WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади - Курсова робота

Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади - Курсова робота

Міліція громадської безпеки. Завдання, що стоять перед міліцією громадської безпеки, мають досить широкий діапазон і є одним із найоб'ємніших напрямів роботи міліції. Це адміністративна діяльність, яка полягає в захисті прав і свобод людини й громадянина, забезпеченні громадського порядку, спокою та безпеки, попередженні й припиненні правопорушень у містах та інших населених пунктах держави, а також боротьба зі злочинністю, здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Основу міліції громадської безпеки складає служба охорони громадського порядку, до якої входять підрозділи патрульно-постової служби, "Беркут"1. Патрульно-постова служба здійснює нагляд за виконанням окремими громадянами й посадовими особами правил, що регулюють громадський порядок, з метою запобігання та припинення правопорушень, а також притягнення правопорушників до відповідальності. Значну роботу проводять дільничні інспектори міліції, які забезпечують безпеку громадян і громадський порядок на закріплених за ними дільницях. Міліція громадської безпеки організовує роботу спеціальних установ, а саме: приймальників-розподільників для затриманих за бродяжництво та спеціальних приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту,

1 Див:. Науково-практичний коментар до Закону України "Про міліцію" - К.: Українська академія внутрішніх справ, 1996. – с. 83.

забезпечує безпеку працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. У систему підрозділів цієї міліції входить дозвільна система, до компетенції якої належать питання забезпечення правил виготовлення, реалізації, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної зброї та інших предметів на об'єктах дозвільної системи, організація роботи щодо ліцензування підприємницької діяльності з виробництва, ремонту й реалізації спортивної, мисливської, вогнепальної зброї тощо.

Транспортна міліція. її діяльність полягає в організації та практичному здійсненні заходів щодо охорони громадського порядку й охорони вантажів, що перевозять на залізничному, водному (річковому, морському) й повітряному транспорті.

Державна автомобільна інспекція має підрозділи, які регулюють рух транспорту та пішоходів на вулицях і дорогах, виявляють і припиняють порушення правил дорожнього руху, здійснюють контроль за технічним станом автомототранспортних засобів, що експлуатуються, а також за утриманням автомобільних доріг, вулиць, ведуть облік дорожньо-транспортних пригод, здійснюють розшук викрадених автомашин, приймають державні іспити на отримання права керування транспортними засобами, видають посвідчення на право керування цими засобами, здійснюють державну реєстрацію й облік транспортних засобів, видають реєстраційні документи та державні номерні знаки тощо.

Міліція охорони. На підставі договорів міліція охорони бере під охорону майно громадян, підприємств, установ незалежно від форм власності, громадських об'єднань, іноземних держав, міжнародних організацій, іноземців, юридичних осіб.

Спеціальна міліція здійснює функції забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, що мають важливе народногосподарське значення або постраждали внаслідок стихійних лих, катастроф, а також забезпечує охорону громадського порядку під час проведення масових заходів як на місцевому рівні, так і в загальнодержавному масштабі тощо.

Для виконання обов'язків, покладених на міліцію України, відповідно до чинного законодавства передбачено різноманітні засоби як переконання, так і примусового впливу (припинення, запобігання, стягнення) на свідомість і поведінку людей.

Законодавством встановлено умови й межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї1.

1 Див:.Законодавство України про адміністративну відповідальність: Кодекс. Нормативні акти. Судова практика. Адміністративне провадження. Зразки документів: Збірник кормативних актів / Упоряд.: С.Е.Демський, Е.Ф.Демський. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 352с. ц. 64.

3. Завдання.

К. та В. були неповнорідними сестрою та братом (батько В. після розірвання шлюбу з його матір'ю одружився вдруге та від цього шлюбу мав доньку К.).

Ставши дорослими, К. і В. закохалися один в одного та вирішили одружитися. Однак під час звернення в органи РАГСу з заявою про реєстрацію їх шлюбу вони навмисно не повідомили про свою спорідненість. На їх думку, ця обставина була б перешкодою укладання шлюбу.

Чи підлягають К. та В. адміністративній відповідальності за утаювання зазначених обставин? Якщо так, визначте порядок притягнення правопорушників до відповідальності і стягнення, що можуть бути до них застосовані. Складіть проект рішення по даній справі.

РОЗВ'ЯЗОК:

Відповідно до ч. 2 ст. 26 Сімейного кодексу України - "...У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька..."

В статті 2121 КУпАП передбачено відповідальність за повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану, а саме: "...Утаювання обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу, або повідомлення завідомо неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану - тягне за собою накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян..."

Протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 255 КУпАП складається посадовою особою органу реєстрації актів цивільного стану. Рішення по справі виноситься адміністративними комісіями при виконавчих органах міських, сільських та селищних рад відповідно до ст. 218 КУпАП.

ПОСТАНОВА

ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ №5

27.05.2007 р. м. Красилів

Адміністративна комісія виконавчого комітету Красилівської міської ради, розглянувши протокол про адміністративне правопорушення № 3 від 25.05.2007 року стосовно порушення ч. 2 ст.. 26 Сімейного кодексу України що виразились в утаюванні обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу державним органам реєстрації актів цивільного стану Іванова Івана Івановича, 12.12.1984 року народження, що проживає в м. Красилів, вул. Булаєнко, 35, ідентифікаційний номер 2232323225, та Петренко Людмили Петрівни18.12.1984 р.н. що проживає в м. Красилів, вул. Булаєнко, 39, ідентифікаційний номер 223211115 встановила:

Іванов Іван Іванович та Петренко Людмила Петрівна являючись неповнорідними сестрою та братом під час звернення в органи РАГСу з заявою про реєстрацію їх шлюбу вони навмисно не повідомили про свою спорідненість. Керуючись ст. 218, ч. 1 ст. 2121 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИЛА:

1) Притягнути Іванова Івана Івановича до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в сумі 17,00 грн.

2) Притягнути Петренко Людмилу Петрівну до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в сумі 17,00 грн.

Штраф перерахувати на поточний банківський рахунок №22456582 в АППБ "Аваль", м. Красилів, МФО 315456 протягом 15 днів.

Своєчасно не сплачений штраф буде стягнено в установленому законом порядку

Постанова може бути оскаржена до Красилівського районного суду протягом 10 днів з дня винесення.

Голова адміністративної комісії

при виконавчому комітеті Красилівської

міської ради, Хмельницької області Сич Петро Петрович

М.П.

Копію постанови отримав:

  1. Іванов Іван Іванович ч..мм.рр.

  2. Петренко Людмила Петрівна ч..мм.рр.

4. Нормативно-правові акти та література.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96- ВР//ВВР.- 1996.- № 30 Ст. 141.

2.Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: Станом на 1 січня 2001 року / Відп.ред. Е.Ф.Демський. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 1088с.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Київ. "Аттіка" 2006 4. Сімейний кодекс України. Київ. "Аттіка". 2006 р.

5. Закон України від 20 грудня 1990 року "Про міліцію" // ЗУ. - Т.1. - С.154-172.

6. Законодавство України про адміністративну відповідальність: Кодекс. Нормативні акти. Судова практика. Адміністративне провадження. Зразки документів: Збірник кормативних актів / Упоряд.: С.Е.Демський, Е.Ф.Демський. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 352с. ц 64.

7. Законодавство України про адміністративну відповідальність // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -1997. - №3. - 240с.

8. Науково-практичний коментар до Закону України "Про міліцію" - К.: Українська академія внутрішніх справ, 1996. - 144с.

9. Проект Концепції реформи адміністративного права в Україні.

10. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. Авер'янова В.Б. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 432с.

11. Сердюк В. До питання створення адміністративних судів в Україні // Вісник Верховного суду України. - 2001. - №2. - С.43-44.

12. Стефанюк В. Судова влада як основна юридична гарантія захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні // Там само. - 2000. - №6. -С.6-8.

13. Стефанюк В. Запровадження адміністративної юстиції в Україні // Право України. - 1999. - №7. - С.5-12.

02.07.2007 р. Киричук Н.О.


 
 

Цікаве

Загрузка...