WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Предмет і об'єкти аналізу науки загального порівняльного правознавства. Поняття типу (сім'ї) правової системи. Класифікація правових систем світу. М - Реферат

Предмет і об'єкти аналізу науки загального порівняльного правознавства. Поняття типу (сім'ї) правової системи. Класифікація правових систем світу. М - Реферат

правової системи - сукупність національних правових систем держав, які мають спільні риси, що проявляються в єдності закономірностей і тенденцій розвитку, домінуючих форм (джерел) і принципів права, систем права і систем законодавства,організації правових установ, насамперед судової системи, подібності правових категорій і понять.
Кожний тип правової системи складається із підтипів - груп правових систем, що характеризуються великою подібністю між собою. Наявність певних рис, які відрізняють одну групу правових систем від іншої у рамках конкретного типу, дозволяє розглядати їх як відносно самостійні.
Встановлення типів правової системи здійснюється шляхом їх класифікації, або типології.
Класифікація правових систем світу
Типологія (або наука класифікації) - вчення про типи правових систем. Типологія і порівняльний метод перебувають у тісному зв'язку. З одного боку, порівняння припускає попереднє встановлення типології, з іншого - встановлення типології без порівняння неможливе. Питаннями типології правових систем, їх порівняльним вивченням займаються фахівці в галузі науки порівняльного правознавства. Існує чимало класифікацій пра-вових систем. Запропоновано декілька варіантів критеріїв, за якими вони об'єднуються у типи (сім'ї). Кожний із них заслуговує на увагу. Однією з найбільш популярних виявилася класифікація правових сімей, наведена Р. Давидом у книзі "Основні правові системи сучасності" (1953). Вона грунтувалася на поєднанні двох критеріїв: ідеології, яка включає релігію, філософію, економічні і соціальні структури; юридичної техніки, яка вклю-чає джерела права як основний елемент.
Німецькі вчені К. Цвайгерт і Г. Кьотц поклали в основу класифікації правових систем критерій "правового стилю". "Стиль права" складається, на думку авторів, із п'ятьох чинників: 1) походження і еволюція правової системи; 2) своєрідність юридичного мислення; 3) специфічні правові інститути; 4) природа джерел права і засоби їх тлумачення; 5) ідеологічні чинники.
Російський вчений А.Х. Саїдов позначив таку групу критеріїв: 1) історія правових систем; 2) система джерел права; 3) структура правової системи - провідні інститути і галузі права. Слід віддати належне українським і російським теоретикам права - авторам підручників з теорії держави і права, які спеціально присвятили розділ "правовим системам світу" (або позначили його як "порівняльне правознавство") і запропонували критерії типології правових систем світу.
З урахуванням наявних точок зору на цю проблему можна навести таку сукупність критеріїв, що визначають класифікацію правових систем світу.
1. Спільність історичних коренів виникнення і подальшого роз-витку (включаючи ступінь рецепції римського права). Правові системи об'єднані природою їх розвитку, генетичними коренями, що знаходяться в тій самій стародавній державі. Вони розвивалися в подібних умовах і зберегли однаковість у доправових регуляторах, перших джерелах, характері і ступені сприйняття джерел права інших національних правових систем, їх об'єднують історичні пам'ятники права, тенденції виникнення і розвитку державних і правових структур, а головне - ґрунтування на тих самих правових началах, принципах, нормах.
2. Спільність основного юридичного джерела права (форми права) - нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір, правовий прецедент, правовий звичай, релігійно-правова норма. Роль, значення і співвідношення цих джерел права неоднакові в різних правових системах та їх типах.
3. Єдність у структурі системи права і норми права. Правові системи країн, об'єднані в один правовий тип (сім'ю), мають подібність структурної побудови нормативно-правового матеріалу. Це виражається в поділі системи права на підсистеми (публічну і приватну) і підрозділи - об'єктивне і суб'єктивне право, загальносоціальне і спеціально-соціальне право, природне і позитивне право та ін. Загальним є поділ норм права за галузями, підгалузями, інститутами та іншими елементами. Однакову будову має норма права.
4. Спільність принципів регулювання суспільних відносин. Одні правові системи керуються ідеями свободи суб'єктів, 'їх формальної рівності, справедливості правосуддя і т.д., другі - віддають перевагу релігійним засадам (мусульманські країни), треті - звичаям і традиціям (країни Африки), четверті - ідеям панування закону, що виражає монополію держави в житті суспільства і особи (соціалістичні країни), тощо.
5. Єдність юридичної техніки, включаючи термінологію, юридичні категорії, поняття, конструкції. Вживання правовими системами однакових або подібних за своїм значенням термінів пояснюється єдністю їх походження або проведенням уніфікації законодавства, обумовленої цією єдністю. Законодавці країн, що належать до одного правового типу (сім'ї), керуються тими самими принципами побудови нормативно-правового матеріалу, застосовують подібні або ідентичні юридичні конструкції, засоби викладу тощо.
Основні типи і підтипи (групи) правових систем світу
Сама по собі класифікація - лише допоміжний засіб, що застосовується для впорядкування різних правових систем світу.
Нижче наведено класифікацію правових систем світу, що про-понувалися протягом кінця XIX - XX століть, у хронологічній послідовності.
Е. Глассон, 1880р. 1. Група правових систем, на які істотно вплинуло рим-ське право: Італія, Португалія, Румунія, Греція, Іспанія
2. Група правових систем, у розвитку яких вплив рим-ського права був незначним і які ґрунтувалися на звичаях і варварському праві: Англія, скандинавські країни, Росія
Група правових систем, що увібрали риси римського і германського права: Франція, Німеччина, Швейцарія
1 Міжнародний конгрес, 1900 p.
1. Французька правова сім'я
2. Англо-американська правова сім'я
3. Германська правова сім'я
4. Слов'янська правова сім'я
5. Мусульманська правова сім'я
А. Есмен, 1905 p. 1. Латинська (романська) група правових сімей: Фран-ція, Бельгія, Італія, Іспанія, Португалія, Румунія, ла-тиноамериканські країни
2. Германська група правових сімей: Німеччина, скан-динавські країни, Австрія, Угорщина
3. Англосаксонська група правових сімей: Англія, США, англомовні колонії
4. Слов'янська група правових сімей
5. Мусульманська група правових сімей
6. Римське і канонічне право
М. Созер-Холл, 1913р 1. Індоєвропейська правова система
2. Семітська правова система
3. Монгольська правова система
4. Правова система нецивілізованих народів
Суспільство порівняльного законодавства, 1919р. 1. Французька правова сім'я
2. Англо-американська правова сім'я
3. Мусульманська правова сім'я
Дж. Вігмор, 1928 p. Правові сім'ї: єгипетська, месопотамська, іудейська, ки-тайська, індуська,

 
 

Цікаве

Загрузка...