WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав - Курсова робота

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав - Курсова робота

Внесення змін і доповнень до чинного законодавства України, які мають на меті удосконалення положень авторського права і суміжних прав, створення передумов для дотримання вимог УПС у зазначеній сфері. Цей процес передбачає прийняття, крім уже згаданих, таких Законів України:

"Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України щодо забезпечення правової охорони комп'ютерних програм";

"Про приєднання України до Конвенції про поширення несучих програм сигналів, що передаються через супутники";

"Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право";

"Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми".

2. До заходів першого етапу (2000-2007 роки):

відноситься імплементація положень УПС у галузі авторського права і суміжних прав, створення механізму врахування основних положень ЄС щодо охорони об'єктів авторського права і суміжних прав та вдосконалення нормативно-законодавчої бази у цій сфері з метою забезпечення відповідності національного законодавства європейським стандартам та створення сприятливих умов для зближення правової системи України та ЄС.

Кінцевою метою першого етапу наближення законодавства до відповідних положень УПС вважається створення належних правових та економічних умов для укладення угоди про асоційоване членство України в ЄС.

9. Забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав

Забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав - це захист конституційного права авторів творів науки, літератури, мистецтва, артистів-виконавців, творців звуко- і відеозаписів, комп'ютерних програм на володіння, користування та розпорядження результатами своєї інтелектуальної праці. На практиці ж бачимо, як неприховане піратські використовуються численні твори і фонограми.

Подолання цього небезпечного для суспільства явища можливе шляхом вжиття заходів системного характеру, енергійним та рішучим формуванням цивілізованого ринку інтелектуальної власності.

До першочергових заходів (1999-2000 роки) відносяться:

запровадження контрольних знаків на примірники аудіовізуальних творів і фонограм;

забезпечення розрахунків театрально-концертних організацій, студій звукозапису, організацій телерадіомовлення з авторами за використання творів літератури і мистецтва;

встановлення мінімальних ставок авторської винагороди за видання творів науки, літератури і мистецтва;

створення громадських організацій виробників і розповсюджувачів аудіовізуальної і фонограмної продукції в Україні;

організація науково-виробничого центру з проблем виготовлення кодованих голографічних захисних елементів для об'єктів авторського права;

підготовка методичних розробок стосовно боротьби з піратством у сфері аудіовізуальної та фонограмної продукції, комп'ютерних програм;

координація діяльності органів виконавчої влади різної функціональної спрямованості як неодмінна умова забезпечення правомірного використання об'єктів інтелектуальної власності.

Забезпечення беззастережно правомірного використання в Україні творів вітчизняних і зарубіжних авторів, проведення ефективної боротьби з піратством у сфері звуко- і відеозаписів, книговидання, поширення комп'ютерних програм дозволять:

суттєво поліпшити матеріальне становище представників художньої інтелігенції;

покращити фінансування вітчизняної культури і науки;

забезпечити виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері охорони об'єктів авторського права і суміжних прав;

привести національне законодавство з авторського права і суміжних прав до вимог Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС);

інтенсифікувати процес вигідного розвитку міжнародних духовних обмінів, перш за все шляхом експорту на твори науки, літератури і мистецтва.

До заходів наступного етапу (2000-2007 роки):

відноситься завершення створення системи, що забезпечує правомірне використання об'єктів авторського права і суміжних прав.

Визначення переліку цих заходів має здійснюватися у ході переговорів про приєднання України до ЄС на основі двосторонніх консультацій сторін та з урахуванням рекомендацій органів ЄС і досвіду інших держав-учасниць ЄС.

10. Розвиток та удосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав та механізмів її впровадження

Важливим фактором у процесі забезпечення правомірного використання творів, комп'ютерних програм, фонограм є формування та удосконалення адміністративних структур та юридичних механізмів, що забезпечують охорону авторського права і суміжних прав.

1. Першочергові заходи:

Створення консультативних рад при ДААСПі з представників авторської громадськості, заінтересованих міністерств і відомств, творчих спілок для більш ефективного забезпечення прав і законних інтересів авторів, виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення;

Складання відповідно до вимог міжнародних конвенцій і угод зведеного каталогу авторів, зведеного каталогу творів, зведеного каталогу користувачів творів - платників авторської винагороди;

Забезпечення виплати авторської винагороди за використання творів на радіо і телебаченні, при звукозаписі, за публічне виконання відеофільмів, за виготовлення чи імпорт обладнання, використовуваного для відтворення творів в особистих цілях;

Розробка видавничого проекту, організація і видання бюлетеня з проблем авторського права і суміжних прав;

Поліпшення взаємодії інституцій різного рівня у процесі забезпечення правомірного використання творів, комп'ютерних програм, фонограм. Створення міжвідомчої комісії з питань охорони прав та використання об'єктів інтелектуальної власності.

2. Заходи першого етапу:

Укладання двосторонніх угод про взаємне представництво інтересів з авторсько-правовими організаціями держав-членів ЄС;

Вивчення і впровадження досвіду держав-членів ЄС у нормотворчій роботі, системі охорони об'єктів авторського права і суміжних прав (практика досудового і судового розгляду конфліктних справ, боротьба з піратством), управління майновими права на колективній основі, у створенні фондів матеріальної допомоги членам авторсько-правових товариств;

Створення цілісної системи охорони об'єктів авторського права і суміжних прав із врахуванням досвіду європейських країн;

Розробка комплексу програм для розподілу гонорару у ВКВ за публічне виконання творів (розподіл, виплата, бухгалтерський облік);

Створення локальної мережі ПК для роботи з базою даних щодо експорту прав;

Удосконалення системи органів адміністративної юстиції, які забезпечують правомірне втілення суміжних прав шляхом утворення нових інституцій у зазначеній системі, зокрема спеціальних структурних одиниць з питань захисту інтелектуальної власності в органах прокуратури та МВС;

Розробка та впровадження механізмів міжнародного співробітництва між авторсько-правовими відомствами України та держав-членів ЄС;

Утворення спеціального суду (спеціалізація в судах) з питань інтелектуальної власності: розробка положень щодо утворення спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності; наукове обгрунтування концепції створення такого суду; кваліфікаційна підготовка суддів; взаємодія ДААСПу із судовими органами;

Залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку та удосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав.

Визначення переліку цих заходів має здійснюватися у ході переговорів про приєднання України до ЄС, на основі двосторонніх консультацій сторін та з урахуванням рекомендацій органів ЄС і досвіду інших держав-учасниць ЄС.

Фінансове забезпечення Програми інтеграції України до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав здійснюватиметься за рахунок коштів Державного агентства України з авторських і суміжних прав, Програми ТАСІС "Інтелектуальна власність", яка реалізуватиметься в Україні в 1999-2000 роках, фонду солідарності і грантів Міжнародної конфедерації товариств авторів і композиторів (СІЗАК), членом якої є ДААСП України.


 
 

Цікаве

Загрузка...