WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Конституція США 1787 року ( розробка, зміст, оцінка ) - Дипломна робота

Конституція США 1787 року ( розробка, зміст, оцінка ) - Дипломна робота

усіма ланками політичного процесу. Забезпечивши надійні канали підключення більш широких верств виборців до електорального процесу, вони збільшили стійкість усієї політичної системи американського суспільства. Конституція США, з чутливістю хорошого барометра вловлюючи нові тенденції суспільного розвитку, допомагала пануючому класу надавати їм таке законодавче оформлення, яке відкривало додаткові можливості для зміцнення буржуазного устрою, що перетворювало її в незамінний атрибут класового панування буржуазії США, і разом з тим до певного моменту - у важливий інструмент суспільного прогресу, робило її своєрідним маяком для буржуазії інших країн.
В американській юридичній і політологічній літературі немає єдиного підходу до питання про соціальну роль, призначення і функції Конституції США, як і політичної системи суспільства. Досліджуючи механізм конституційного впливу на економічну, соціальну, політичну систему суспільства, одні автори схильні вважати, що основне призначення Конституції США полягає в тому, щоб функціонувати в якості символу національної єдності, утверджувати загальні для всього суспільства цілі, розподіляти владу і встановлювати обмеження, рамки її існування, створювати інститути, що визначають основне коло прав і обов'язків громадян та сприяють вирішенню спорів, що виникають між ними та державними органами. Конституція при цьому розглядається у вигляді своєрідного багатостороннього контракту, що існує між різними суверенними спільнотами чи окремими громадянами, у відповідності з якими повинні встановлюватися і здійснюватися усі політичні відносини. Відповідно конституційним є все те, що не тільки не протирічить, а навпаки, повністю погоджується з буквою і духом Конституції. [ 22 ; c. 132 ]
Інші автори схильні вбачати соціальну роль і призначення Конституції США в тому, щоб бути основним інструментом, засобом вираження народної волі, формування політичного лідерства, створення на різних рівнях державної влади найбільш ефективних форм правління. При цьому, нерідко зауважується, що діюча Конституція часто не досягає ні своїх загальних цілей, ні цілей, що торкаються підсилення ефективності політичної системи і форми державного устрою. [ 39 ; c. 57 ]
Третя група авторів виходить з того, що головне призначення Конституції США в тому, щоб забезпечувати соціальний мир і прогрес, охороняти права індивідів від порушень і створювати умови для подальшого росту і забезпечення національного благополуччя. [ 19 ; c. 38 ]
Негативним моментом Конституції США є те, що вона не деталізує особливості взаємовідносин різних суспільно-політичних інститутів, не роз'яснює як законодавча, виконавча, судова влади повинні бути відокремлені одна від одної. В силу цього навіть при наявності двохсотлітнього досвіду інтерпретації Конституції США повний зміст і значення принципу розподілу влади, особливо стосовно практики делегування законодавчих прерогатив конгресу президенту, виконавчо-розпорядчим органам чи незалежним агентствам, все ще залишаються далеко не зрозумілими.
Конституція США 1787 року створює і закріплює політико-правові гарантії та охороняє економічну, соціально-політичну і духовну владу пануючого класу, привілейоване становище суспільно-політичних інститутів монополістичного капіталу. Не дивлячись на широту і розмаїття функцій, що виконуються Конституцією США по відношенню до всього суспільства, пануючого класу і політичної системи, головними цілями і об'єктами конституційного регулювання незмінно залишаються основні принципові конституційні відношення - відносини влади, панування в суспільстві її монополістичної верхівки.
Даючи оцінку Конституції США вчені висловлювали різні думки. Так, Юзефович І. С. вважав, що "народні маси були пограбовані у своїх правах пануючими класами і позбавлені участі в управлінні молодою американською республікою". Єфимов А. В. писав "незважаючи на те, що Конституція 1787року розроблялася за обставин реакції, пов'язаної із придушенням повстання Шейса, вона все ж закріпила ряд буржуазно-демократичних завоювань періоду війни за незалежність і була свого часу прогресивною". Він розвиває свою думку і вказує на подвійність характеру американської Конституції. З однієї сторони вона закріплювала ті завоювання революції, які були вигідні в першу чергу буржуазно-плантаторській верхівці: підсилила належну їй центральну владу, сприяла експлуатації найманої праці і праці рабів. Але з другої - вона закріпила республіканський устрій (що було важливо і для народних мас), визнала в загальній формі принцип народного правління (хоч і з обмеженим виборчим правом), що логічно веде до високопрогесивної ідеї народного суверенітету. [ 32 ; с. 53 ]
Прийняття Конституції і встановлення нової централізованої федеральної системи сприяли зміцненню незалежного і прогресивного для того часу державного устрою США. Збереження Конфедерації чи союзу декількох конфедерацій було б небезпечним для американської незалежності, оскільки це б дозволило Англії та іншим іноземним державам, граючи на протиріччях між штатами чи конфедераціями, підірвати їх незалежність.
Конституція 1787 року протирічила практиці революційних років, коли більшість політичних рішень попередньо широко обговорювалася. Ціль Конституції полягала в тому, щоб закріпити право на владу за багатою меншістю всупереч демократичній більшості, і вона на відміну від Декларації незалежності, узаконила інститут рабовласництва; проголошена Конституцією свобода за своєю класовою суттю була буржуазною, а права людини стояли у
прямій залежності з володінням власністю.
Конституція США відобразила протиріччя американської революції, складне співвідношення сил післявоєнного періоду. Вона закріпила пануюче становище буржуазно-плантаторського блоку, панування, недоторканість приватної власності, майнову нерівність і в цьому змісті стала логічним завершенням боротьби, яку керівний блок власників довів до перемоги. Конституція в багатьох відношеннях була відхиленням від цілого ряду вимог і завоювань, зафіксованих у Статтях Конфедерації і конституціях штатів, особливо у питаннях прав особи і політичних свобод, підсилення виконавчої влади, характеру представництва.
До трактування Конституції США 1787 року можна підходити і з критичної точки зору. Процес створення Конституції у певних аспектах розглядається як таємна змова невеликої групи діячів, що представляли інтереси буржуазно-плантаторської олігархії, в результаті якої був створений сильний апарат державної влади для придушення народних мас. Те, що було в цій Конституції історично прогресивного, як, наприклад, республіканська форма правління, було поступкою тиску народних мас, але із самого свого виникнення ця Конституція була буржуазно-рабовласницькою і антидемократичною. Однак, деякі інші науковці вважають, що не можна розглядати прийняття Конституції як змову верхів. Це був компроміс не тільки між буржуазією Півночі та плантаторами Півдня, але і між пануючими класами та народними низами, що забезпечили необхідну підтримку створеній у Сполучених Штатах державній і політичній системі. Інтересам більшості американців, дрібних фермерів, більше відповідала система, відображена в Статтях

 
 

Цікаве

Загрузка...