WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → "Складання патенто-правових документів на ""Машину для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера""" - Курсова робота

"Складання патенто-правових документів на ""Машину для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера""" - Курсова робота

Форма Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД

ОГД, його складові частини

Найближчий аналог

Очікуваний результат

Можливості використання у промисловості або іншій сфері діяльності

Номер поданої заявки, дата подачі заявки

назва

сукупність ознак

бібліографічні данні

сукупність ознак

1

2

3

4

5

6

7

Машина для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера

Пневмогідроперетворувач виконаний як циліндр, внутрішня порожнина якого за допомогою поршня розділена на пневматичну і гідравлічну; насос виконаний плунжерним з двох гідравлічних порожнин і пневматичної частини; механізм повороту платформи, пневмогідроперетворювач і сидіння для оператора встановлені один над другим.

А.С. СРСР

№ 330206

від

27.06.1984

Машина для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера, що містить самохідне шасі, поворотну платформу, де розміщені робочий орган із захватом, закріплений на опорно-направляючому пристрої, пневмопривід, гідровузол, що складається з насоса і клапанного розподільника, механізм повороту платформи і механізми подачі і підйому робочого органу, гідравлічні і пневматичні магістралі і сидіння для оператора, до того ж насос через клапанний розподільник сполучений з робочим органом, яка відрізняється тим, що машинаобладнанапневмо- гідроперетворювачем.

Створення машини, де за рахунок введення нових вузлів можна збільшити швидкодію, зменшити габарити і підвищити безпеку роботи оператора.

Корисна модель належить до електрометалургії, зокрема до устроїв для виймання анодних штирів з електролізних ванн із боковим підводом струму

№1872

від 14.09.2005

1

2

3

4

5

6

7

Машина для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера

основними формоутворюючими елементами якої є шасі 1, поворотна колонка 10, робочий орган 3, сиденья 4.

Основою шасі 1 є лита рама складної форми з прямокутною передньою частиною, на якій установлені рама 18, пневмодвигун 17, ведучий міст 16, керуємий міст 15. Поворотна колонка 10 установлена на стійці в середній частині рами і являє собою зваренуконструк.

95102740/02 від 1995.02.24

основними формоутворюючими елементами якої є шасі 1, поворотна колонка 10, робочий орган 3. Основою шасі 1 є лита рама складної форми з округлою передньою частиною, на якій установлені рама 18.

Поворотна колонка 10 установлена на стійці в середній частині рами і являє собою зварену конструкцію.

Поліпшення показників егроекономіки

Промисловий зразок належить до електрометалургії, зокрема до устроїв для виймання анодних штирів з електролізних ванн із боковим підводом струму

№S200501036

від 11.11.2005

Висновки до розділу Г.1

Пошук за патентною документацією був проведений по відношенню охоронних документів України, Російській Федерації, СРСР, інших країн світу, а також патентних документів Європейського патентного відомства (ЄПВ) та міжнародних заявок, виданих за процедурою РСТ (Patent Cooperation Treaty – Договір про патентну кооперацію). Ретроспективність пошуку була прийнята в межах 30 років (1976-2005рр.). Для пошуку було використано офіційний бюлетень "Промислова власність" Державного патентного відомства України, описи винаходів СРСР та тематичні добірки "Винаходи країн світу", які доступні у Харківській державній науковій бібліотеці ім. Короленко (ХДНБ ім. Короленко). Також пошук по патентній документації проводився у мережі Internet по електронних базах даних патентного відомства Російської Федерації ("Федеральний інститут промислової власності"), ведучих країн світу, Європейського патентного відомства та міжнародних заявок РСТ. Пошук проводився за допомогою класифікаційних індексів Міжнародної патентної класифікації (МПК): С25С 3/10, С25С 3/12.

Результати пошуку за патентною документацією наступні:

 1. Російська Федерація – 28 документи;

 2. СРСР – 22 документів;

 3. Австрія – 3 документи;

 4. Бразилія – 3 дркументи;

 5. Норвегія – 1 документ;

 6. Канада – 1 документ;

 7. Китай – 2 документ;

 8. Німеччина – 5 документ;

 9. Нова Зеландія – 3 документа;

 10. США – 7 документ;

 11. Франція – 1 документів;

 12. ЄПВ – 6 документів;

Взагалі було знайдено 81 охоронних документів, релевантних предмету та меті пошуку.

На основі відібраних охоронних документів було заповнено форму по країнах із наведенням бібліографічних даних щодо охоронних документів (форма Г.1.1). Патентна документація систематизована за державами видачі охоронних документів.

Пошук по науково-технічній документації був проведений по статтям журналів „Бюллетень иностранной коммерческой информации" та реферативних журналів „Металургія", які доступні у ХДНБ ім. Короленко та бібліотеці НТУ „ХПІ". Пошук був проведений з 1990 року до 2005 року включно. У результаті було виявлено 17 джерел науково-технічної інформації (форма Г.1.2) і 13 джерел, відомих з джерел посилання, але не виявлених у процесі пошуку (форма Г.1.3).

Також у даному розділі були розглянуті техніко-економічні показники машини для виймання анодних штирів алюмінієвого електролізера та об'єктів аналогічного призначення (форма Г.1.4). За своїми техніко-економічними показниками ця машина відповідає аналогами.

 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ З НАБУТТЯ ПРАВ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

3.1 Корисна модель як об'єкт правової охорони

Згідно з Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", корисна модель - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Правова охорона надається корисній моделі, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом.

Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Установи. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою корисної моделі. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису корисної моделі та відповідних креслень.

Умови патентоздатності корисної моделі

1. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

2. Корисна модель визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

3. На визнання корисної моделі патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

4. корисна модель визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сферідіяльності.

   1. Корисна модель як службовий твір

Ч. 1 статті 462 ЦК встановлює, що набуття права інтелектуальної власності на корисну модель засвідчується патентом.

Суб'єкт майнових прав інтелектуальної власності на службовий винахід, визначається у ч. 2 ст. 429 ЦК, яка говорить про об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, а також відповідно у ст. 9 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон про винаходи), яка присвячена праву на одержання патенту на службовий винахід роботодавцем.

Слід зазначити, що ст. 429 ЦК передбачає, що в разі створення об'єкта у зв'язку з виконанням трудового договору, особисті немайнові права належать працівникові-творцеві, а майнові права належать спільно працівникові-творцеві та роботодавцю, якщо інше не встановлено договором.

Наведені норми законів та ЦК стосуються майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель, створену працівником, але мають різний понятійний апарат та не співпадають за колом правовідносин, що регулюють, а тому виникає необхідність їх поглибленого правового аналізу з метою правильного застосування.


 
 

Цікаве

Загрузка...