WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Розкриття злочину - Курсова робота

Розкриття злочину - Курсова робота

Одночасно із слідчими діями проводяться оперативно-розшукові заходи, характер яких визначається зібраними даними про злочинців і викрадені цінності. Якщо, судячи з обставин справи, злочинці знаходяться поблизу місця крадіжки, необхідно за допомогою працівників міліції організувати гонитву по слідах злочинців, засідки в місцях їх можливої появи або "прочісування" навколишньої місцевості. Разом з перевіркою підозрілих осіб в ході цих заходів доцільно виявити додаткових свідків і отримати від них відомості про злочинців, що ховаються. Бажано привернути до участі в цих заходах представників громадськості з числа дружинників, сільських активістів і т.д.

Розшук викраденого майна, як правило, проводиться працівниками міліції і починається негайно після отримання ними відомостей про викрадене. З цією метою організовується перевірка ринків, скупних пунктів, комісійних магазинів, ломбардів. Якщо для реалізації викраденого злочинець міг виїхати в інше місце, необхідно інформувати органи міліції відповідних районів і областей про прикмети злочинців і викраденого майна.

Велике значення для розшуку злочинців має використовування криміналістського обліку (кримінальної реєстрації) і знайдених на місці крадіжки речових доказів. Знайдені при огляді місця події сліди пальців рук злочинців повинні бути перевірений по дактилоскопічній картотеці. Ці сліди необхідно направити в науково-технічний підрозділ міліції для порівняння їх із слідами пальців, знайденими при розслідуванні інших злочинів.

Встановлені в процесі розслідування способи здійснення крадіжки потрібно зіставити із способами аналогічних крадіжок, зроблених за останній час в даній місцевості. З цією метою використовуються відомості, що є в органах міліції і прокуратури.

В даний час проведена експериментальна робота із створення інформаційно-пошукових систем на базі ЕОМ, що дозволяють одержувати дані про особу злочинця і обставини здійснення злочину шляхом дослідження закономірних статистичних зв'язків елементів злочинної діяльності, що виявляються в представницьких масивах кримінальних справ. Ця робота виконана окремо по масиву квартирних крадіжок в умовах крупного міста і крадіжок державного і суспільного майна. Вказані інформаційно-пошукові системи зможуть успішно використовуватися для побудови типових версій при розслідуванні крадіжок.

Якщо при порівнянні злочинів, що розслідуються, встановлюється збіг виражених індивідуальних особливостей способу здійснення крадіжки, може бути зроблений висновок про те, що порівнювані крадіжки вчинені однією і тією ж особою або групою осіб. Такий висновок дуже важливий для більш точного визначення району діяльності і місця знаходження злочинців, поповнення відомостей про їх особу і безпосереднього встановлення винні (якщо по одному з порівнюваних злочинів вони встановлені). Аналогічне значення має перевірка проживаючих в даній місцевості осіб, раніше судимих за схожі за способом здійснення крадіжки.

Огляд місця події є однією з найперших слідчих дій, яким часто починається розслідування. В процесі його виробництва слідчий безпосередньо досліджуючи місце, де знайдені сліди і інші докази, які дозволяють судити як про подію, що відбулася, так і особах, до, йому причетних. Осягаючи єство відбувся, слідчий зобов'язаний так зафіксувати і засвідчити все знайдене, щоб в подальшому інші учасники процесу і суд могли переконатися в об'єктивності і повноті здобутих в ході огляду фактичних даних.

Місцем події признається ділянка місцевості або приміщення, в межах якого знайдені сліди, що свідчать про досконалий злочин. Злочинна дія спричиняє за собою зміни в навколишньому середовищі. Злочинний результат і інші наслідки злочину можуть бути знайдений не тільки там, де вчинений злочин, але і в інших місцях. Місце події тому не обов'язково повинне співпадати з місцем злочину, тобто тим місцем, де було безпосередньо вчинено злочинне посягання. При розслідуванні злочину може бути знайдений не одне, а декілька місць події. Наприклад, місцем події буде квартира, де вчинена крадіжка, ділянка місцевості, на якій знайдена кинуте злочинцем зброя, місце, де лежав кинутий дриль.

Огляд місця події - ця невідкладна слідча дія, що полягає в безпосередньому сприйнятті, дослідженні і фіксації слідчим обстановки місця події, що відносяться до справи слідів і об'єктів, їх ознак, станів і взаємозв'язків в цілях з'ясування єства події, що відбулася, механізму злочину і його обставин, що мають значення для правильного дозволу справи.

Дії слідчого в процесі огляду місця події визначаються загальними і приватними задачами.

Загальна задача - отримання процесуально закріпленої інформації (фактичних даних) про обставини події, що відбулася, об'єкти і осіб, що мають до нього відношення, їх зв'язки і взаємодії. Мета, поставлена загальною задачею, досягається за рахунок рішення наступних взаємозв'язаних приватних задач:

виявлення даних про механізм відбувся, взаємодії всіх що беруть участь в ньому об'єктів і осіб: обстановки, злочинця, використаного їм знарядь і засобів, предметів посягання, потерпілого і використаних їм при наданні протидії посяганню знарядь і засобів;

встановлення механізму слідовідтворення, виявлення, вивчення, фіксація і вилучення слідів злочину, а також об'єктів, на яких при подальших спеціальних криміналістських дослідженнях можуть бути виявлений сліди;

отримання даних, необхідних для організації і проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих дій.

В процесі рішення цих задач слідчий вдається до уявного моделювання, відтворюючи в своїй уяві загальну картину події, що відбулася, механізм взаємодії всіх осіб і об'єктів, в ньому що брали участь.

Рішення загальних і приватних задач огляду місця події сприяє реалізації вимог карно-процесуального закону:

а) встановити, чи носило подію, що відбулася, злочинний характер;

б) з'ясувати, за яких обставин воно відбувалося (час, місце, спосіб, характер заподіяного збитку і інші обставини);

в) виявити вини осіб і мотиви їх дій;

г) отримати дані про причини злочину і умови, що сприяли його здійсненню.

При виробництві огляду місця події принципове значення має дотримання вимог своєчасності, повноти, планомірності і об'єктивності.

Своєчасність огляду полягає в тому, що слідчий і інші учасники слідчої дії після надходження відповідного повідомлення без яких-небудь відлагательств виїжджають на місце події і проводять його огляд. Зволікання оглядом чревато втратою важливих доказів, оскільки можливі навмисні і ненавмисні зміни в обстановці, псування і знищення слідів і інших матеріальних об'єктів, які можуть виступати як речові докази. Саме невідкладний, терміновий характер огляду місця події і зумовив що міститься в законі дозвіл проводити його у випадках, не терплячих отлагательств, до порушення кримінальної справи.

Повнота огляду місця події припускає дослідження всієї обстановки місця події, всіх об'єктів і слідів, які можуть мати відношення до справи. Проте це тактичне положення не можна розуміти в тому значенні, що слідчий як простий реєстратор фіксує в протоколі огляду підряд всі є на місці події об'єкти. Забезпечити справжню повноту огляду можна лише за рахунок обліку всіх об'єктивно можливих версій механізму події і їх ретельної перевірки, що розслідується, шляхом дослідження матеріальної обстановки місця події.

Планомірність огляду означає послідовне, по наперед продуманому плану цілеспрямоване, активне дослідження обстановки і об'єктів місця події. З урахуванням цього принципу слідчий повинен дотримувати самий оптимальний напрям руху при огляді, переходити від одного інформаційного вузла до іншого лише після ретельного дослідження кожного з них.

Об'єктивність огляду полягає в дослідженні і фіксації обстановки, слідів і об'єктів на місці події без упередженості і однобічності, незалежно від того, підтверджують або спростовують вони висунуті слідчим версії. Все знайдене при огляді підлягає фіксації в такій послідовності, в тому вигляді, стані і розташуванні об'єктів щодо один одного, в якому вони спостерігалися при огляді. Висновки і висновки слідчого не повинні заноситися в протокол слідчої дії.

Види слідчого огляду. Огляд місця події є одним з видів слідчого огляду. Карно-процесуальний закон, крім того, передбачає огляди:

а) предметів;

б) документів;

в) поштово-телеграфної кореспонденції;

г) трупа;

д) огляд живих осіб.

До самостійного вигляду може бути віднесений огляд тварин і їх трупів.

Розрізняють первинний, повторний і додатковий огляди місця події. При повторному огляді вся обстановка місця події вивчається наново, причому недопустимі які-небудь посилання на дані, отримані в ході попереднього огляду. Додатковий огляд полягає в дослідженні окремих об'єктів або елементів обстановки місця події, які до цього не оглядалися або ж оглядалися з недостатньою повнотою.


 
 

Цікаве

Загрузка...