WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Тактика проведення очної ставки - Курсова робота

Тактика проведення очної ставки - Курсова робота

Як правило, неповнолітні ще не мають твердого світогляду, легко підпадають під вплив старших, що значно ускладнюють проведення очних ставок з їх участю.До того ж неповнолітнім, особливо малолітнім, нерідко властиві фантазія, перебільшення, ілюзії, уява, наслідування, що служить причиною багатьох помилок в свідченні [35, с. 173].

Все це свідчить про те, що провести очні ставки з участю неповнолітніх слідує лише в тих випадках, коли були використані і не дали результату інші способи встановлення істини по спірних обставинах. Доцільно до проведення очної ставки з участю неповнолітнього (особливо малолітнього), на якій останній повинен викривати дорослу особу або співучасника свого віку в здійсненні злочину,спробувати вирішити спірні питання шляхом відтворення фонограми допиту неповнолітньої на допиті дорослої особи. Особливо це важливе у випадках, коли неповнолітні є потерпілими від злочину.

Якщо ж суперечність, що виникла іншим шляхом усунути не вдалося, перед слідчимвстає необхідність проведення очної ставки з участю неповнолітнього. З урахуванням особливостей психіки неповнолітніх при підготовці до проведення очної ставки велике значення мають питання про вибір місця її проведення. Помічено, що в ряді випадків офіційна обстановка негативно діє на психіку неповнолітнього і перешкоджає встановленню з ним психологічного контакту. Такий стан, характерний звичайно для боязких, вразливих, замкнених підлітків, негативно позначається на правдивості і повноті їх свідчення. Тому очні ставки з їх участю переважніше провести не в прокуратурі і міліції, а в звичних для неповнолітніх місцях (в дитячих установах і т. ін.).

Важливиммоментом є запрошення на очну ставку з участю неповнолітніх їх батьків, родичів, законних представників або педагогів. Закон не випадковонадає слідчому широкі права в розв'язанні цього питання. Ретельне з'ясування взаємовідносин неповнолітніх з їх батьками, родичами, законними: представниками і педагогами дозволяє слідчому виявити авторитетних осіб, присутність яких буде сприяти правильній поведінці неповнолітнього [27, с. 143].

Слідчий повинен використати ефект присутності вказаних осіб на очній ставці для отримання правдивого свідчення не тільки від самих неповнолітніх, але і від осіб, з якими проводиться очна ставка.

У деяких випадках присутність на очній ставці знайомих неповнолітньому осіб незавжди бажана для слідчого. Якщо з очній ставці беруть участьнеповнолітні потерпілі у справах про статеві злочини, або ті неповнолітні що підозрюються (обвинувачені), то присутність близьких або знайомих нерідко створює своєрідний психологічний бар'єр, що затрудняє отримання правдивого свідчення. У таких випадках переважніше запросити на очну ставку незнайомого неповнолітньому педагога [38, с. 152].

За участю в очнійставці неповнолітнього обвинуваченого на ній може бути присутнім також і його захисник (ст. 46 КПК України).

Необхідно так організувати очну ставку, щоб максимально використати допомогу названих осіб для отримання правдивого свідчення від неповнолітніх свідків і обвинувачених і разом з тим виключити можливість порушення тими ж особами порядку очної ставки.

Керівна роль на очній ставці належить слідчому. Перед початком слідчої дії він роз'яснює родичам, законним представникам неповнолітніх і педагогам їх права і задачі, знайомить з порядком проведення очної ставки. Допит на очній ставці ведеться тільки слідчим, а інші особи можуть з його дозволу задавати питання особі , яка допитується.

По закінченні допиту слідчим, питання з його дозволу можуть бути задані адвокатами, педагогами, родичами неповнолітнього, причому слідчий може відвести ці питання, але зобов'язаний занести їх до протоколу.

Участь адвокатів, педагогів, близьких родичів і законних представників неповнолітнього не обмежується постановкою питань особі, яка допитується і принесенням зауважень з приводу правильності і повноти записів в протоколіслідчої дії При необхідності їх роль в очній ставці може бути більш значною. Так, адвокат може роз'яснити своєму неповнолітньому підзахисному його права, порадити поводитися правдиво, уточнити своє свідчення і т. д. Педагог необхідний для встановлення контакту з неповнолітнім і для спонукання останнього до дачі правдивого свідчення.

Треба відмітити деякі тактичні особливості проведення очної ставки з участю неповнолітніх.

Якщо очна ставка проводиться міжнеповнолітнім і дорослим, тактичне правильніше допитувати неповнолітнього першим. Це зводить до мінімуму небезпеку негативного впливу на неповнолітнього з боку дорослого учасника, що свідчить помилково.

У випадку, коли неповнолітній обвинувачений свідчить явно помилково,порядок допиту на очній ставці може бути змінений. Тут доцільніше допитувати першим добросовісного учасника очної ставки. Якщо ж помилкове свідчення дає неповнолітній свідок, проводити очну ставку слідує тільки у виняткових випадках,якщо не можна уникнути її проведення [33, с. 146].

Слідчий повинен ретельно продумати розташування особи, яка допитуються з кабінеті з тим, щоб дорослий учасник не міг жестом, мімікою або іншим способом вплинути на неповнолітнього і схилити його до надання помилкових свідчень. Тому небажано розташовувати учасників один проти одного, лицем до лиця. Переважніше, щоб між учасниками очної ставки знаходився педагог або представник неповнолітнього з метою перешкодити їх спілкуванню,що неконтролюється між собою.

Основну увагу потрібно приділяти аналізу тактичних прийомів на попередньому слідстві, які зв'язані з можливістю збільшення кількості учасників очної ставки. Для виділення тактичних прийомів провадження очної ставки у суді пропоновані терміни кругова та комбінована очні ставки.

Кругова очка ставка проводиться для вирішення якоїсь одної спірної обставини, причому до участі у неї притягуються всі підсудні, потерпілі, та свідки, які давали свідчення по поводу цієї обставини. З'ясування сумнівного факту починається з дошиту однієї з особи, продовжується допитом тих які спростовують цей факт, та закінчується постановкою питання тій особі , з якого було розпочато дослідження спірної обставини.

Комбінованаочна ставка проводиться у тих випадках, коли не сумлінний учасник викривається також декількома свідченнями, але вже не по одному епізоду, а по декільком чи різким обставинам справи. Свідчення правдивих учасників у своєї сукупності створюють повну картину скоєного злочину та приховуваного не сумлінною особою злочину.

3.3. Деякі особливості очних ставок між обвинуваченими при розслідуванні групових злочинів

Тактика проведення очних ставок в значному ступені розроблена в криміналістичній літературі. Але допит на очній ставці при розслідуванні злочинів, скоєних групою осіб, мають свої особливості, які не знайшли ще свого достатнього висвітлення.

При розслідуванні групових злочинів очні ставки більш всього проводяться між обвинуваченими, приводом для них є виявлення слідчим у свідченнях співучасників значних протиріч, які на даному етапі розслідування іншим шляхом знешкодити неможливо. Такі протиріччя торкаються обставин скоєння злочину чи участі у ньому тих ,чи інших осіб, та доказів. У кожному такому випадку слідчий сам визначає безпосередні цілі очної ставки та тактичні прийоми допиту з дотриманням встановленого законом порядку проведення цієї важливої слідчої дії (ст. 172 КПК України). Законодавча регламентація порядку проведення очної ставки не виключає допустимість та практичну цінність тактичних рекомендацій, розроблених на основі практики. Дотримання таких рекомендації сприяє ефективності очної ставки між співучасниками.

Перш за все слід відмітити , що у всіх випадках, коли приймаються рішення про проведення очної ставки між обвинуваченими, треба розуміти,що особиста зустріч обвинувачених може надати їм можливість обмінятися умовними сигналами, психологічно вплинути на учасника очної ставки та змовитися про поведінку на слідстві. Тому коли слідчий допускає, що очна ставка між співучасниками може не дати позитивних результатів, то її те слід проводити. Негативний результат очної ставки нерідко тягне значно більше труднощів в доказуванні вини, ніж наявність протиріч у їх свідченнях, перевірка яких шляхом проведенняінших слідчих дії, як правіло дозволяє отримати необхідні докази.

Загальною задачею проведення очних ставок між обвинуваченими є усунення протиріч у їх свідченнях, встановлення їх причини. Усуненням протиріч, слідчому потрібно прагнути отримати від допитуваних свідчення про докази, які могли б підтвердити правду свідченьтого чи іншого обвинуваченого.

Особливості допитів обвинувачених на очних ставках зв'язані з двома типовими ситуаціями. В одному випадку до проведення очної ставки свідчення зізнавшогося обвинуваченого підтверджувалися наявністю інших доказів. ЦІ свідчення слідчий приймає як сповіщення о дійсних обставинах злочину , що представляє можливість використати їх у якості доведення вини іншого учасника очної ставки. Ефективність очної ставки у багато чому залежить від її несподіваності для нєзізнавшогося учасника у скоєні злочину. Тому обвинуваченому не тільки не слід сповіщати у можливому викриті його на очній ставці, але треба прийняти міри до того, щоб він не міг бути проінформованим про поведінку його співучасників на допитах. Маючи відомості про поведінку співучасників, обвинувачений заздалегідь з'ясовує свою позицію на очній ставці, сформулює відповіді на можливі питання. Навпаки зізнавшогося обвинуваченого потрібно готувати до допиту на очній ставці з його спільниками.


 
 

Цікаве

Загрузка...