WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Система статистичної звітності - Курсова робота

Система статистичної звітності - Курсова робота

Дані про підтримання прокурором державного обвинувачення у кримінальних справах, внесення касаційних і окремих подань та принесення протестів відображаються у третьому розділі звіту.

Розділ четвертий складається з чотирьох таблиць, в яких відображаються показники про участь прокурора у розгляді справ судом, розгляд подань і протестів прокурора, а також дані щодо пред'явлення і розгляду позовів (заяв) прокурора у цивільному і арбітражному судочинстві.

П'ятий розділ містить дані щодо нагляду за додержанням законів у місцях Застосування заходів примусового характеру, ізоляторах, спеціальних приміщеннях, приймальниках-розподільниках для неповнолітніх. У цьому розділі відображаються показники роботи прокурора з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства в слідчих ізоляторах МВС, а також тюрмах, у виправно-трудових та виховно-трудових колоніях, лікувально-трудових профілакторіях, у психіатричних лікарнях тощо.

У шостому розділі враховуються всі скарги, заяви, листи та інші звернення громадян, депутатів і посадових осіб, пов'язані з порушеннями закону, які надійшли до прокуратури. Документом первинного обліку роботи прокурора з питань розгляду та вирішення скарг в органах прокуратури є статистична картка на скаргу.

Дані про кількість письмової інформації, направленої до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, місцевих органів міністерств та державних комітетів, в обласні, районні, міські, сільські, селищні ради та їх виконавчі органи про стан законності, правопорядку та захисту прав людини відображаються у сьомому розділі звіту.

Крім того, органи прокуратури, починаючи з січня 2003 року, складають такі форми державної звітності щодо діяльності органів слідства і дізнання:

форма № 1-СЛ "Звіт про роботу органів досудового слідства (квартал ь н а);

форма № 1-СЛМ "Основні показники роботи органів слідства та дізнання " (місячна).

Статистичний звіт форми № 1-СЛ "Звіт про роботу органів досудового слідства" складається з чотирьох розділів, які всебічно характеризують роботу слідчих апаратів:

• розділ І - Справи, з яких закінчено слідство органами прокуратури (без повторних);

• розділ II - Робота слідчого апарату органів прокуратури;

• розділ III - Затримано осіб в якості підозрюваних;

• розділ IV - Дані про осіб, стосовно яких провадження закрито (без повторних) за реабілітуючих підстав;

• розділ V - Зупинені справи (без повторних);

• розділ VI - Додаткове розслідування (без додаткового направлення);

• розділ VII - Результати додаткового розслідування".

Статистичний звіт форми № 1-СЛМ складається всіма органами прокуратури, органами внутрішніх справ наростаючим підсумком щомісяця і надсилається за підпорядкованістю органам вищого рівня до встановлених чисел після звітного періоду.

Відділи статистики прокуратури областей узагальнюють і аналізують інформацію, що надійшла, готують аналітичні матеріали щодо структури і динаміки злочинності, ефективності роботи органів слідства та дізнання. Зведені дані відділи статистики подають до Генеральної прокуратури і обласного статистичного управління.

Статистична звітність у судах

Коротко зупинимося на статистичній звітності судів, яка висвітлює роботу судів з розгляду кримінальних і цивільних справ.

Основною ланкою судової системи України є місцеві загальні суди першої інстанції районні, районні у містах, міські та місько-районні суди. Саме тому статистична звітність судів загальної інстанції є найбільш розгалуженою і детальною.

Спільним наказом Державного комітету статистики України, Верховного Суду України та Міністерства юстиції України від 27 травня 2002 року № 206/90/44/5 затверджені так форми статистичних звітів про роботу судів загальної юрисдикції (крім господарських): № 1 - "Звіт про розгляд судами першої інстанції кримінальних справ"; № 1-А - "Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності"; № 1-К - "Звіт про розгляд судами справ на виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією": № 1-Е - "Звіт про роботу касаційної інстанції Верховного Суду України з розгляду кримінальних справ щодо осіб, засуджених до довічного позбавлення волі"; № 2 - "Звіт про розгляд цивільних справ судами першої інстанції"; № 3 - "Звіт про розгляд судами першої інстанції кримінальних справ"; № 4-А - "Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень"; № 6 — "Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру, та види кримінального покарання"; № 7 -* "Дані з розрізі статей Кримінального кодексу України про кількість засуджених осіб"; № 8 -"Звіт про склад засуджених"; № 9 - "Звіт про кількість осіб, засуджених за скоєння злочинів у розрізі галузей господарства"; № 10-"Звіт про засуджених та види кримінального покарання"; №11-

"Звіт про склад засуджених, місце і час вчинення злочину"; № 11-А -"Звіт про засуджених за окремими галузями господарства"; № 12 -"Звіт про неповнолітніх засуджених"; № 12-А - "Звіт судів щодо застосування до, неповнолітніх примусових заходів виховного характеру"; № 13 - "Звіт про неповнолітніх засуджених"; № 14 - "Судимість у розрізі військових формувань України"; № 16 - "Звіт про направлення до ЛТП"; № 17 - "Звіт про виконання Законів України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" в процесі провадження справ судами"; № 20 -"Звіт апеляційного суду про розгляд апеляцій в кримінальних справах"; № 21 — "Звіт апеляційного суду про розгляд апеляцій в кримінальних справах"; № 22 - "Звіт апеляційної інстанції про розгляд цивільних справ"; № ЗО - "Звіт про розгляд кримінальних справ судом касаційної інстанції"; № 31 - "Звіт про розгляд кримінальних справ судом касаційної інстанції"; № 32 - "Звіт про перегляд судових рішень у кримінальних справах у порядку виключного провадження"; № 33 - "Звіт про розгляд цивільних справ судом касаційної інстанції"; .№ 34 - "Звіт про результати перегляду рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами"; № 35 - "Звіт про результати перегляду постанов Вищого господарського суду України в касаційному порядку Верховним Судом України".

Звіти складаються накопичувальним підсумком, шляхом підсумовування даних за відповідні звітні періоди: півріччя, рік.

Як бачимо, назва статистичних звітів значною мірою розкриває їх зміст, що допомагає орієнтуватися в отриманні необхідних даних для проведення статистичного або кримінологічного аналізу.

Зазначені звітимістять показники, що характеризують не тільки кількість і характер судових справ, розглянутих судами, а і всебічні дані про засуджених, характер вироків та рішень судів, відомості про суми заподіяної шкоди та багато інших.

У переліку форм статистичної звітності, крім того, наведені форми звітності про роботу та розгляд судами кримінальних та цивільних справ у касаційному порядку, а також дані про роботу апеляційних судів.

Згідно з Указом Президента України "Про Положення про Державну судову адміністрацію України" від 3 березня 2003 року, на цей центральний орган виконавчої влади, крім інших, покладені завдання щодо вивчення практики організації діяльності судів, організації робот і з ведення судової статистики, діловодства та архіву.

Статистична звітність в органах юстиції

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про державну статистику", наказом Державного комітету статистики України від 1 липня 2003 року № 198 затверджена форма державного статистичного спостереження № 1 "Звіт про роботу органів державної виконавчої служби" та Інструкція щодо її заповнення. Дія даного наказу поширюється на органи юстиції України. Збір, обробку та подання зведеної інформації покладено на Міністерство юстиції України, яке надсилає ці дані до Державного комітету статистики України на 40-й день після звітного періоду.


 
 

Цікаве

Загрузка...