WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Конституція США 1787 року ( розробка, зміст, оцінка ) - Дипломна робота

Конституція США 1787 року ( розробка, зміст, оцінка ) - Дипломна робота

Конфедерації. Однак така система не могла довго існувати в країні, де розвивалися передові на той час капіталістичні відносини. В боротьбі між децентралізацією і централізацією перемогла остання, що відповідало інтересам буржуазії і було необхідно для розвитку капіталізму. [ 43 ; c. 7 ]
Деякі західні політологи і соціологи називають Конституцію США не
інакше, як "політичною конституцією", збіркою соціально-політичних вірувань
і обрядів американського суспільства, спеціальним інструментом у руках політичних діячів та їх близьких друзів, нюанси якого правильно розуміються і адекватно трактуються далеко небагатьма людьми. Вивчення Конституції США, на їх думку, повинно бути складовою частиною предмету політичної науки чи науки про державу, що має справу з різними типами людських асоціацій, матеріальними та політичними інтересами громадян, основними сферами і напрямами діяльності держави. [ 12 ; c. 141 ]
Чи не найбільшою прогалиною, недоліком Конституції США 1787 року є не включення до її початкового змісту правових норм, які б забезпечували, відтворювали і гарантували особисті, політичні, соціальні та інші права громадян Сполучених Штатів. Відсутність Білля про права виявилася її найбільш вразливим місцем. Американці, які боролися за незалежність штатів і свої права, здобули тільки незалежність держави. Однак не можна не сказати, що права громадян були закріплені ще до прийняття Конституції 1787 року у конституціях майже всіх штатів, і на цьому фоні не включення їх до змісту Основного закону яскраво прослідковується прагнення розробників Конституції утвердити права панівного буржуазного класу і обмежити певні громадянські свободи, щоб легше було отримувати народні маси в покорі.
Прийняття федеральної Конституції США підвело риску під формуванням основ Північноамериканської держави. Воно стало головною подією заключного етапу американської революції. На цьому етапі американська еліта здійснила потужну і успішну спробу консолідації політичної влади в своїх руках. Вироблена нею і схвалена необхідною більшістю штатів федеральна Конституція відсікала або обмежувала перебіжки політичної демократії і тенденції соціального егалітаризму, які в попередній період знайшли широке вираження як в діях низів, так і в законодавчій практиці багатьох штатів. Однак прийняття федеральної Конституції було не контрреволюцією, а саме заключною і одночасно консервативною фазою революції, що означала нормалізацію буржуазного порядку, приведення завоювань революції у відповідність з інтересами тих елітних груп, які брали участь у революції і завдяки їй закріпили пануючі позиції в економіці і соціальній структурі.
Немає сенсу заперечувати, що на фоні пануючих у 18 столітті феодально-абсолютистських політичних систем, Конституція США мала прогресивне значення. Однак, розглядаючи її порівняно з державно-правовою творчістю американської революції, необхідно визнати, що вона серйозно обмежила буржуазно-демократичні завоювання періоду війни за незалежність і найбільш повно втілила класові інтереси та політичну волю власників. Саме ця класова сутність Конституції США 1787 року дозволила використовувати її напротязі двохсот років у якості надійної основи для захисту позицій американських верхів.
Американські вчені переконують, що незважаючи на те, що Конституції США вже понад двісті років, вона і досі є основним, важливим і, що мабуть найголовніше, дієвим документом; взірцем, еталоном для всіх інших держав і їх конституцій. Однак, Согрін В. В. доводить, що за двісті років конституційне право перенесло в США важливі зміни. Поряд із "писаною" федеральною Конституцією 1787 року у США сформувалась і так звана "жива" конституція, без якої неможливо зрозуміти американських політичних реалій. Під "живою" конституцією розуміють всі державні закони, судові постанови, політичні інститути, владні функції, не зафіксовані в Основному законі, але за своєю фактичною роллю йому рівнозначні чи навіть такі, що переважають за своєю суттю над ним. [ 39 ; с. 56 ]
Детально аналізуючи зміст Конституції США, мимовільно схиляєшся до думки, що її правильна оцінка полягає у визнанні діалектичної подвійності її характеру. Вона була одночасно і наслідком революції, кроком назад, зробленим буржуазією і плантаторами в ім'я консолідації свого панування, і об'єктивно прогресивним документом, складеним із врахуванням низки буржуазно-демократичних завоювань боротьби за незалежність, основним законом держави молодої переможної буржуазії, не пов'язаної з феодально-
монархічними традиціями.
Безсумнівним залишається той факт, що американська Конституція означала крок назад у порівнянні з тим, що було записано у Декларації незалежності, конституціях ряду штатів, але у масштабах земної кулі вона була найпередовішою конституцією того часу. Конституція Сполучених Штатів Америки 1787 року утверджувала республіканський устрій і вже одного цього було достатньо, щоб вона виглядала в очах європейських революціонерів - противників монархії - маніфестом боротьби.
Список використаної літератури:
1. Аптекер Г. Американская революция 1763-1783. - М., 1962, - 329 с.
2. Афанасьева И. А. Правовые проблемы импичмента. - Проблемы американистики. - Вып.3. - М., 1985. - с. 41-59.
3. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США: пер. з англ. - К.: Вид-во "Україна", 1999. - 554 с.
4. Бойченко Г. Г. Конституция США. М.: Изд-во ИМО, 1959, - 248 с.
5. Болховитинов Н. Н. США: проблемы истории и современная историография. - М., 1980. - 397 с.
6. Болховитинов Н. Н. Некоторые проблемы историографии Американской революции XVIII в. // Новая и новейшая история. - 1973. - № 6. - с.146-166.
7. Вильданов Р. Х. Конституция в политической системе буржуазного общества. - М., 1968. - 347с.
8. Врядування у Сполучених Штатах: Нарис. - Інформ-Агенство Сполучених Штатів, 1989. - 128 с.
9. Всеобщая история государства и права: Учебник / Под ред. проф. К. И. Батыра. - М.: Юристъ, 1999. - 456с.
10. Гончаров Л. Н. Политическая борьба в США за буржуазно-демократические права и свободы в 1787-1791г.г. Автореф. дис....канд. ист. наук. - М., 1963. - 19с.
11. Глиняный В. П. История государства и права зарубежних стран. Ч.1. - Х.: "Одиссей", 2001. - 332 с.
12. Дай Т., Зиглер Х. Демократия для элиты. - М., 1983. - 298 с.
13. Дементьев И. П. Об исторических взглядах Чарльза Бирда // Вопросы истории. - 1957. - № 6. - с.89-103.
14. Джеферсон Т. Декларація незалежності: Декларація представників США, що зібралися на Генеральний конгрес.// Сам. Україна. - 1993. - 19 травня.
15. Жидков О. А. Верховный суд США: право и политика. - М., 1985. - 292с.
16. Зайчук О. В. Конституція США: ілюзії та реальність. До 200-річчя Конституції США. - К.: Знання, 1987. - 48 с. - ( Сер.4 "міжнародна"; №2 ).
17. История буржуазного конституционализма XVII-XVIII веков. - М., 1983. - 426с.
18. История США / под ред. Г. Н. Севостьянова. - В 4Т., - Т.1., 1607-1877. - М.: Наука, 1983. - 688 с.
19. Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх: пер. з англ. - К.: Веселка, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...