WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Тактика проведення очної ставки - Курсова робота

Тактика проведення очної ставки - Курсова робота

Нарешті, підготовка повинна бути направлена не тільки на попередження впливу на обвинуваченого, але і на те, щоб що виходить на очнуставку сам міг не тільки викласти певні факти, але і надати відповідний вплив своєю поведінкою, своєю мовою на особу, яка свідчить помилково.

Щоб запобігти можливості змови між учасниками очної ставки або вплив одного на іншого, слідчий повинен подумати, де провести очну ставку, як розмістити її учасників, чи треба запросити для спостереження за їх поведінкою іншого слідчого.

2.2. Технічне забезпечення проведення очної ставки

У процесі підготовки до очної ставки потрібно подумати про технічне забезпечення очної ставки, передбачити вирішення таких питань, якстворення належної обстановки для її проведення, підготовці додаткових засобів фіксації, запрошення необхідних осіб.

Слідчий повинен підшукати зручне приміщення. Воно повинне бути добре освітленим, учасників потрібно розташувати так, щоб світло падало на їх обличчя. Тих, що допитуються треба розміщувати на певній відстані від вікон ідверей, вікна не залишати відкритими. Ті, що допитуються повинні знаходитися на достатній видаленій відстані один від одного і від слідчого, але в полі зору останнього повинні знаходитися обличчя, руки і ноги осіб, що допитуються. У приміщенні не повинно бути таких предметів, які могли б бути використані як знаряддя нападу (важкі попільнички, чорнильні прилади та інше). Якщо очна ставка проводиться на місцевості, то в просторі між її учасниками потрібно прибрати палиці, камені, залізні лозини і інші подібні предмети.

Слідчий повинен запастися необхідною кількістю бланків протоколів очної ставки, папером та іншим.Необхідно мати під рукою кримінальний і кримінально-процесуальний кодекси, матеріали кримінальної справи, інструменти для: виконання креслень, схем.

Якщо очну ставку планується провести на місці пригоди, то слідчим повинні бути вжиті заходи, щодо забезпечення учасників транспортними засобами. Транспортні засоби необхідні також, якщо один з учасників очної ставки знаходиться під вартою.

Іноді при провадженні очної ставки необхідна присутність працівників охорони, стенографістки, оперативного працівника, іншого слідчого. У таких випадках слідчий, що ухвалив рішення про провадження очної ставки, повинен повідомити їх і запросити для участі в цій слідчій дії.

Серед питань підготовки проведення очної ставки важливе значення має підготовка і використання сучасних засобів фіксації. Досягнення науки і техніки з кожним роком все ширше використовуються в боротьбі із злочинністю, в тому числі в розслідуванні злочинів. Зараз вже не рідкість, коли слідчі, нарівні з традиційними способами фіксації ходу і результатів тих або інших слідчих дій, застосовують кінозйомку, кольорову фотографію, відеоапаратуру. На можливості застосування відеотехнікипри проведенні очної ставки потрібно зупинитися особливо.

Тактика застосування відеотехніки в ході попереднього слідства ще досить не розроблена. Це пояснюється недостачею досвіду використання даного виду техніки з зв'язку з відсутністю в слідчих підрозділах відповідної апаратури.

На основі вивчення використання відеотехніки в практичній роботі слідчих органів внутрішніх справ і прокуратури, а також аналізу думок, що є в літературі з цього питання можна дати деякі рекомендації по застосуванню відеотехніки при проведенні очних ставок.

Застосування відеозапису доцільне при проведенні очних ставок у випадках, спільною межею яких є особлива потреба в „...фіксації немовних форм спілкування,дій їх учасників і поведінки осіб, що допитуються" [38, с. 86].

Слідчий повинен стежити за своїми манерами і не допускати аморальних вчинків зі своєї сторони.

Першачастина відеозапису ведеться середнім планом, відображаючи всіх учасників і основну частину обстановки, в якій проводиться слідча дія. Коли питання ставить слідчий, запис доцільно вести середнім планом, так, щоб в кадрі одночасно були і особи, між якими вона проводиться. У момент надання свідченьпотрібно фіксувати навперемінно особу, що дає їх (великим планом), і що обох допитуються (середнім планом). Якщо один з учасників очної ставки впливає на іншого її учасника, то доцільно час від часу фіксувати великим планом і того, на кого направлений цей вплив, його реакцію.

По закінченні очної ставки відеозапис демонструється всім учасникам слідчої дії. Доповнення, зроблені до неї такими особами, що допитуються, також фіксуються на видеоплівку, бажано великим планом. За допомогою відеозапису необхідне фіксувати весь хід очної ставки.

2.3. Планування очної ставки

Обов'язковим перед проведенням очної ставки є складання плану її проведення. Недопустимо для слідчого сподіватися на успіх, на те, що досвід допоможе по ходу допиту зорієнтуватися інаправити очну ставку в потрібне русло. Якщо слідчий не має плану очної ставки, точно передбачених і розрахованих дій, логічно розроблених питань, побудованих на основі повного знання матеріалів справи, розраховувати на успіх йому не доводиться, оскільки обвинувачений постійно зайнятий в думках своєю.

Він часто вивертається, намагається наштовхувати слідчого на помилкові версії, свідчить неправдиво і ретельно їх продумує. Трапляється так, що він входить в змову з іншими обвинуваченими, свідками. І тому викриття його помилкового свідчення і отримання істинних даних — непроста задача для слідчого. Як і до допиту, до очної ставки необхідно готуватися з всією серйозністю, щоб добитися позитивних результатів.

Одне з головних завдань складового плану є формулювання чітких питань по суті очної ставки. Виключається формулювання питань під час її проведення. Питання необхідно продумати заздалегідь, записати їх, підготуватися [34, с. 95].

Зупинимося стисло на таких випадках:

1. Проведення тривалих і складних очних ставок вимагає ретельного аналізу їх ходу І результатів з метою розробки більш ефективної тактики подальших слідчих дій, витягання додаткової інформації, яка не відбилася в свідомості слідчого і в протоколі слідчої дії. Перегляд відеозапису очної ставки дозволяє виявити упущення особи, ведучої допит, відмітити реакцію осіб, що допитуються на поставлені слідчим питання і пред'явлені докази. Застосування відеотехнікипослужить стримуючим чинником, запобіжить можливості незаконних дій або аморальних виявів окремих осіб, загалом позначиться позитивно на результатах очної ставки.

2. Проведення очних ставок з участю осіб, страждаючих фізичними І психічними недоліками: сліпоглухонімих, глухонімих, що мають розлад психіки. Доцільність застосування відеотехніки в даних випадках пояснюється тим, що тут частіше застосовуються позамовні форми спілкування: показ предметів, малюнків, знакова форма спілкування, Відеозапис знаків і рухів дає можливість перевірити, наприклад, якість перекладу знаків глухонімих без їх повторної участі в очній ставці.

З. Проведення очних ставок з участю малолітніх свідків і потерпілих.Відомо, що фіксація свідчення дітей в письмовому вигляді представляє особливу складність. Застосування відеотехніки дозволяє без спотворення відобразити зміст і форму свідчення дітей, а суду можливість перевірити, чи не є вони результатом вільного або мимовільного навіювання з боку слідчого і інших осіб.

Після прийняття рішення про застосування відеотехнікипотрібно запросити фахівця оператора для ознайомлення з умовами майбутньої роботи, з порядком проведення слідчої дії, що намічається і для спільної розробки плану застосування апаратури.

Проведення очної ставки певним чином впливає на поведінку слідчого. Застосовуючи відеозапис, слідчий повинен пам'ятати, що фіксується не тільки кожне його слово, але і його жести, вираз обличчя, його дії Таким чином, він до різних варіантів відповідей і бути готовим в залежностівід них ставити додаткові питання, щоб остаточно уточнити фактичні обставини справи або спростувати окремі дані отримані внаслідок попередніх питань.

Визначити коло питань і правильно їх сформулювати надзвичайно важлива задача, що стоїть перед слідчим, як при проведенні допиту, так і очної ставки. Також важливий порядок, в якому ці питання повинні ставитись. Він має істотне значення для встановлення істини по справі. Кожне питання повинне задаватися в свій час, не випереджаючи подій, а тоді, коли для його дозволу дозріли умови. При цьому треба дотримуватись наступних вимог:

  • Питання повинно бути конкретним і стосуватися однієї обставини, лаконічним і не допускати двозначного тлумачення;

  • Необхідно уникати питань, на які можлива односкладна відповідь типу: „так", „немає", „може", „не може", „звичайно" і т.д.

Формулювання питання повинне повністю виключити можливість отримання з його змісту інформації. необхідної для відповіді; питання формулюються з урахуванням розумового і культурного розвитку особи, що допитується, рівня його знань; питання ставляться в прямій формі і точно, щоб особа, що відповідає на нього, не втрачалася у здогадках; потрібно заздалегідь продумати послідовність з'ясування питань: як правило, одне питання повинне витікати з іншого і мати ясну логічну структуру; до останнього питання не треба перейти доти, поки обидва учасники очної ставки вичерпуючи не відповідять на попередній. У очній ставці не повинна мати місце чиста формальність. Відома безліч випадків, коли формально слідчий діяв правильно. Він задавав питанню, вживав заходівдо з'ясування фактичних обставин, але успіху на очних ставках не добився. По цих же справах інший слідчий успішно проводив досудове слідство, отримуючи позитивні результати.


 
 

Цікаве

Загрузка...