WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Тактика проведення очної ставки - Курсова робота

Тактика проведення очної ставки - Курсова робота

9. З'ясування причин походження істотних протиріч. Проведення очної ставки сприяє з'ясуванню даних, що пояснюють причини походження істотнихпротиріч у свідченні.

У цьому випадку важливо точно відобразити свідчення учасниківу протоколі. На з'ясування причин походження істотних протиріч свідченні потрібно звертати серйозну увагу як при проведенні очних ставок, направлених на викриття брехні, так і на подолання добросовісної помилки особи, що допитуються.

У справі про розбійний напад, на допитах свідок Р. показав, що бачив трьох учасників злочину,тоді як свідок Д. наполягала, що їх було четверо. Між свідками була проведена очна ставка, внаслідок якої з'ясувалося, що свідок Д. помилялася. У ході очної ставки свідок Р. детально розказав обставини побаченої ним події. Він затверджував, що бачив, як троє молодих людей в масках увірвалися в комерційний магазин і, загрожуючи обрізом, зажадали віддати їм гроші з каси. Він також запам'ятав, що в магазині в той час знаходився покупець, якого свідок Д. і прийняла по помилціза четвертого учасника нападу.

Результати очної ставки показали, що протиріччя в попередньому свідченні свідків були викликані помилкою одного зі свідків, тобто була з'ясована причина суперечності.

10. Вивчення особистості що допитуються. У ході очної ставки учасники вивчаються одночасно з дослідженням Істотних протиріч в свідченні. Постановкою питань,уважним спостереженням за поведінкою, реакціями особи, що допитуються на свідчення один одного, пред'явленням доказів слідчий може отримати такі дані про характер, темперамент, вольові,інтелектуальні і моральні якості особи, що допитуються, значення яких важко переоцінити.Результати вивчення можуть бути використані як в ході очної ставки для вибору найбільш раціональних тактичних прийомів допиту її учасників, так і при проведенні Інших слідчих дій. Крім цього, вивчення особистості злочинця допомагають слідчому визначити мотиви здійснення злочину, а також охарактеризувати його в залі судового засідання для призначення справедливого покарання.

11. Перевірка і оцінка слідчих версій. Очна ставка може проводитися з метою перевірки і оцінки слідчих версій. Усуваючиістотні протиріччя, викриваючи самообмову того, що допитується, слідчий під час очної ставки одночасно може отримати підтвердження про здійснення даного злочину іншою особою. Специфіка очної ставки дозволяє слідчому перевіряти свої припущення по самих різних обставинах розслідування справи.

Проведення очної ставки не обмежує, а розширює, збільшує можливостіслідчого у встановленні об'єктивної істини у справі. У той же час значення очної ставкине треба перебільшувати, бо вона не може замінити інші слідчі дії або виключити їх провадження.Очна ставка повинна проводитися лише тоді, коли це дійсне необхідне в інтересах розслідування.

1.3.Очна ставка і інші слідчідії

Очна ставка, будучи самостійною слідчою дією, має ряд ознак, які характерні і іншим слідчим діям. Так, зокрема, окремі межі очної ставки властиві перехресному допиту, пред'явленню для пізнання живих осіб, відтворення обстановки і обставин події, перевірці свідчення на місці у разі проведення очної ставки на місці випадку. З метою уникнення змішення вказаних слідчих дій важливо провести чітку диференціацію між очною ставкою і схожими слідчими діями шляхом виявлення відмінностей, що є між ними [22, с. 247].

Перехреснийдопит, як і очна ставка, проводиться для усунення протиріч в свідченнівже допитаних раніше осіб, здійснюється шляхом постановки питань іотримання відповідей від осіб, що допитуються. Схожа і та конфліктна психологічна обстановка, в якій ці дії проводяться; Однак між цими діями є і відмінності.

Очна ставка самостійна слідча дія. Процесуальний порядокїї проведення на досудовомуслідстві регламентований ст. 172, 173 КПК України. Перехресний же допит, будучи різновидом судового допиту, на попередньому слідстві не проводиться, а тому і не регламентований в законі. Перехресний допит в ході судового слідства може бути зроблений услід за основним допитом з метою з'ясування протиріч і заповнення неповноти у свідченні.

Відрізняються і стадії карного процесу, на якій можливе проведення перехресного допиту і очної ставки. Перехресний допит властивий тільки судовому слідству. Очна ставка проводиться і на досудовому слідстві і в суді.

Різний і суб'єктний склад даних суміжних слідчих дій. Перехресному допиту зазнає одна особа, на очну ставку зводяться двоє і більше раніше допитаних осіб. Очна ставка в суді може проводитися між підсудними, потерпілими і свідками, тоді як перехресний допит проводиться не тільки у відношенні вказаних осіб, але і експерта, цивільного позивача і цивільного відповідача. На очній ставці по кожній спірній обставині, питання ставляться обом особам, що допитуються, їх відповіді протиставляються, порівнюються між собою. При перехресному допиті всі питання звернені до однієї особи, що допитується, а його відповіді на питання, поставлені з позиції обвинувачення, зіставляютьсяз його відповідями на питання, поставленими з позиції захисту.

Основою проведення очної ставки є наявність істотних протиріч в свідченні допитаних у справі осіб. Для проведення перехресного допиту основою є внутрішні протиріччя в свідченні осіб, що допитуються, не досить ясний і повний виклад ними в процесі вільної розповіді обставин події, що досліджується судом.

Пред'явлення для впізнання так само,як і очна ставка, є самостійною слідчою дією. Проведення його регламентоване кримінально-процесуальним законом (ст. ст. 174, 175, 166 КПК України).

Близькість впізнання до очної ставки приводила в минулому до того, що в літературі і на практиці ці різні за своїй природою слідчі дії ототожнювалися.

У слідчій практиці і зараз іноді замість впізнання проводиться очна ставка, що є грубим порушенням закону. Предмет таких очних ставок обмежений з'ясуванням питань: „Чи впізнаєте Ви людину, що сидить перед вами?", „Чи той це громадянин, який вас образив?" і т.інше.

Так, Н. на допиті заявив, що разом з Д. він здійснив крадіжку у З. Підозра пала на Д., який був затриманий і допитаний як особа, що підозрюється у вчинені злочину. На допиті Д. показав, що він не знає і не бачив Н., і участі в крадіжці не приймав. Слідчий, проводячи очну ставку між Н. і Д., спитав чи той перед ним Д., з яким він здійснив крадіжку? Н. відповів, що це той самий Д. Потім слідчий запитав підозрюваного Д., чи підтверджує він свідчення Н., на що Д. відповів негативно, і так само спростував знайомство з Н.

Слідчий зробив не очну ставку, а пред'явлення для пізнання особистості з грубим порушенням порядку провадження цієї слідчої дії. Якпозитивний, так і негативний результат такого "впізнання" не має доказового значення. Якщо мета очної ставки є усунення істотних протиріч у свідченні раніше допитаних осіб, то мета пред'явлення для впізнання є встановлення тотожності для групової приналежності об'єктів.

Особи, між якими проводиться очна ставка, мають можливість порівнювати свідчення один одного. Це розкриває істотні протиріччя, що є в їх свідченні з приводу однихі тих же обставин (фактів) і сприяє встановленню істини по справі. У ході пред'явлення для впізнання той, що впізнає порівнює (зіставляє) уявний образ людини,баченої ним в момент здійснення злочину,зособою, представленою ним для впізнання.

Очна ставка на попередньому слідстві проводиться тільки між двома особами; при проведенні впізнання той, що впізнається обов'язково пред'являється особі, що впізнає серед інших осіб, схожому по зовнішніх ознаках, загальне число яких повинне бути не менш трьох.

Особи, між якими проводиться очна ставка, є активними учасниками слідчої дії, тоді як при впізнанні найбільшу активність виявляє особа, що впізнає.

Крім того, ще однією обов'язковою умовою впізнання є присутність при його проведенні понятих, що також відрізняє цю слідчу дію від очної ставки.

Між очною ставкою, що проводиться на місці злочину, і перевіркою свідчення на місці є багато загального. Обидві слідчі дії проводяться на місці вчинення злочину, обстановка якого впливає істотним чином на встановлення істини. На очній ставці і при перевірці свідчень на місці проводяться свого роду допит учасників з числа обвинувачених, осіб, що підозрюються, потерпілих і свідків [23, с. 234].

Відмінність очної ставки від перевірки свідчень на місці полягає в наступному. Основою для проведення очної ставки є наявність істотних протиріч в свідченні раніше допитаних осіб. Основою для проведення перевірки свідчень на місці служить наявність в свідченні допитаних по справі осіб даних, що можуть бути встановленими і перевіреними безпосередньо на місці, про яке в них йде мова. Таким чином, мета виходу на місце інша: вона полягає в перевірці свідчення: допитаного, встановлення їх достовірності, отриманні нових даних.

На очній ставці свідчення дає почергово в присутності один одного дві особи,а при перевірці свідчення на місці свідчення дає всього одна особа. Обов'язковою умовою при проведенні пред'явлення для впізнання є присутність понятих; очна ставка проводиться без таких. Крім цього, на очній ставці свідчення двох осіб зіставляються, а в процесі перевірки свідчення на місці, свідченнядопитаної особи порівнюється з обстановкою на місці.


 
 

Цікаве

Загрузка...