень.
Громадянське суспільство охоплює відносно відокремлену сукупність суспільних відносини [8, ст. 46].
До таких відносин належать передусім сімейні, релігійні, економічні, етнічні, політичні та деякі інші. Особливе місце серед взаємин громадянського суспільства посідають політичні відносини, які опосередковують процеси формування загальнонаціональних

 
 

Цікаве

Загрузка...