WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав - Курсова робота

Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав - Курсова робота

5. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав

Україна прагне подолати традиційну недооцінку в економічному, соціальному, суспільному житті країни значення об'єктів авторського права і суміжних прав, забезпечити належний, безумовно надійний та ефективний рівень їх охорони.

Охорона авторських і суміжних прав в Україні нині є реальним чинником становлення цивілізованого ринку інтелектуальної власності. Політика у сфері авторського права і суміжних прав стала складовою частиною державної політики і знайшла безпосереднє відображення у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України.

Органом, що забезпечує реалізацію політики в галузі авторського права і суміжних прав, є Державне агентство України з авторських і суміжних прав (ДА-АСП України), головні завдання якого:

забезпечення беззастережно правомірного використання творів науки, літератури, мистецтва;

поліпшення матеріального становища художньої інтелігенції шляхом підписання ліцензійних угод з користувачами, збільшення обсягів нарахувань і забезпечення своєчасної виплати авторської винагороди;

розробка нормативних актів щодо забезпечення повноцінного функціонування в Україні системи охорони прав вітчизняних і зарубіжних авторів;

дальший розвиток духовних обмінів шляхом експорту та імпорту прав на твори науки, літератури і мистецтва;

виконання міжнародних зобов'язань у сфері охорони об'єктів авторського права і суміжних прав, забезпечення приєднання України до ГАТТ/СОТ, входження її у європейські та світові структури.

Законодавство України про авторське право і суміжні права набуває певної правової завершеності, що знайшло відображення в Конституції України, де визначено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (стаття 41).

Основу нормативно-правової бази у сфері авторського права і суміжних прав становить Закон України "Про авторське право і суміжні права". Він розроблений за кваліфікованої консультативної підтримки зарубіжних експертів, зокрема експертів ЄС. Закон акумулює в собі прогресивний досвід, накопичений розвиненими країнами в процесі багаторічного розвитку.

Розвиток системи охорони авторського права і суміжних прав значною мірою залежить від роботи Державного агентства України з авторських і суміжних прав (ДААСП України), яке використовує всі можливі важелі і повноваження, надані чинним законодавством. За ініціативою і участю ДААСПу підготовлені і діють постанови Кабінету Міністрів України:

"Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва", "Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва", "Про затвердження правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм", "Про порядок погодження з Державним агентством з авторських і суміжних прав документів, пов'язаних з імпортом, експортом і оптовою торгівлею аудіовізуальними творами і примірниками фонограм".

Проводиться послідовна робота по удосконаленню існуючої нормативно-правової бази у сфері авторського права і суміжних прав, метою якої є забезпечення правомірного використання творів, комп'ютерних програм, фонограм. На розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про авторське право і суміжні права". Підготовлені проекти законів України: "Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення", "Про приєднання України до Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм", "Про приєднання України до Римської конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення".

Враховуючи задекларований Україною курс на європейську інтеграцію та вимоги, що ставить Європейський Союз до країн, які претендують на повноправне членство в ЄС, головне завдання у сфері авторського права і суміжних прав полягає в удосконаленні захисту прав авторів, виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення, в забезпеченні до кінця п'ятого року після набуття чинності Угоди рівня захисту, аналогічного до існуючого в Співтоваристві, включаючи ефективні засоби дотримання таких прав.

6. Нормативно-правові акти Європейського Союзу у галузі авторського права і суміжних прав

Органічною частиною міжнародної охорони в галузі авторського права і суміжних прав є директиви Європейських Співтовариств, положення яких істотно впливають на розробку нових міжнародних договорів, національних законодавчих актів на різних континентах. Зокрема директиви:

Ради Європи від 14 травня 1991 року № 91/250 "Про правовий захист комп'ютерних програм";

Ради Європи від 19 листопада 1992 року № 92/100 "Про право на прокат та деякі суміжні права";

Ради Європи від 27 вересня 1993 року № 93/83 "Про координацію певних положень авторського права і суміжних прав щодо радіомовлення через супутники і ретрансляції по дротовому зв'язку";

Ради Європи від 23 жовтня 1993 року № 93/98 "Про уніфікацію строку охорони авторського права і деяких суміжних прав".

Європейського парламенту і Ради Європи від 11 березня 1996 року № 96/9 "Про правовий захист баз даних".

Вимоги директив є обов'язковими для всіх держав-членів Європейського Союзу.

Важливе значення для розвитку національних систем авторського права і суміжних прав має дослідження Європейських Співтовариств "Зелений документ. Авторське право і суміжні права в інформаційному просторі" (1995 p).

7. Стратегічні напрями інтеграції у галузі авторського права і суміжних прав

В інтеграційному процесі в галузі авторського права і суміжних прав можна виділити такі стратегічні напрями:

наближення законодавства України до вимог Європейського Союзу щодо охорони авторського права і суміжних прав;

забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав;

розвиток та вдосконалення інституційної бази захисту авторського права і суміжних прав та механізмів її впровадження.

На основі стратегічних напрямів була розроблена та затверджена Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав.

Концепція спрямована на визначення основних напрямів розвитку стосунків України з ЄС у галузі авторського права і суміжних прав та містить наступні положення:

1. Розвиток і вдосконалення національного законодавства шляхом:

1.1 Підготовки нових законопроектів, внесення змін і доповнень до чинного законодавства;

1.2 Введення існуючої в державах-членах ЄС кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення норм авторського права і суміжних прав;

1.3 Використання в національному законодавстві норм і положень директив ЄС з охорони авторського права і суміжних прав.

2. Здійснення кадрового забезпечення системи охорони об'єктів авторського права і суміжних прав шляхом підготовки і перепідготовки спеціалістів у галузі інтелектуальної власності.

3. Створення громадських організацій з управління майновими правами на колективній основі.

4. Застосування новітньої техніки і прогресивних технологій в галузі автоматизованої обробки інформації, системи збирання, розподілу і виплати авторської винагороди, створення комп'ютерних каталогів.

8. Наближення законодавства України до норм і правил ЄС у галузі авторського права і суміжних прав

Наближення законодавства України до законодавства ЄС у галузі авторського права і суміжних прав включає сукупність взаємозв'язаних організаційних та правових заходів, спрямованих на поступове приведення у відповідність чинного законодавства України у галузі авторського права і суміжних прав до сучасної системи охорони об'єктів авторського права і суміжних прав ЄС та створення умов для забезпечення правомірного їх використання.

Реформування законодавства України в галузі авторського права і суміжних прав має здійснюватися на загальних засадах наближення законодавства України до нормативно-правових документів ЄС.

1. Першочергові заходи (1999-2000 роки):


 
 

Цікаве

Загрузка...