WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Тактика проведення очної ставки - Курсова робота

Тактика проведення очної ставки - Курсова робота

Сила впливу підвищується ще і поведінкою особи, джерела тих або інших відомостей. Вона не тільки повідомляє відомості, але і своєю поведінкою, мовою підкреслює своє відношення до цих фактів і особистості даючого свідчення.

Щоб ефективно і правомірно використати на очній ставці психологічний вплив, необхідно враховувати індивідуальні психічні особливості кожного з тих, що допитуються. Необхідно враховувати темперамент людини. У відповідності до кожного людського типу необхідно обрати темп, ритм, тривалість, рівень напруженості отримання від нього свідчення. Це допомагає встановити психологічний контакт з кожним з учасників, більш результативно мати вилив на них з метою отримання правдивого свідчення.

На очній ставці зустріч з тими особами, які допитуються у слідчого не перша, особистість їх досить вивчена, поведінка загалом і реакція на ті або інші питання і пред'явлення доказів йому відомі. Він спроможний порівнювати поведінку учасників на їх первинному допиті і на очній ставці,що дозволяє зробити попередні висновки про правдивість свідчення і відповідно будувати тактику слідчої дії.

Щоб учасникам очної ставки було зрозуміле значення тих або інших доказів, іноді доцільно зробити необхідні роз'яснення, виявити своє відношення до достовірності відомостей, що повідомляються, вказати на протиріччя всередині самого свідчення і по відношенню до інших доказів. При цьому треба враховувати небезпеку навіювання.Не можна упереджено відноситися де пояснень і доводів одного з тих, що допитуються, переконувати будь-когоз учасників в необхідності підтвердження свідчення іншого, підганяти свідчення під прийняту слідчим версію. Діючи таким чином, слідчий ризикує впасти в помилку і штовхнути добросовісного учасника який допитується на шлях спотворення істини.

У ході очної ставки особи, які добросовісно допитуються, особливо неповнолітні,повинні бути обмеженні від спроб осіб, що свідчать помилково, вплинути на їх поведінку. Будь-якому такому психологічному тиску слідчим повинен рішуче кластися край.

Дуже важливо правильно визначити, на чому базується упевненість або невпевненість свідчення учасників очної ставки. Звичайно упевненість визначається внутрішнім станом людини. Вона може бути зумовлена і властивостями особистості, характером людини, його життєвим або злочинним досвідом. Цим пояснюється таке явище, коли обидва учасники очної ставки упевнено відстоюють своє взаємовиключаюче свідчення. У більшості випадків це викликане тим, що один з тих, що допитується камуфлює свою брехню під правдивість. Переконуючи слідчого в правдивості свого свідчення він вдається до певних інтонацій голосу, жестів, міміки, зосередивши свою увагу на цих зовнішніхвиявах психічної діяльності.

А.Р. Ратінов рекомендує поставити того, кого допитують в незвичайну ситуацію,до якої він не підготовлений [37, с. 142]. Йому задають несподівані питання, пропонують описати події в іншій послідовності і т. п. В такій обстановці несумлінний учасник вимушений перемикати свою увагу на зміст свідчення і ослабитиконтроль за своєю поведінкою. Це дозволяє слідчому судити про можливість помилкових відомостей.

Вирішуючи питання про черговість постановки питань учасникам очної ставки, слідчий повинен враховувати наступні психологічні особливості. Звичайно добросовісний свідок (потерпілий), обвинувачений (особа, що підозрюється) в зв'язку з обстановкою, в якій він повинен викривати іншого учасника очної ставки, випробовує з'ясовне для таких випадків хвилювання, емоційне напруження, Тому рекомендується після викладу свідчення в загальних рисах ставити перед ким деталізуючі, уточнюючі питання, а коли той, що сумлінно допитується, освоїться з обстановкою слідчої дії, задати найбільш важливі для справи питання.

Очна ставка по клопотанню обвинуваченого має свої психологічні особливості. Вона використовується їм з метою отриманнявпливу на особу, що свідчить викриваючи його, у цьому випадку відсутній елемент несподіваності її проведення.

Обвинувачений заздалегідь продумує весь хід очної ставки, лінію своєї поведінки на ній і обирає способи впливу на Іншого учасника. До завдань слідчого входить ретельна підготовка як самого слідчої дії, так І сумлінного учасника з метою нейтралізації негативного впливу на нього.

Психологічна підготовка добросовісного учасника виражається в формуванні у нього стану, що забезпечує активність його дій на очній ставці і нейтралізацію боязкі обвинуваченого (особи, що підозрюється). Так,в процесі бесіди або допиту перед очною ставкою слідчий роз'яснює добросовісному учаснику цивільний обов'язок свідка і суспільну небезпеку злочину, повідомляє про заходи, що захищають його від загроз і помсти з боку зацікавлених у виході справи осіб, вказує на шкідливі наслідки довершеного злочину і необхідність ізоляції злочинця від суспільства, розповідає про позитивний приклад інших громадян,що викривають злочинців і т. п. Однак ця підготовка не повинна приводити до навіювання з метою отримання від того, що допитується певного свідчення.

Протоколювання очної ставки також має психологічні особливості.Протокол міститьписьмові питання слідчого І відповіді на них що двох допитуються. Учасникам очної ставки пропонується почергово свідчити по тих обставинах, пояснення яких містять істотні протиріччя.

Протокол очної ставки є документом, в якому в письмовому вигляді слідчим викладається спільно обговорена тема, щодо обох допитуваних і питання, їм адресовані

Іноді очна ставка не досягає своєї мети через незадовільне протоколювання. Це викликається психологічним станом слідчого. Провівши складну слідчу дію, яка характеризується емоційним напруженням, він випробовує деяке полегшення і природну втому. У нього може виникнути бажання скоріше оформити протокол. Це, в свою чергу, призводить до складання неповнихза обсягом і неглибоких за змістом протоколів.

Крім того, якщо протиріччя виявляються усуненими, у слідчого може виникнути самозаспокоєність, що спричиняє притуплення пильності. Сконцентрувавши увагу на протоколюванні, слідчий послаблює спостереження за учасниками,що здатний викликати негативними наслідками. Якщо ж він уважно спостерігає за тими особами, які допитуються, страждає якість протоколу. Тому бажано потрібна і необхідна участь в очній ставці іншого працівника, який буде спостерігати за тими, що допитуються .

ВИСНОВКИ

По-перше,очна ставка ця самостійна слідча дія, що полягає в допиті осіб по черзі в присутності один одного двох раніше допитаних по одних і тих же обставинах справи осіб з числа свідків, потерпілих осіб, що підозрюються, обвинувачених,аналізі і безперервному порівнянні (зіставленні) поступаю чого свідчення для усунення з них істотних протиріч з метою встановлення істини по справі.

По-друге, очна ставка є складною слідчою дією, правильне виконання якого можливе тільки при з'ясуванні слідчим суті і значення очної ставки, а також твердому знанні її відмітних ознак від інших слідчих дій.

По-третє, результативність очної ставки у великій мірі залежить від підготовчих заходів, зроблених слідчим.Підготовка починається з прийняття рішення про доцільність провадження очної ставки і визначення моменту її проведення, супроводиться технічним; забезпеченням провадження цієї слідчої дії і закінчується складанням плану, що значно полегшує роботу слідчого при її провадженні.

По-четверте, досягнення головної мети очної ставки є усунення істотних протиріч в свідченні раніше допитаних осіб, яке можливе тільки при проведенні очної ставки згідно суворим дотриманням закону, та при умілому використанні слідчим тактичних прийомів її провадження. Гармонійне поєднання вимог законодавця з науковими рекомендаціями по тактиці її проведення забезпечує слідчому позитивний результат.

Диференціація тактичних прийомів проведена в науці, яка полегшує слідчому вибір конкретного тактичного правила відповідно до обставин справи. Відособленість тактичних прийомів очної ставки, що проводиться з участю неповнолітнього, пояснюється особливостями; психічного, розумового, культурного розвитку останніх. Застосування слідчим специфічної тактики при провадженні очної ставки з участю неповнолітнього сприяє отриманню доказів від даних учасників карного процесу і встановленню істини по справі загалом.

По-п'яте,слідчому необхідно усвідомлювати особливу психологічну обстановку, в якій проходить очна ставка. Конфліктність є невід'ємна частина кожної очної ставки. Мета останньої, усунути цю конфронтацію. У зв'язку з цим: істотне знання слідчим психологічних особливостей осіб, що беруть участь в очній ставці, застосування правомірного психологічного впливу на її учасників, контроль над психологічним впливом, що мають учасники очної ставки на самого слідчого, та володіння ситуацією взагалі.


 
 

Цікаве

Загрузка...