WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів - Курсова робота

Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів - Курсова робота

Система архівування

Система архівування призначена для групування за визначеним принципом, опису і збереження зображень. Збереження зображень відбувається у бібліотеках.

В даний час ПАК вже успішно використовують у своїй роботі експерти СБ України, НДІСЕ Мін'юсту України і НДЕКЦ МВС України.

Широке розповсюдження в експертно-криміналістичних підрозділах набула автоматизована дактилоскопічна ідентифікаційна система "Сонда". В даний час переважно використовується її шоста версія.

АДІС Сонда версії 6 призначена для автоматичного ведення дактилоскопічних обліків і дозволяє:

 • встановити особу невпізнаного трупа;

 • встановити особу, яка приховує анкетні дані;

 • для особи, поставленої на дактилоскопічний облік, встановити факт: чи цією особою залишені сліди на місці злочину,

 • установити факт: однією особою чи різними залишені відбитки пальців (долонь), вилучені з місць різних злочинів.

Система виконує наступні функції:

 • введення дактилокарт, включаючи текстові дані і сканування зображення відбитків пальців і долонь із планшетного сканера або зі сканера пальцевої прокатки;

 • введення карток слідів і зображення слідів пальців і долонь як у нові, так і у вже заведені картки слідів за допомогою планшетного сканера, відеовводу файлів формату ВМР;

 • автоматичне кодування відбитків і слідів з можливістю наступної ручної корекції;

 • перевірка інтегральних ознак дактилокарт, виявлених після автоматичної класифікації (перша обробка);

 • збереження дактилокарт, слідів і результатів пошуків (рекомендаційних списків) у базі даних;

 • візуальне порівняння відбитків двох дактилокарт або сліду з дактилокартою без попереднього запуску пошуків;

 • аналіз результатів пошуку – перегляд рекомендаційних списків;

 • формування запитів на пошук "Карта-Карта", "Карта-Слід", "Слід-Карта", "Слід-Слід", "Слід-Долоня", "Долоня-Слід";

 • об'єднання дактилокарт із двох в одну з підбором кращих відбитків пальців;

 • друк фототаблиці (слід-карта);

 • друк копій дактилокарт і карток слідів;

 • імпорт і експорт дактилокарт і слідів з версій 4.2, 6, 7;

 • ведення довідників;

 • сервісні функції;

 • аналіз цілісності і відновлення бази даних.

АДІС Сонда 6 працює під управлінням операційної системи Windows 2000/NТ/98/95.

Система розрахована на фахівців, що мають навички роботи на ПК, а також володіють основами дактилоскопічної експертизи.

АДІС Сонда 6 може бути розгорнута як на одному ПК, що називається головною станцією, так і в локальній мережі, де обов'язково є головна станція й одна або трохи робочих станцій. Архітектура системи наступна:

Головна станція (ГС) – ПК, на якому, крім виконання усіх функцій робочої станції, зберігається центральна база даних (БД), її система управління, а також каталоги, що забезпечують технологію введення дактилокарт і слідів. На ГС працює диспетчер автоматичних процесів (далі - диспетчер процесів), що виконує обробку дактилокарт, пошуки, а також операції модифікації БД.

У системі повинна і може бути тільки одна головна станція. До неї можуть бути підключені: планшетний сканер, сканер пальцевої прокатки, принтер, відеоввод, а також модем, за допомогою якого здійснюється експорт і імпорт даних між системами Сонда версій 4, 6 і 7.

Робоча станція (РС) – ПК, призначений для інтерактивної роботи користувачів по введенню дактилокарт і слідів, редагуванню, перегляду й обслуговуванню БД. У рівнобіжному режимі може працювати диспетчер процесів, що виконує обробку дактилокарт і пошуки. До робочої станції також можуть бути підключені планшетний сканер, сканер пальцевої прокатки, принтер і відеоввод.

Зовнішня система –ПК, з яким за допомогою модему встановлений зв'язок для експорту й імпорту інформації між системами сімейства Сонда.

Головна станція

Табл. 1. Логічні складові головної станції

Головний каталог

БД

Диспетчер автоматичних процесів

АРМ (автоматизоване робоче місце)

Забезпечує логічну структуру файлів, необхідну для обробки і збереження даних

Центральна БД

Операції обробки дактилокарт, занесення інформації в БД, пошуку по БД, а також експорт і імпорт

Оболонка системи, призначена для інтерактивного спілкування з користувачем

Для ГС обов'язковим є наявність центральної БД, диспетчера процесів і АРМ, тобто встановленого інтерактивного пакета Сонда 6, у параметрах якого зазначено "Головна станція".

Головний каталог забезпечує логічну структуру файлів бази, необхідну для обробки і збереження даних. Диспетчер процесів регулярно переглядає зв'язані з ним підкаталоги. У залежності від наявності файлів того або іншого типу в тому або іншому підкаталозі диспетчером буде запущена обробка відповідного процесу. За замовчуванням ім'я головного каталогу "Sonda 6".

Центральна БД складається з трьох частин:

 • центрального каталогу БД,

 • каталогу зображень і кістяків слідів,

 • каталогу математичного коду.

Перша частина містить текстові дані, рекомендаційні списки і посилання на коди і зображення.

До 80% обсягу займає друга частина, в якій зберігаються зображення слідів і відбитків дактилокарт. Зображення заносяться в базу один раз і корекції не підлягають.

Усі модифікації внесених дактилоскопічних об'єктів, а також пошуки здійснюються по тій частині БД, що містить математичний код.

Операції введення і корекції дактилокарт, обробки запитів на пошук по БД, сформовані користувачем в інтерактивному режимі, а також експорту й імпорту вимагають автоматичної обробки з використанням диспетчера процесів.

Робоча станція

Табл. 2. Логічні складові робочої станції

АРМ

Диспетчер автоматичних процесів

Локальний каталог процесів

Локальна БД

Оболонка системи, служить для інтерактивного спілкування з користувачем

Операції обробки дактилокарт і пошуків

Забезпечує логічну структуру файлів, необхідну для обробки дактилокарт під час підготовки їх введення в центральну БД без звертання до головного каталогу

Копія каталогу математичного коду Центральної БД

Обов'язковою частиною РС є наявність АРМ, тобто встановленого інтерактивного пакета Сонда 6, у параметрах якого не вказана позначка "Головна станція". РС може функціонувати або із запущеним диспетчером процесів, що може трохи знизити швидкість інтерактивної роботи, або без нього.

При наявності локального каталогу процесів обробка дактилокарт виконується на даному комп'ютері без звертання до головного каталогу, що може значно знизити завантаженість мережі і підвищити швидкість роботи системи.

При наявності локальної БД пошук виконується на даній РС, що також може значно знизити завантаженість системи і підвищити швидкість її роботи. Синхронізація даних центральної і локальної баз даних виконується автоматично диспетчером процесів.

Присутність локальної БД і локального каталогу процесів на робочій станції не обов'язково.

У деяких підрозділах експертно-криміналістичної служби застосовується АДІС "Дакто 2000", що призначена для використання в правоохоронних органах, для дактилоскопічної реєстрації громадян і в ідентифікаційних системах різного призначення.

Автоматизоване робоче місце введення дактилокарт і слідів даної системи дозволяє:

 • введення даних у дактилотеку (режим реєстрації);

 • коректування даних у дактилотеці (режим редагування);

 • перегляд даних у дактилотеці (режим перегляду);

 • введення даних у слідотеку (режим реєстрації);

 • коректування даних у слідотеці (режим редагування);

 • перегляд даних у слідотеці (режим перегляду);

 • постановка запиту на пошук у базі дактилокарт;

 • постановка запиту на пошук у базі слідів.

АДІС Папілон 7 з високою точністю і надійністю ідентифікує сліди пальців і долонь рук, виявлені на місці злочину, ідентифікує невпізнані трупи, встановлює особу затриманого.

АДІС Папілон 7 максимально автоматизує всі технологічні процеси обробки дактилоскопічної інформації. АДІС Папілон 7 побудована як модульна система, можливість масштабування архітектури дозволяє поетапно нарощувати як об'єм Бази Даних (від 10-20 тисяч до 15 мільйонів дактилокарт), так і пропускну здатність. АДІС Папілон 7 цілком задовольняє Технічним Вимогам МВС.

Можливості:

 • введення і збереження в БД дактилокарт, фотозображень осіб і особливих прикмет, словесного опису людей;

 • введення і збереження в БД слідів пальців рук і долонь, вилучених з місць злочинів;

 • проведення автоматичних пошуків типів "карта-карта", "карта-слід", "слід-карта", "слід-слід";

 • проведення пошуків і ідентифікація слідів і відбитків долонь;

 • автоматизований дактилооблік: проведення різноманітних вибірок, сортування списків БД, видалення і редагування записів і т.д.;

 • пошук за словесним описом;

 • автоматизоване визначення дактилоформули;

 • вивід графічних зображень (дактилокарти, фотозображення, сліди) на монітор і на принтер, вивід документів, списків, довідок;

 • віддалене введення дактилоскопічної інформації, віддалений доступ до Центрального БД, побудова розподілених систем;

 • відповідність основним вимогам по багаторівневому розмежуванню доступу і закриттю інформації, переданої по каналах зв'язку і яка зберігається в базі даних;

 • взаємодія з іншими видами автоматизованих обліків;

 • експорт дактилокарт і слідів у форматі Інтерпол, МВС України, Росії.


 
 

Цікаве

Загрузка...