WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Розкриття злочину - Курсова робота

Розкриття злочину - Курсова робота

У стадії орієнтуючого дослідження або на подальших стадіях розв'язується питання про прочісування місцевості, яке може проводитися паралельно огляду або після нього з участю працівників міліції і представників громадськості. Метою його є виявлення слідів і об'єктів за межами меж огляду (пошук трупа, одягу, віщого потерпілого, знарядь злочину і т.п.). При організації прочісування місцевості визначаються конкретний район обстеження, напрям руху, готуються найпростіші технічні засоби (щупи, вила, граблі і т.п.). Його учасників повідомляються конкретна задача, можливі об'єкти, які можуть бути знайдений, способи зв'язку і орієнтування на місцевості. У разі виявлення об'єктів і слідів вони оглядаються слідчим на тій ділянці місцевості, де були знайдені. Всі учасники обстеження місцевості повинні бути обізнаний про те, що знайдені об'єкти не можна чіпати руками, переміщати і змінювати їх положення.

Вибір початкової крапки і напрями руху. Огляд може бути суцільним, тобто охоплювати всю підлягаючу дослідженню територію, або вибірковим, коли основну увагу надається огляду окремих ділянок місцевості або виробничого приміщення, в яких, судячи за наявними даними, відбувався розвиток події, що відбулася. Вибірковий метод частіше за все використовується як додаткове при суцільному дослідженні. Наприклад, при вбивстві з використанням вогнепальної зброї досліджується не тільки місце, де був знайдений труп (суцільний метод), але і вибірково не менше ретельно вивчається місце, де знаходився стріляючий, а також ті ділянки місцевості або приміщення, де можуть бути знайдений кулі. Зрозуміло, і в цьому випадку не повинні залишатися без уваги сусідні ділянки і приміщення, в яких можна знайти ті, що інші мають значення для справи об'єкти і сліди.

Огляд звичайно рекомендується починати з центру, під яким розуміється найважливіший вузол (сукупність слідів і предметів) або окремий об'єкт (труп, перекинута автомашина, розкритий сейф і т.п.). Оглядати з периферії доцільно, коли центр місця події визначити важко або є небезпека втрати слідів, розташованих за його межами, а також якщо при наближенні до центру місця події можна знищити сліди, що знаходяться на периферії.

Огляд місця події повинен вестися методично, по чітко певній системі, щоб не випустити з уваги які-небудь важливі вузли і деталі. Існують наступні три основні методи пересування, які застосовуються "в чистому вигляді" або в різних комбінаціях:

1) ексцентричний, коли рух йде по спіралі, що розгортається, від центру до периферії;

2) концентричний - огляд ведеться по спіралі від периферії до центру;

3) фронтальний (лінійний) метод використовується, коли доцільно вивчати місце події, рухаючись по лінії від одного краю території або приміщення до іншого, досліджуючи послідовно кожний сектор (ділянка, квадрат) і переходячи від однієї смуги руху на наступну, паралельну попередній або сусідню з нею.

В криміналістській літературі згадуються ще два методи руху при огляді: об'єктивний і суб'єктивний.

Об'єктивний метод полягає в тому, що місце події оглядається повністю незалежно від шляхів пересування злочинця. По суті, це суцільне дослідження всієї обстановки. При суб'єктивному методі слідчий як би йде слідом за злочинцем, орієнтуючись на ознаки, які указують на шляху його проникнення до місця події, сліди перебування там і дій, а також шляхи відходу.

Вибір того або іншого методу руху диктується конкретною обстановкою місця події. Об'єктивний метод признається більш переважним, оскільки дозволяє уникнути пропуску яких-небудь слідів, які можуть знаходитися в стороні від руху злочинця. Проте при аналізі обстановки місця події не слід виключати можливість використовування суб'єктивного методу, за допомогою якого при суцільному дослідженні можна прослідити не тільки просторову, але і тимчасову, а також інформаційну зв'язку між окремими елементами (вузлами) місця події. Наприклад, зв'язок місця, де злочинець чекав жертви, а потім вийшов їй назустріч і вчинив напад, з місцем заховання слідів злочину, напрямом відходу, слідуючи по якому можна виявити додаткові сліди, організувати переслідування і затримання винен.

Перед початком огляду слідчий інформує всіх його учасників про порядок руху, попереджає про особливу обережність в пересуванні на місці події з тим, щоб не були затоптані наявні сліди, про неприпустимість без дозволу слідчого торкатися до яких-небудь об'єктів, кидати недопалки і інші предмети.

При огляді на місцевості доцільно відзначати шлях руху і оглянуті ділянки наперед заготовленими вішками, прапорцями і іншими предметами, що виділяються.

Стадія детального дослідження полягає в послідовному вивченні обстановки місця події відповідно до вибраного напряму руху по окремих вузлах (ділянкам), кожний з яких виділяється певною сукупністю просторово або інформаційний взаємозв'язаних об'єктів і слідів. Наприклад, такий вузол складатимуть: труп, що висить в петлі, крюк, до якого прикріплена петля, підставка із слідами ніг; другий вузол - стіл з що знаходиться на ньому посудом і залишками їжі; третій - вхідні двері із слідами злому, вимикач з відповідними пото-жировими слідами і т.д. Рухаючись послідовно, переходячи при огляді від одного вузла до іншого, слідчий не повинен випустити з уваги ділянки місцевості або приміщення, розташовані між ними, - там можуть знаходитися значущі для розслідування об'єкти і сліди (недопалки, відірваний гудзик, сліди ніг і т.п.).

У стадії детального дослідження об'єкти і сліди спочатку вивчаються шляхом статичного, а потім динамічного дослідження. Статичний метод полягає в дослідженні і фіксації обстановки місця події і окремих її елементів в тому вигляді, в якому вони знаходилися до початку огляду. Цей метод застосовується також і при орієнтуючому дослідженні. Вивчення ведеться візуально, об'єкти не пересуваються і їх положення не змінюється. В статичному стані об'єкти фотографуються методом вузлового і детального фотографування, а потім за допомогою вимірювань фіксується положення кожного з них щодо нерухомих орієнтирів обстановки і інших об'єктів. Вимірювання і описи повинні бути такої повноти в точності, щоб згодом на їх основі можна було легко відновити місце розташування будь-якого об'єкту і сліду. З метою більш точної фіксації в масштабі взаємного розташування об'єктів застосовується стереоскопічне або перспективно-метричне фотографування (з глибинним або квадратним масштабом, а також за допомогою фотоапарата, забезпеченого перспективною координатною сіткою).

При використовуванні динамічного методу допускаються будь-які переміщення об'єктів і зміна їх положення. Проте піднімати і брати в руки об'єкти бути треба обережно, щоб не пошкодити сліди, не залишити відбитків своїх рук і не занести мікрочастинки з свого одягу. Статичний і динамічний методи чергують при дослідженні об'єктів, що знаходяться у межах певного вузла, що створює самий оптимальний режим дослідження матеріальної обстановки. Змірявши і зафіксувавши положення кожного з об'єктів вузла щодо один одного, слідчий переходить до детального їх вивчення. В процесі детального дослідження вивчаються і фіксуються не тільки видимі сліди і об'єкти, але і здійснюється пошук латентної (прихованої) інформації, яка може бути знайдений шляхом вивчення об'єктів на місці події різними методами: за допомогою спостереження (наприклад, при косопадаючому світлі), вимірювання, порівняння, інструментальних методів (наприклад, документ, залитий кров'ю, можна прочитати за допомогою червоного світлофільтру або ЕОПа), досвідчених дій (наприклад, визначення наявності струму в ланцюзі за допомогою індикатора) і ін. Огляд вузла завершується виготовленням зліпків або відтиснень слідів, а також вилученням тих об'єктів і слідів, які мають відношення до того, що відбулося.

Здійснюючи пошук джерел криміналістської інформації, слідчий в кожному випадку намагається з'ясувати конкретний механізм слідовідтворення, в думках моделюючи взаємодію об'єктів. Наприклад, визначає з внутрішньої або зовнішньої сторони шибки повинні були залишитися сліди рук, чи потрібна була злочинцю яка-небудь підставка для подолання перешкоди, чи повинен був злочинець або загиблий забруднити об стіну, закріплюючи петлю на щаблині, і т.п. Вирішуючи подібні приватні питання взаємодії об'єктів, слідчий повинен спиратися на знання механізму взаємодії всіх об'єктів, що брали участь в події, і знання взаємозв'язку слідів злочину, що утворюються в результаті такої взаємодії.

В аналізі матеріальної обстановки потрібно виходити з того, що кожний з об'єктів, що беруть участь у взаємодії при здійсненні злочину, не тільки сам надає дію, але у свою чергу випробовує певні дії з боку інших об'єктів, залишаючи і одержуючи в результаті взаємного віддзеркалення відповідні сліди, які є носіями інформації про взаємний зв'язок цих об'єктів. Тому при огляді місця події слід звертати увагу не тільки на сліди злочинця, але і на сліди потерпілого, а також враховувати сліди, які могли залишитися на самому злочинці, застосованих їм знаряддях і засобах, від контакту, взаємодії як з матеріальною обстановкою, так і з потерпілим і використаними їм при захисті від посягання знаряддями і засобами, включаючи сліди, які могли залишитися на злочинці від знарядь і засобів злочину.


 
 

Цікаве

Загрузка...