WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → "Складання патенто-правових документів на ""Машину для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера""" - Курсова робота

"Складання патенто-правових документів на ""Машину для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера""" - Курсова робота

У графі 2 вказують сукупність ознак винаходу який створено в процесі розроблення ОГД або його складових частин.

У графі 3 подають бібліографічні дані прототипу. У графі 4 вказують сукупність ознак прототипу.

У графі 5 вказують очікуваний технічний результат. При цьому під технічним результатом, якого можна досягти при здійсненні винаходу, розуміють виявлення нових технічних властивостей об'єкта винаходу, що обумовлені введенням до нього нових суттєвих ознак.

У графі б наводять відомості про можливість використання корисної моделі в промисловості або інший сфері діяльності, тобто промислову придатність.

У графі 7 подаються відомості стосовно об'єкта промислової власності, на який подано заявку або одержано патент. А якщо заявці ще не присвоєно номер, то вказуються вихідні дані матеріалів заявки.

Результати аналізу новизни, винахідницького рівня та промислової придатності машини для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера наведені у формі Г.1.5.

2.1.2 Визначення патентоспроможності промислового зразка

На стадії "Розроблення ОГД" можливе створення також художньо-конструкторських рішень, які стосуються зовнішнього вигляду ОГД, що розроблюється. Вони можуть одержати правову охорону як промислові зразки.

Для того, щоб одержати патент на промисловий зразок. треба провести дослідження зовнішнього вигляду ОГД на відповідність його умовам патентоспроможності. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до ДП "Укрпетенту" або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Необхідно пам'ятати, що промисловому зразку надається правова охорона, якщо він не суперечить суспільним інтересам принципам гуманності і моралі. Не можуть одержати правову охорону об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм) промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди друкована продукція як така, об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин тощо.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Зовнішній вигляд виробу характеризується сукупністю ознак, які зумовлюють зоровий образ, тобто суттєвими ознаками. Суттєві ознаки промислового зразка мають бути пов'язані з художньою інформаційністю виробу, цілісністю композиції, раціональністю його форми через естетичні та/або ергономічні особливості.

Для того, щоб упевнитись у новизні зовнішнього вигляду ОГД для одержання його правової охорони, проводять порівняння сукупності суттєвих ознак, які характеризують зовнішній вигляд ОГД, з відомими аналогічними рішеннями того самого призначення. Порівняння проводять шляхом співставлення кожної суттєвої ознаки зовнішнього вигляду ОГД з відповідною ознакою кожного відомого аналога.

Промисловий зразок не є новим, якщо всі суттєві ознаки збігаються з ознаками одного з аналогів. Порівняння зовнішнього вигляду ОГД з аналогами стосовно несуттєвих ознак не проводяться.

Якщо під час співставлення ознак зовнішнього вигляду ОГД з відомими аналогами не буде знайдено аналогів, ознаки яких збігаються з ознаками зовнішнього вигляду ОГД, що досліджується, можна дійти висновку, що розроблений промисловий зразок є новим.

Оцінювання новизни здійснюється за такими суттєвими ознаками:

— наявністю нового елемента;

— геометричною новизною форми;

— новим композиційним рішенням;

— новим взаємним розташуванням елементів;

— новим конструктивним рішенням;

— новим пластичним рішенням;

— новим колористичним рішенням;

— новим декоративним оформленням (новим декором);

— новими матеріалами.

Таке оцінювання здійснюється як за естетичними ознаками, так і за ергономічними. Оцінюють як зовнішній вигляд ОГД в цілому, так і окремі елементи ОГД.

При визначенні відповідності розробленого промислового зразка ергономічним вимогам необхідно приймати до уваги такі основні показники:

— зручність керування виробом;

— зручність обслуговування (ремонт, наладка) виробу;

— безпечні умови використання виробу.

Ергономічні показники можуть бути виражені якісними і кількісними характеристиками.

Результати аналізу машини для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера як промислового зразка також наведені у табл.. 1.5.

2.2 Звіт про патентні дослідження

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________

"__"___________2005 р.

ЗВІТ

про патентні дослідження

09.07.2005 р. № 19/2005

"Машина для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера"

Етап: Розроблення ОГД

Виконавець

"__"_____________2005 р.

Харків 2006

ЗМІСТ

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Загальні дані про машину для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера

Г.1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності).

Форма Г.1.1 – Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу

Форма Г.1.2 – Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу

Форма Г.1.3 – Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку

Форма Г.1.4 – Техніко-економічні показники машини для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера та об'єктів аналогічного призначення

Форма Г.1.5 – Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД

Висновки до розділу Г.1

ДОДАТОК А. ЗАВДАННЯ

ДОДАТОК Б. РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ

ДОДАТОК В. ДОВІДКА ПРО ПОШУК

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Черняєва О.Л.

Загальні данні про машину для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера

Підприємство-розробник – КП Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова (КП ХКБМ)

Підприємство-виробник – КП Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова (КП ХКБМ)

Початок розробки – 21.07.2004

Дата постановки на виробництво – 23.11.2005

Призначення, галузь застосування, Стислий опис конструкції

Винахід належить до області електрометалургії, зокрема до устроїв для виймання анодних штирів з електролізних ванн із боковим підводом струму.

Машина складається із самохідного шасі, поворотного столу, робочого органу на шарнірній підвісці, механізмів повороту і подання, механізму підйому на – 30...+15 і захвату.

Основними вимогами, що запропоновані до поданих машин є швидкодія, яка повязана з оперативним настроюванням робочого органу на захват штирів та їх швидке виймання, щонайменші габарити та безпека у роботі.

Машина працює за рахунок енергії стисненого повітря, преутвореної пневмоприводом у поступальний рух машини й технологічні рухи поворотного стовпчика, робочого органа, витяг штирів з анода здійснюється ізвлекателем.

Пневмогідросистема дозволяє здійснювати наступні операції:

-рух машини вперед, назад;

-повороти стовпчика вправо, уліво;

-підняття, опускання робочого органа;

-робота ізвлекателем

Г. 1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу

ОХД, его составные части

Документи на объекты промышленной собственности

Библиографические данные

Відомості про їх дію

1

2

3

Машина для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера

СРСР

А.С.№ 981456

МПК С25С3/10

Заявник: Дальневосточный филиал ВНИИПКИ подъемно- транспортного машиностроения погрузо-разгрузочного и складского оборудования и контейнеров

Заявка № 3256826/22-02 від 04.01.1981

Публ. 15.12.1982

Машина для перестановки анодов в алюминиевых электролизерах с обоженными анодами

Не діє

СРСР

А.С.№ 854275

МПК С25С3/10

Заявник: Иностранная фирма "Алюминиюм Пэшине" Фр.

Заявка № 2475609/22-02 від 03.05.1977

Публ. 07.08.1981

Устройство для очистки огарков обоженных анодов алюминиевых электролизеров

Не діє

СРСР

А.С.№ 855081

МПК С25С3/10

Заявник: Д.П. Александров, А.Ф. Норин, Б.А. Углев, А.Л. Медведев и др

Заявка № 2838865/22-02 від 31.10.1979

Газогорелочное устройство для сжигания анодных газов алюминиевого электролизера

Не діє

СРСР

А.С.№ 876793

МПК С25С3/10

Заявник: Всесоюзный НИПИ алюминиевой, магниевой и электродной промышленности

Заявка № 2890407/22-02 від 10.03.1980

Публ. 30.10.1981

Электролизер с обоженными анодами

Не діє


 
 

Цікаве

Загрузка...