WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб - Курсова робота

Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб - Курсова робота

Як відзначалося вище у цій роботі, окрім процесуальних підстав участі ООЗП у справі, мають бути і матеріальні підстави. У цьому випадку матеріальними підставами були: розірвання трудових відносин ОСОБА_1, законне право цієї особи на матеріальну винагороду, а також її неспроможність самостійно захищати свої права.

У рішенні суду було підкреслено норму ст.36-1 закону "Про прокуратуру", відповідно до якої, прокурор самостійно визначає підстави для представництва в судах. В даному випадку такими матеріальними підставами були скрутне матеріальне становище ОСОБА_1, через яке вона позбавлена можливості самостійно звернутись до суду за захистом своїх прав, а також позбавлена можливості отримати кваліфіковану юридичну допомогу.

Суд у даному випадку звертає увагу також на норми трудового права, які були порушені: відповідно до 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства провадиться у день звільнення.

Як підсумок, слід відзначити, що у цій справі цілком очевидно реалізовано головну мету участі ООЗП у цивільних справах - підвищення ефективності відновлення прав та задоволення інтересів осіб, що позбавлені можливості самостійно захищати свої права. По-перше, ОСОБА_1 була звільнена від необхідності при поданні позову сплачувати судовий збір та нести будь-які інші витрати (зокрема, на правову допомогу). По-друге, за допомогою цього правового інституту, були задоволені законні інтереси ОСОБА_1 - сплачено заборгованість по заробітній платні.

Висновки

Розглянувши та проаналізувавши деякі елементи та особливості інституту участі у цивільному процесі органів та осіб, яким надано законом право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, можна зробити деякі висновки.

Зважаючи на методичні вимоги щодо стислого формату роботи, неможливо детально проаналізувати весь суб'єктний склад та законодавство, що визначає цей інститут цивільного процесуального права. Тому, на нашу думку, необхідно аналізувати його мету та головні принципи.

Головна мета участі вищезгаданих органів і осіб - це захист прав, свобод та інтересів інших осіб, що самостійно не в змозі реалізувати це право. Через такий захист реалізується глобальна функція цього цивільно-правового інституту - підвищення ефективності судового захисту, що є, зокрема, одним із завдань Загальної декларації прав людини (ст.8). При цьому законодавець не створює виключного переліку матеріальних підстав для вступу "захисників" у справі. Зокрема, прокурор самостійно на власний розсуд визначає та аргументує свою участь. Це можуть бути, наприклад, вік, стан здоров'я або як у вищерозглянутій справі - матеріальне положення особи, права, якої порушено.

Слід зауважити, що участь ООЗП у цивільному процесі може бути не лише факультативною (наприклад, на розсуд прокурора), але й обов'язковою (наприклад, у справах з усиновлення). Таким чином, законодавець надав особливу увагу інтересам найбільш незахищених учасників правовідносин (усиновлюваним). У той же час важливо наголосити на відокремленій та незалежній одна від одної участі особи-"захисника" та підзахисного. На відміну, наприклад, від законного представництва, де представник заміщує особу, яку представляє, у ООЗП не має змоги діяти без врахування або всупереч думці підзахисної особи. Таким чином, реалізовуються принципи диспозитивності та демократичності цивільного процесу.

Інститут участі у цивільному процесі органів та осіб, яким надано законом право захищати права, свободи та інтереси інших осіб реалізує фундаментальні правові принципи гуманізму та вільного доступу людини до судового захисту.

Список використаних джерел та літератури

 1. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141

 2. Загальна декларація прав людини 1948 р. // Голос України вiд 10.12.2008 - № 236

 3. Кодекс законів про працю України. Закон від вiд 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р.

 4. Сімейний кодекс України. Закон від 0.01.2002 № 2947-III // Відомості Верховної Ради України вiд 31.05.2002 - 2002 р., № 21, стаття 135

 5. Цивільний кодекс України. Закон вiд 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 - 2003 р., № 40, стаття 356

 6. Цивільний процесуальний кодекс України (редакція вiд 12.06.2009). Закон вiд 18.03.2004 № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.2004 - 2004 р., № 40, / 40-42 /, стор.1530, стаття 492

 7. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 № 509-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 05.02.1991 - 1991 р., № 6, стор.37

 8. Закон України "Про захист прав споживачів" вiд 12.05.1991 № 1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 23.07.1991 - 1991 р., № 30, стор.379

 9. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992 № 2460-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 25.08.1992 - 1992 р., № 34, стаття 504

 10. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.1991 - 1991 р., № 41, стаття 546

 11. Закон України "Про прокуратуру" від 05.11.1991 № 1789-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 31.12.1991 - 1991 р., № 53, стаття 793

 12. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV // Відомості Верховної Ради України вiд 12.11 1999 - 1999 р., № 45, стаття 397

 13. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" від 23.12.1997 № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 13.05.1998 - 1998 р., № 20, стаття 99

 14. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів" 15.05.2006 № 3 // Сайт Верховного Суду України (http://www.scourt.gov.ua/)

 15. Постанова Пленуму Верховного Суду України " Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції " від 12.06.2009 № 2 // Вісник Верховного суду України 2009 р., № 8, стор.3.

 16. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав" від 30.03.2007 № 3 // Вісник Верховного суду України 2007 р., № 5, стор.7

 17. Ухвала судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України від 21.05.1997 р. // Вісник Верховного суду України - 1997 р., № 3

 18. Захарова О.С. Цивільно-процесуальне законодавство України / Серія "Складання адвокатських іспитів". -К.: Прецедент, 2008.

 19. Слипченко С.А., Смотров О.И., Кройтор В.А. Гражданское и семейное право: конспект ответов на зачёте и экзамене. / Учебное пособие. -2-е изд. Х.: Эспада, 2006. -336 с.

 20. Словник іноземних слів. Вид.12-е. - М., 1985.

 21. Цивільний процес: навч. посібник / За ред. Ю.В. Білоусова. -К.: Прецедент, 2005.

 22. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред.С. С. Бичкової. -К.: Атака, 2008.

 23. Чорнооченко С.І. Цивільний процес: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005

 24. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: підручник. -К.: Ін Юре, 2005.

 25. Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України: навч. посібн. -К.: Юрінком Інтер, 2009.

 26. Шульга А.М. Теория государства и права. (Учебное пособие для подготовки к государственному экзамену). - Х.: НУВД, 2006.

 27. Рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 03.03.2009 р. за справою №2-1188/2009.

1 Використано Єдиний державний реєстр судових рішень Державної судової адміністрації України, створений згідно закону "Про доступ до судових рішень" від 22.12.2005 р. (http://reyestr.court.gov.ua)


 
 

Цікаве

Загрузка...