WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → "Складання патенто-правових документів на ""Машину для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера""" - Курсова робота

"Складання патенто-правових документів на ""Машину для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера""" - Курсова робота

В Access реалізована надійна система захисту від несанкціонованого доступу до файлів.

Висновки по розділу

У даному розділі дипломної роботи був розроблен проект бази даних для документів заявки. Функціональні можливості проекту представлені у виді діаграми варіантів використання із описом прецедентів, що демонструє взаємодію оператора із системою в процесі роботи з інформацією про заявки. Архітектурна частина представлена у виді таблиць, що ілюструють загальну архітектурну схему проекту бази даних для роботи з інформацією про заявках.

Запропонована модель повинна бути уточнена на етапі проектування.

7. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ АВТОРАМ ЗА СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

    1. Нормативне регулювання виплати авторської винагороди

Виплата винагороди авторам об'єктів промислової власності проводиться відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", "Тимчасового положення про охорону обєктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні" №479/92, а також відповідно з "Медодичними рекомендаціями по виплаті винагороди авторам обєктів промислової власності", ухваленими Методичною радою Держпатента України 07.08.1997р.

Згідно з пунктом 1 статті 9 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" роботодавець використовує право на отримання патенту на обєкт промислової власності (ОПВ), а його автори – на отримання винагороди. Розмір і порядок виплати винагороди за використання ОПВ визначаються умовами письмового договору між роботодавцем та авторами.

У разі, якщо автором використованого ОПВ є особа, яка не знаходиться у трудових відносинах з роботодавцем (керівник підприємства, особи, які пішли на пенсію, звільнені згідно з зкороченням штату і т.п., а також особи, які не є працівниками на період створення ОПС) стосунки між авторами та патентовласниками, використавшими ОПВ, регулюються договором про винагороду за використання ОПВ. (п. 54 "Тимчасового положення про охорону обєктів промислової власності та раціоналізаторських пропозиціях в Україні" №479/92)

Розмір авторської винагороди за використання ОПВ визначаються умовами Договору між автором і роботодавцем.

Розрахунок прибутку від використання ОПВ і/або собівартості продукції проводиться планово – економічною службою підприємства згідно методичним рекомендаціям Держпатенту України "Визначення прибутку від використання обєктів промислової власності".

Порядок виплати винагороди також визначається умовами Договору між авторами і роботодавцем, але винагорода сплачується не пізніше 3-х місяців після закінченнякожного року, в якому використовувався ОПВ і не пізніше 3-х місяців після отримання виручки від продажу ліцензії протягом строку дії патенту.

Дата початку використання ОПВ і технічний об'єкт, в якому він використан, визначається "Актом про використання об'єкту промислової власності" за типовою формою №ІВ – 6.

В КП ХКБМ діє Положення про порядок виплати винагороди за створення та використання ОПВ, згідно якому для виплати авторської винагороди за використання ОПВ повинні бути представлені наступні документи:

  • Патент (свідоцтво);

  • Акт технічної та патентно – правової експертизи на відповідність використання технічного рішення формулі винаходу (корисної моделі);

  • Акт за типовою формою №ІВ – 6;

  • Договір між автором та роботодавцем про винагороду;

  • Розрахунок собівартості ОПВ, прибутку, виручки від використання у власному виробництві, або від продажу ліцензії на використання ОПВ, засвідчений керівником планово – економічної служби;

  • договір співавторів про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності (ОПІВ) та розподіл винагороди.

7.1.1 Визначення прибутку, одержуваного від використання корисної моделі „Машина для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера"

Корисна модель, яка розглядається, використовується у власному виробництві. Виготовляється продукція згідно з положенням підприємства та договіром між авторами та підприємством.

Згідно "Медодичними рекомендаціями по виплаті винагороди авторам обєктів промислової власності", ухваленими Методичною радою Держпатента України 07.08.1997р. пибуток від реалізації продукції – це різниця між виручкою від реалізації продукції в діючих цінах без податку на додану вартість та витратами на її виробництво та реалізацію;

П = Д - В, (7.1)

де Д – виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (далі – продукція) без ПДВ, гривень;

В – витрати підприємства на виготовлення і реалізацію продукції, гривень.

Виручка від реалізації продукції (далі – доход) визначається за наступною формулою

Д = Ц А, (7.2)

де Ц – ціна одиниці продукції, гривень;

А – обсяг реалізації, натуральних одиниць.

Таблиця 7.1 – Калькуляція вартості на виготовлення одиниці продукції (машини для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера)

п/п

Найменування

статей витрат

Усього

грн.

1

2

3

1

Матеріали

3345,55

2

Спецобладнання для

виконання робіт

----

3

Основні витрати

на оплату праці

1350,60

4

Додаткові витрати

на оплату праці

472,71

5

Відрахування на соцстрах.

(37,5% до 3+4)

683,74

6

Витрати по роботах, виконані сторонніми організаціями

----

7

Витрати на відрядження

----

8

Накладні витрати

3376,50

9

Собівартість

9229,10

10

Ціна одиниці продукції без урахування ПДВ

10150,00

На підприємстві було виготовлено 17 одиниці продукції корисної моделі. Ціна одиниці продукції дорювнює 10150 грн. Таким чином виручка від реалізації продукції складає:

Д = 10150 17=172550 (грн.)

Витрати підприємства на виготовлення і реалізацію одиниці продукції дорівнюють 9229,10 гривень, отже витрати на 17 одиниць продукції дорівнює 156894,7 гривень.

Таким чином прибуток від реалізації продукції буде:

П = 172550 - 156894,7 = 15655,3 (грн.)

Таким чином чистий (ЧП) прибуток буде складати:

ЧП=(172550 - 156894,7) 0,75=11741,475 (грн.)

Розрахунок винагороди за створення та використання корисної моделі

Сума винагороди складає 7 % згідно Договору між авторами і роботодавцем про передання права на одержання патенту на корисну модель, створену у зв'язку з виконанням трудового договору (Додаток Г) від чистого прибутку, отриманого від використання корисної моделі в одиниці продукції, визначеного згідно з Положенням про порядок виплати авторської винагороди за створення та використання ОПІВ. Авторський колектив, який розробляв корисну модель нараховує 5 авторів. Згідно Договору між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди (Додаток Д) розмір творчого вкладу у створення корисної моделі відображен у табл. 7.2 – "Про авторський вклад у створення винаходу"

Таблиця 7.2 – Про авторський вклад у створення винаходу

Автори

Внесок у створення винаходу

1

2

Лізунов К.М

20 %

Журавльов С

20 %

Липовець В.В.

20 %

Косолапенко В.О

20 %

Гращенков Г.П

20 %

Отже, прибутки, отримані від продажу корисної моделі рахуються наступним чином:

Як вже було зазначено вище винагорода за створення та використання складає 7 % від чистого прибутку, тобто 821,90 гривень. Суму винагороди кожному автору буде розраховано виходячи з їх внеску у створення корисної моделі. Результати розрахунків буде внесено у табл. 7.3. – "Виплата авторської винагороди" , яка буде приведена нижче.

При розрахунку суми авторської винагороди, яку отримають автори необхідно враховувати той факт, що законодавством України передбачене оподаткування доходів, які були отримані фізичними особами, що складає 13 відсотків від суми отриманих доходів.


 
 

Цікаве

Загрузка...