WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Функції держави - Курсова робота

Функції держави - Курсова робота

Функція співробітництва і взаємодопомоги виражає інтереси всіх держав. На цій основі створюються різні організації, діяльність яких спрямована на поліпшення економічного, політичного і культурного життя суспільства (ООН, НАТО, Варшавський договір, СЕВ і т.д.)

Як уже було сказано вище, кожна держава зв'язана з іншими державами різними відносинами: політичними, економічними і культурними. Ці відносини необхідно встановлювати, розвивати і регулювати.

1).Політичні відносини: Держава зобов'язана захищати своїх громадян, громадян інших держав, що знаходяться на території, і робити їм заступництво. Для підтримки міжнародних політичних відносин держави забезпечуються представниками в особі дипломатів, послів, консулів і ін.

2).Економічні відносини: Держава, будучи членом світового співтовариства, входить в систему світового господарства. Економічний розвиток, природні ресурси визначають місце держави на світовому ринку. Жодна держава не може існувати без економічних зв'язків з іншими державами. Зовнішня торгівля, кредити і позики, інвестиції, спільні проекти - це найбільш розповсюджені складові зовнішньоекономічної діяльності держави.

3). Культурні відносини: Культура кожного народу, держави є надбанням усього людства. Вона не може розвиватися усталено, тому що пов'язана зі світовою культурою. Держава підтримує і розвиває культурні зв'язки, що служить взаємному духовному росту і збагаченню. Конкретними видами діяльності держави в цьому напрямку є: міжнародні виставки, фестивалі, олімпіади, міжнародний туризм і багато чого іншого.

4). Участь в охороні навколишнього середовища: У даний час гостро постало питання про охорону навколишнього середовища. Дане питання постійно знаходиться в центрі уваги усього світу. Охорона навколишнього середовища стає складовою частиною програми завершення будівництва матеріально - технічної бази в державі.

У ряді держав це виявляється в особливій мірі, у зв'язку зі складними кліматичними умовами.

Великі вчені ряду держав стурбовані екологічним станом природи в різних куточках світу. З державного бюджету усе більше і більше виділяється коштів на підтримку екології в належному стані , також надають різну допомогу і громадські організації. У ряді держав уряд вживає різних заходів до порушення нормативних актів по охороні природи. Чільне місце займає переконання, а також штрафи і карні покарання.

IV. Правові форми і методи виконання функцій .

Функції держави здійснюються у визначених формах і визначених методах.4.1 Форми здійснення функцій держави .

Форми здійснення функцій держави – це спеціальні сторони її діяльності , за допомогою яких реалізуться державні функції .

За правовими наслідками названі форми поділяються на правові і неправові ( організаційні ) .

Правові форми – це такі види здійснення функцій держави , які тягнуть за собою правові наслідки .

Види правових форм здійснення функцій держави :

 • Правотворча;

 • Виконавчо - розпорядча;

 • Правоохоронна;

 • Правозастосовна;

Правотворча – відображається у діяльності держави з підготовки і прийняття нормативно – правових актів та інших джерел права .

Виконавчо розпорядча - характеризується діяльністю держави та її органів з оперативного застосування , виконання , використання та додаржання правових норм у процесі організації здійснення державних функцій.

Правоохоронна – виявляється в організації охорони правових норм від правопорушень, у контролі й нагляді за здійсненням законності , дисципліни та правопорядку .

Правозастосовна – застосування правових норм і винесення обов'язкових для виконання індивідуально – правових рішень .

Неправові форми(організаційні ) – це специфічні види фактичної діяльності , які не тягнуть за собою правових наслідків .

Види неправових форм :

 • Організаційно – регламентуюча ;

 • Організаційно – економічна ;

 • Організаційно – контролююча ;

 • Організаційно – виховна ;

Організаційно – регламентуюча – добір , розстановка , виховання та визначення ефективності діяльності кадрів у сфері здійснення державних функцій .

Організаційно економічна – організація матеріально – технічного забезпечення , здійснення державних функцій .

Організаційно – контролююча – організація недержавного контролю у сфері здійснення державних функцій .

Організаційно – виховна - організація виховання , пропаганди , агітації , інформації та іншого забезпечення виховного впливу на населення .

Форми здійснення функцій характеризують зв'язок держави з правом як одним з основних засобів володарювання. Через право держава проводить у життя свої функції, свої економічні, політичні, ідеологічні задачі.

4.2 Методи здійснення функцій держави .

Методи здійснення державних функцій – це засоби , способи та прийоми ,за допомогою яких здійснюються спеціальні види діяльності держави з реалізації її функцій .

Види методів здійснення функцій держави :

 • Правотворчої ;

 • Виконавчо – розпорядчої ;

 • Правоохоронної ;

 • Організаційної діяльності держави із здійснення функцій .

Методи :

Правотворчої діяльності держави – це засоби , прийоми і способи підготовки ,прийняття і оприлюднення законів та інших нормативно – правових актів , що забезпечують здійснення державних функцій .

Виконавчо –розпорядчої – це засоби прийоми і способи з дійснення виконавчо – розпорядчої діяльності у сфері реалізації функцій держави .

Правоохоронної – засоби , прийоми і способи правоохоронної діяльності відповідних державних органів .

Організаційної – засоби, прийоми і способи здійснення організаційного виду діяльності із забезпечення реалізації державних функцій. До них відносять: програмування, прогнозування, дослідження, здійснення оперативного аналізу та інш.

Діяльність держави широка і різноманітна. Для того щоб охопити, охарактеризувати її в цілому, потрібен високий рівень наукової абстракції і відповідні цьому рівню поняття. Вони дозволяють побачити, що з моменту виникнення і до теперішніх днів задачі держави не залишаються не зміненими. Одні здійснюються до кінця, на зміну їм приходять інші, більш складні.

У майбутньому будуть виникати і нові функції, а разом з ними і певні труднощі, які необхідно буде вирішувати.

Таким чином, з розглянутих нами функцій, ми бачимо, що держава є не тільки апаратом придушення, представником інтересів пануючого класу, але й організацією що виражає інтереси всього суспільства.

Висновок

Таким чином, на основі всього перерахованого вище можна зробити висновок: Функції держави багатопланові, їх формування відбувається в процесі становлення і розвитку держави. У різні історичні періоди пріоритетного значення набувають ті або інші задачі, цілі держави, а отже, і різні її функції. На одних етапах центр ваги переноситься в сферу економіки, тому в діяльності держави пріоритетне місце займає економічна функція, в інші - в область політики, звідси - підвищена увага до реалізації функції державної влади і т.д. Зникають одні функції, виникають інші. Тому, класифікація функцій, що приведена в даній курсовій роботі не є кінцевою для української держави.

Звичайно, така тема як "функції держави" буде актуальною і через кілька десятків і навіть сотень років, поки існує такий інститут як держава. По даній темі існує безліч питань, частина з яких, сподіваюсь, розкрито в даній роботі. Це такі як: більш докладне пророблення кожної з приведених у класифікації функцій, аналіз різних теорій класифікації функцій держави, обробка й аналіз матеріалів останніх років стосовно даної теми та деякі інші. Я думаю, що дана тема ще не "вичерпала" себе, і ще буде піддана всебічному аналізові в різних рефератах і наукових працях.

Використана література.

 1. Конституція України:Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.- К. : Преса України , 1997. - 80c.

2. Венгеров А.Б. Теорія держави і права , М. : " Новий юрист ", 1998.

3. Загальна теорія держави і права/ під ред. В.В. Лазарєва.М. 1996.

4. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : Підручник / Харків : Консум 2001 - 656 с.

5.Колодій А.М. , Опришко І.В. , Демський С.Е. Правознавство : Навчальний посібник - 3-є видання , - К.: Юрінком Інтер , 2001.- 640 с.

6.Олійник А. Ю. Теорія держави і права . Навчальний посібник / К. Юрінком Інтер , 2001. – 176с.

7. Савчук П.С. , Самойленко Ю.П. Основи правознавства

 1. Посібник для абітурієнтів .- К.: А.С.К., 2002. – 208с.

4


 
 

Цікаве

Загрузка...