WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Конституція США 1787 року ( розробка, зміст, оцінка ) - Дипломна робота

Конституція США 1787 року ( розробка, зміст, оцінка ) - Дипломна робота

Основний закон був міцною структурою, що не піддається впливам кон'юнктурних політичних ситуацій. Це зовсім не означало, що вони оберігали свою розробку від яких-небудь змін, необхідність в яких повинна була б виникнути. Однак, вони подбали про те, щоб встановити процедуру, яка оберігала від випадковостей.
Жорсткість американської Конституції була абсолютно новою якістю буржуазного конституціоналізму, що розвивався. Наділяючи Основний закон жорсткістю, батьки-засновники не підозрювали, що ця якість у наступні роки стане взірцем практично для всіх писаних буржуазних конституцій. Ідея особливого порядку зміни писаної конституції, її жорсткості порівняно із звичайними законодавчими актами, виникла на американському ґрунті і була виключно американською за своїм походженням. У період між прийняттям Декларації незалежності і скликанням конституційного конвенту у конституціях восьми штатів були включені статті про порядок прийняття поправок. Таке положення містилося і в Статтях Конфедерації. Тому така теза у змісті Конституції США спиралася на досить солідний історичний досвід, засновники лишень узагальнили його. Необхідність особливого порядку зміни Конституції виводилася із теорії народного суверенітету, яка була на той час досить популярна серед американців. Згідно з цією теорією, тільки народ володів установчою владою і тільки він міг змінювати і ревізувати Основний закон, який він прийняв. Із цього робиться висновок, що Конституція як плід установчої влади народу, повинна змінюватися і доповнюватися в порядку, відмінному від того, у відповідності з яким приймаються закони. Однак, це теоретичне посилання насправді приховувало бажання правлячих класів стабілізувати Основний закон буржуазної республіки і увіковічнити закріплений ними державний устрій.
Щодо принципу розподілу влади - одного з найстаріших політико-правових принципів, то він був запозичений американськими колоністами у англійців, а згодом збагачений як французькою політичною думкою, так і американським досвідом. Відомий американський дослідник Г. Аптекер з цього приводу зауважує, що як в конституціях окремих штатів, так і в Статтях Конфедерації, а пізніше і в Конституції Сполучених Штатів Америки, був втілений ряд великих принципів, ціль яких зводилася до того, щоб гарантувати значну степінь народного суверенітету і не допустити росту тиранії. Серед них чи не найбільша увага приділяється принципу розподілу влади. Розподіл законодавчої, виконавчої і судової сфер державного управління перешкоджає зосередженню влади і тим самим не допускає росту тиранії. [ 1 ; с. 166 ]
Принцип розподілу влади з моменту появи на американському ґрунті пройшов довгий і складний шлях розвитку. Спочатку, в колоніальний період, це був політичний принцип, який фактично став лозунгом у боротьбі проти британського колоніального гніту. Після проголошення незалежності він набуває рис конституційного принципу і знаходить своє практичне втілення в основних законах тринадцяти незалежних штатів. Розробники Конституції поклали в основу організації, компетенції і взаємодії вищих органів державної влади - конгресу, президента і Верховного суду - свій власний, американський, варіант розподілу влади, трансформований потім у систему стримувань і противаг. Слід особливо підкреслити, що вони ніколи не думали про створення трьох повністю незалежних одна від одної влад, тобто про створення певного практично нездійсненного троєвладдя. "Батьки-засновники" знали, що влада єдина, і знали кому вона належить. Вони створили механізм, що складався із трьох зв'язаних системними відношеннями органів, які вважалися відповідно носіями законодавчої, виконавчої і судової влади, при цьому неодноразово висловлювалася думка, що саме дерево влади єдине. Як американська Конституція, так й інституціоналізована нею на базі принципу розподілу влади система стримувань і противаг виражали дійсне співвідношення сил у класовій боротьбі. [ 8 ; с. 41 ]
Творці Конституції були глибоко переконані в тому, що для надійної охорони суспільства від можливої тиранії єдина федеральна влада повинна бути розділена між трьома її гілками. Горизонтальний розподіл повноважень доповнювався вертикальним - між федеральним урядом і органами влади у штатах на місцях.
Всі три види влади у американській системі мають різні джерела формування. Носій законодавчої влади - Конгрес - складається із двох палат: палата представників обирається населенням, тобто виборчим корпусом, сенат - легіслатурами штатів. Носій виконавчої влади - президент обирається шляхом опосередкованих виборів - колегією вибірників, які у свою чергу обираються населенням. Носій судової влади - Верховний суд, формується спільно президентом і сенатом. Органи державної влади, за Конституцією, мають різні строки повноважень. Палата представників обирається строком на два роки, Сенат кожні два роки обновлюється на одну третину, президент обирається на чотири роки, а члени Верховного суду та інші федеральні судді займають свої посади доки ведуть себе бездоганно, тобто - довічно.
Автори системи стримувань і противаг створили механізм, в рамках якого кожна із гілок влади мала б можливість стримувати і нейтралізувати узурпаторські посягання іншої. Конгрес має право відхиляти законопроекти президента, що вносяться ним через свої креатури в палатах. Сенат може відхилити будь-яку кандидатуру, запропоновану президентом на вищу посаду в державному апараті і відкидати укладений президентом міжнародний договір. Конгрес може притягнути президента до відповідальності у порядкуімпічменту і у випадку визнання його Сенатом винним, відсторонити від посади. Важливим конституційним засобом впливу Президента на Конгрес є відкладне вето. Якщо президент мотивованим посланням відмовляє в утвердженні законопроекту чи резолюції, схвалених обома палатами Конгресу, то заперечення глави держави можуть бути подоланими тільки у випадку повторного схвалення опротестованих законів кваліфікованою більшістю у дві третини голосів обома палатами. Верховний суд як вищий орган конституційного нагляду має право нівелювати як закони Конгресу, так і нормативні акти глави виконавчої влади.
Система стримувань і противаг повинна була забезпечити стабільність державних і правових інститутів, безперервність функціонування самої державної влади, яка знаходилася в руках майнових класів. Конституційний механізм системи стримувань і противаг у наступні століття був вагомим чином доповнений і навіть змінений в процесі реального здійснення державної влади. У нього були інтегровані численні інститути і настанови, які або взагалі не існували до прийняття Конституції, або перебували у зародковому становищі і з певних причин були ігноровані творцями Основного закону США.
Щодо реалізації принципу обмеженого правління, то ця ідея втілилася у тих положеннях Конституції, які встановлювали компетенцію федерації і органів влади штатів. Так, влада конгресу, в принципі, обмежена переліком його законодавчих повноважень у статті 1. Чіткий перелік повноважень президента викладений у статті 2. Юрисдикція федеральних судів обмежена колом справ і спорів, окреслених в статті 3. Всі не перелічені в Основному законі повноваження і права згідно із

 
 

Цікаве

Загрузка...