WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб'єктності. Об'єкти правовідносин. Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад. Презу - Реферат

Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб'єктності. Об'єкти правовідносин. Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад. Презу - Реферат

захищаються законом (наприклад, Закон України "Про авторське право і суміжні права"). З їх приводу виникають правовідносини у суб'єктів права - громадян, які відвідують музеї, виставки, бібліотеки, поетичні вечори, а також купують книги, комп'ютерні програми тощо. Тут у суб'єкта інтерес до об'єкта духовний, інтелектуальний;
4) особисті немайнові блага - життя, здоров'я, честь, гідність, правона освіту та інші права і свободи. Наприклад, між учнем і керівництвом школи виникають правовідносини. Їх об'єктом є не атестат, а освіта. Між громадянином, що придбав путівку в санаторій, і адміністрацією санаторію виникають правовідносини, їх об'єкт - здоров'я громадянина; у будинку відпочинку об'єктом правовідносин є відпочинок власника путівки тощо.
Об'єкт правовідносин - це те, заради чого вони виникають. Якщо об'єкт права - суспільні відносини, що можуть бути предметом регулювання і вимагають такого регулювання, то об'єкт правовідносин - вужче, конкретніше - частинка суспільних відносин, елемент (одиниця загального), з приводу якого взаємодіють суб'єкти, те, на що спрямовані суб'єктивні юридичні права і обов'язки осіб. Людина не може бути об'єктом правовід-носин.
Види правовідносин
Види правовідносин за функціями права:
регулятивні охоронні
- виникають із фактів правомірної поведінки суб 'єкта, тобто такої поведінки, яка відповідає нормам права (більшість цивільних, трудових, сімейних та інших правовідносин). Як правило, вони можливі за наявності норм права та юри-дичного факту, а також можуть виникати на основі договору між сторонами - виникають із фактів неправомірної поведінки суб'єкта, тобто такої поведінки, яка вимагає певної реакції держави (кримінальні, адміністративні правовідносини). Вони пов'язані з виникненням і здійсненням юридичної відповідальності, передбаченої в санкції охоронної норми
Види правовідносин за характером обов'язку:
активного типу пасивного типу
обов'язок здійснити певні дії на користь іншої сторони обов'язок утриматися від небажаних для іншої сторони дій
Складні правовідносини можуть бути змішаними: тут поєднуються правовідносини пасивного і активного типу, відносні і абсолютні.
Види правовідносин за ступенем визначеності суб'єктів:
абсолютні відносні
визначена лише одна сторона - носій суб'єктивного права, а всі інші зобов'язані утримуватися від порушення її законних прав та інтересів (відносини власності: точно визначений власник, а всі інші зобов'язані не заважати йому здійснювати свої права; відносини, пов'язані з реалізацією політичних свобод /свобода слова, зборів, друку/: недопущення державою перешкод їх законному здійсненню; відносини авторства та ін.) точно визначені права і обов'язки всіх учасників, як таких, що на-ділені правом (правомочних), так і право-зобов'язаних (покупець і продавець, юрист і клієнт, викладач і студент; будь-яке цивільно-правове зобов'язання, що виникає із договорів, із заподіяння шкоди)
Види правовідносин за галузями права:
- конституційно-правові (відносини громадянства);
- адміністративно-правові (відносини, пов'язані зі стягненням і сплатою податків);
- цивільно-правові (відносини купівлі-продажу речі або цінних паперів);
- трудові (відносини за трудовим договором) та ін.
Види правовідносин за субординацією в правовому регулюванні:
матеріально-правові процесуально-правові
- виникають на основі норм матеріального права: адміністративно-правові, цивільно-правові, кримі-нально-правові та ін. - виникають на основі норм процесуального права і похідні від норм матеріального права: адміністративно-процесуальні, цивільні процесуальні, кримінально-процесуальні та ін.
Процесуально-регулятивні (процес укладання договору) Процесуально-охоронні (криміналь-не провадження) - типові право-відносини, пов'язані з реалізацією юридичної відповідальності
Види правовідносин за суб'єктами:
між суб'єктами федерації (у федеративній державі);
o між громадянами держави;
o між громадянином і державою;
o між юридичною особою - суб'єктом приватного права і державним органом;
o між державними органами;
o між органом держави і службовими особами, у рамках яких вони зобов'язані виконувати розпорядження керівника даного органу, та ін. Види правовідносин за кількістю суб'єктів:
o прості - не поділені на складові частини (як правило, між двома суб'єктами);
o складні - містять у собі систему самостійних правовідносин (як правило, між трьома і більше суб'єктами). Види правовідносин за розподілом прав і обов'язків між суб'єктами:
o односторонні - кожна із сторін має або права, або обов'язки (договір дарування, договір позики);
o двосторонні - кожна із сторін має як права, так і обов'язки (договір купівлі-продажу). Види правовідносин за волевиявленням сторін:
o договірні - виявляється воля як правомочної, так і зобов'язаної сторін. Мають місце головним чином у сфері приватного права (горизонтальні правовідносини);
o управлінські - досить виявлення волі лише правомочної сторони. Мають місце головним чином у сфері публічного права (вертикальні правовідносини). Останнім часом стали відрізняти комплексні правовідноси-ни-у підприємницькому праві, в яких поєднуються засади публічного і приватного права (горизонтально-вертикальні правовідносини).
Види правовідносин за строком дії:
o короткочасні;
o довгочасні.
Юридичний факт. Фактичний (юридичний) склад
Юридичний факт - це життєва обставина, з якою норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення правовідносин. За наявності норм права без юридичного факту правовідносини неможливі.
Юридичний факт - передумова правовідносин. Наприклад, наявність норм права, які регулюють порядок спадкування, не означає, що індивід вступив у спадкоємні правовідносини і одержав спадщину. Необхідне настання певних обставин, що фіксуються в гіпотезах норм права.
Функції юридичних фактів:
o функція залучення суб'єкта права до правовідносин;
o функція породження правосуб'єктності, її набуття або виникнення (наприклад, з народженням дитини виникає громадянство; для створення підприємства необхідна реєстрація).
Отже, юридичні факти не тільки служать підставою для виникнення, зміни і припинення конкретних правовідносин, а й цілеспрямований рух останніх є головним наслідком юридичних фактів.
Юридичні факти класифікуються за різними підставами.
Види юридичних фактів за юридичними наслідками:
правоутворюючі правозмінюючі правоприпиняючі
- юридичні факти, з якими норми права пов'язує

 
 

Цікаве

Загрузка...