WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Тактика проведення очної ставки - Курсова робота

Тактика проведення очної ставки - Курсова робота

Звичайно, при цьому недопустимі зі сторони слідчого дії, які спрямовані напереконання такої особи безпосередньо підтвердити свої свідчення на очній ставці Такі дії є протизаконними. Обвинувачений ще на допитах до очної ставки повинен сам, без усякого на то примушення зрозуміти, що він і його спільники викриті.

В іншій слідчій ситуації в розпорядженні слідчого є суперечливі свідчення двох або більше обвинувачених, однак не одне з них не відповідає дійсності. На очній ставці потрібно прагнути отримати відомості про докази, виявлення яких могло б об'єктивно підтвердити одне з двох свідчень, а якщо обидва учасника очної ставки - брешуть, помогло б викрити і це.

Готуючись до очної ставки, потрібно читко встановити, у чому конкретно знаходяться протиріччя у свідченнях обвинувачених. На основі цього читко уяснити, що новино бути перевірено чи встановлено. Необхідно наперед сформулювати питання еро факти, які повинні бути перевірені, відповіді на які могли б допомогтиучасникам очної ставки усунути протиріччя, пояснити їх причини. Ці загальні положення при підготовка до проведення очної ставки при розслідуванні групових злочинів приймають ще більше значення [35, с. 206].

В самому процесі допиту на очній ставці слідчому потрібно уважно слідкувати за змістом відповідей кожного з допитуваних. Якщо він помітить, що учасники очної ставки пробують узгодити свої свідчення з неправдивим твердженням одного з них, дозволяється міняти черговість постановки їм питань.

Цей тактичний прийом дозволяє викрити брехню свідчень та наглядно викрити у цьому учасників очної ставки.

Вміле проведення очних ставок між обвинуваченими, які проходять по одній справі, представляє ефективний засіб досягнення істини. Недотримання регламентації закону про порядок проведення очних ставок та рекомендації, розроблених у криміналістиці, може значно перешкодити розслідуванню.

3.4. Деякі психологічні аспекти провадження очної ставки

Правильна організація і проведення очної ставки передбачають враховування об'єктивних і суб'єктивних чинників, що впливають на ефективність цієї слідчої дії. До них потрібно віднести: обстановку проведення, наявність або відсутність чинника раптовості, етичні І вольові якості учасників, їх психічний стан, характер взаємовідносин і вплив один на одного, відношення слідчого до виробництва очної ставки, його психічна готовність і стан при самому проведенні.

Очна ставка проводиться в специфічній психологічній атмосфері, що накладає відбиток на взаємодію її учасників. У ході цієї дії відбувається спілкування одночасно між трьома особами: слідчим ідвома особами які допитуються. При цьому неминуче виникає психологічний вплив одного що допитується на Іншого, а також слідчого на них обох. Одночасно і учасники очної ставки мають певний вплив на слідчого.

Кожному з тих, що допитуються доводиться свідчити в присутності іншого, що повідомляє нерідко протилежні по значенню і значенню зведення. При цьому кожний з учасників відстоює відомості, що повідомляються їм, оскільки раніше він вже давав їх на допиті

Таким чином, в самої очній ставці як би укладена конфліктна ситуація, в якій слідчий прикладає зусилля до усунення істотних протиріч, виявлених в свідченні раніше допитаних осіб.

Конфліктна ситуація на очній ставці має свою особливість. Якщо в ході допиту вона може з'явитися між слідчим і особою що допитується, не бажаючим свідчити, то на очній ставці конфлікт частіше за все розвивається між тими двома, що допитуютьсяі слідчому важливо не втратити управління слідчою дією [32, с. 141].

У порівнянні з допитом на очній ставці вище емоційне напруження слідчого. Воно викликається не тільки складністю діяльності по усуненню протиріч у відомостях осіб, що допитуються, перебуванням в атмосфері конфліктної ситуації, але і тим, що слідчий вимушений взаємодіяти не з одним, а одночасно з двома особами, що відстоюють свої свідчення.

На очній ставці особа, що свідчить явно помилково, усвідомлює, що інший учасник чує це, знає, як відбувалися події насправді, і можев присутності слідчого внести істотні поправки.

З іншого боку, особа, що викриває іншого учасника в злочинних діях або у брехні, також випробовує велике емоційне напруження, оскільки робить це в його присутності. У таких умовах ним заволодіти страх, жалість або інші почуття" Ця обставина також робить очну ставку специфічною в психологічному відношенні.

На очній ставці звичайно один з тих, що допитуєтьсясвідчить правдиво, інший – помилково. У ході очної ставки слідчий повинен залучити до себе в союзники учасника, що свідчить правдиво, І з його допомогою отримати правдиве свідчення від іншого.

Очна ставка між обвинуваченим і потерпілим психологічно складна тим,що добросовісний учасник або боїться повторної зустрічі з обвинуваченим, або її не бажає, оскільки ця зустріч йому неприємна.

Очна ставка володіє високою силою впливу на її учасників. Вплив визначається передусім впливом осіб, які допитуються один на одного, яке грає двояку роль для встановлення істини позитивну або негативну.

Важливою задачею слідчого є нейтралізація негативного впливу несумлінної особи на того, який допитується і в той же час використання позитивного впливу правдивого свідчення і „ефекту присутності" особи, їх що дає, на отримання об'єктивного свідчення від несумлінного учасника.

З соціально-психологічноїсторони очна ставка характеризується наявністю явища комфортності. Людина у разі розходження в думках з групою осіб поступається,погоджується із загальною думкою. У ході очної ставки що несумлінному допитується завжди протистоїть група, що включає в себе слідчу, викриваючу особу, а іноді і третього учасника (прокурора, педагога, законного представника неповнолітнього і інш.). Під їх впливом несумлінний учасник нерідко змінює свою позицію і повідомляє правдиві відомості.

Особистий контакт між тими, що допитуються, безпосереднє сприйняття ними свідчення один одного значно підвищують значущість інформації для особи, що викривається. Обвинувачений визнає факт здійснення ним злочину після нагадування іншим учасником очної ставки яких-небудь дрібних деталей подій, які самі по собі невикривають його.

У ході підготовки до очної ставки повинні бути вивчені особливості психологічних відносин, що існували раніше між тими особами, які допитуються. Важливо ретельно з'ясувати відношення кожного з них один до одного, зокрема, як зони розвивалися, чи має місце антипатія або взаємна симпатія, чи існує яка-небудь залежність однієї особи від іншої і в чому вона виражається, чи немає підвищеного впливу одного з тих, що допитуються на іншого і як воно може відбитися на результатах очної ставки.

Іноді більш сильний психологічний вплив мають не свідчення, які містять більше доказів винуватості, а ті свідчення , які дає авторитетна особа, щодо допитуваної особи. Тому, вирішуючи питання про черговість допиту, необхідновраховувати особливості особистості учасників, специфіку їх взаємовідносин [26, с. 112].

Необхідно з'ясувати івольові якості кожної з тих, що допитуються відносно ситуацій, які можуть виникнути в ході очної ставки.

Дуже складною є проблема встановлення і підтримки протягом всієї очної ставки психологічного контакту слідчого з тими обома особами, що допитуються. Складність тут посилюється наявністю конфлікту між тими, що допитуються.Встановлення контакту з тим, що добросовісно допитується не викликає труднощів, встановлення подібних відносин з іншим учасником вимагає значних зусиль і не завжди вдається, тому що в очах того, що допитується, слідчий і інший допитуваний виглядають як його противники і союзники між собою.

Слідчому необхідно зруйнувати цю ілюзію, пояснивши, що метою проведенняочної ставки є усунення протиріч, що виникли в свідченні допитаних осіб, в кінцевому результаті встановлення об'єктивної істини.

Загалом для встановлення психологічного контакту з учасниками очної ставки можуть використовуватися прийоми допиту свідків, потерпілих, обвинувачених, (осіб що підозрюються), описані в криміналістичній літературі [22, 23, 24, 25, 26].

Оскільки усунення Істотних протиріч в свідченні особи, яка допитується є однією з основних цілей очної ставки, застосування психологічного впливу неминуче. Вплив на того, що допитується має не тільки інший учасник, але обов'язково іслідчий. Він використовує такі способи психологічного впливу, як методи переконання, викриття, правомірного психологічного навіювання (вимога, прохання,пропозиції, застереження).

Результативність впливу на очній ставці залежить від наступних елементів:

  • підготовленість впливу на очній ставці попереднім впливом з боку слідчого в ході допиту;

  • сила впливу при очній ставці залежить від її несподіванки. Чим більш несподіваної є очна ставка, тим більший вплив має вона на особу, що свідчить явно помилково;

  • від переконаності викладу фактів на очній ставці і від поведінки особи, що викладає ці факти;

  • від виявлених вольових якостей і психічної активності її учасників;

  • від очікуваних фактів, що викладаються на очній ставці. Якщо той, що дає помилкове свідчення знав, що ці факти відомі слідчому і є особа, здатне викласти їх, сила впливу подібної очної ставки буде нижчою;

  • від активності впливу слідчого на того, що свідчить помилково в ході очної ставки. Впливаючи на одного учасника очної ставки, потрібно пам'ятати про другого і порівнювати з цим свої дії. Не треба пред'являти інформацію, невідому другій особі, яка може надати на нього шкідливийвплив.


 
 

Цікаве

Загрузка...