WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Речові докази в кримінальному процесі - Курсова робота

Речові докази в кримінальному процесі - Курсова робота

Поняття доказів належить до фундаментальних категорій у кримінальному процесі. Адже від правильного розуміння цього поняття залежить і напрям пошуку доказів, і вміння їх використовувати в процесі встановлення істини. У кримінальному процесі докази виступають як засоби доказування конкретних обставин вчиненого суспільно небезпечного діяння, що мають значення для правильного вирішення кримінальної справи.

Потрібно констатувати, що поняття доказів досліджувалося багатьма вченими, оскільки правильне його визначення має безпосереднє відношення до якості розслідування злочинів, вирішення кримінальних справ, законності й обґрунтованості рішень, які приймаються органами досудового розслідування та судової влади. Для того щоб глибше пізнати окреслену проблему та розглянути можливі шляхи її вирішення, доцільно проаналізувати розвиток цього поняття з більш ранніх часів.

Література

 1. Конституція України від 28.06.96р.із змінами, внесеними ЗУ від 8.12.04 року № 2222-IV

 2. Кримінально – процесуальний кодекс України // Відомості Верховної ради України 2001 №3435

 3. Закон України " Про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу України " № 807-VI від 25.12.08

 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 р.№ 11 "Про додержання судами України процесуального законодавства,яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ" ( зі змінами, внесеними Постановами від 4 червня 1993 року № 3, від 13 січня 1995 р. № 3 та від 3 грудня 1997 р. № 12) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – К.:Юрінком Інтер, 2004. – 305с.

 5. Постанова Пленуму Верховного суду України "Про судову практику в справах про хуліганство" № 3 від 28.06.91 зі змінами внесеними постановами № 3 від 04.06.93 і № 12 від 03.12.97 // Постанова пленуму Верховного суду України у кримінальних справах – К., 2004. – 205с.

 6. Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами попереднього слідства, дізнання і судами, від 18.10.89.№ 34/15 із змін. і доп. // Zakon. Rada.Go.Ua- офіційний сайт верховної ради України

 7. Андросенко О. Розмежування речових доказів і документів у кримінальному процесі. Правова держава в дослідженнях працівників – початківців, Матеріали 10-ї ювілейної студентської конференції ( Одеса, 18-19 травня 2007р. ) // Ред. колектив Ю.М. Оборотов та ін. - Одеса:Юрид. література, 2007. – 300с.

 8. Бартащук Л.В. суддя Апеляційного суду м. Києва .Узагальнення судової практики вирішення питань щодо речових доказів, передачі у дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна або такого, що було об'єктом злочинних дій, але через не встановлення законного володільця також переходить у власність держави, за 2006 р. та перше півріччя 2007 р. // Судова апеляція 2008 № 3. – 402с.

 9. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула, 2000. – 464с.

 10. Галдецька. Судово-медичне дослідження речових доказів // Підприємство господарство і право 2009 № 3. – 258с.

 11. Клименко Н.І. д-р юрид. Наук, проф. КНУ ім.. Шевченка, Роль і значення дрібних речових доказів при розслідуванні злочинів проти життя особи в працях Колмакова В.П. // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юрид. Література, 2003. – Вип. 20 . – 128с.

 12. Кримінально-процесуальний кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х., ТОВ "Одіссей", 2008. – С 221

 13. Теорія доказів у кримінальному процесі України: Підручник. // за редакцією Є.Г. Коваленко - К.: Юрінком Інтер – 624с.

 14. Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. – К..2007 – С.90

 15. Докази і доказування у кримінальному процесі. // Науково – практичний посібник. За ред.. Грошевського Ю.М., Стахівського С.М. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я.,2006. – 220с.

 16. Кримінально – процесуальне право України : Підручник // За загальною редакцією Ю.П.Аленіна . – Х.: ТОВ Одіссей. 2009. – 806с.

 17. Кримінальний процес України Навч. Посібник. За ред. Коваленко Є.Г. – К..Юрінком Інтер,2004. – 576с.

 18. Новий тлумачний словник української мови Т. 4. К., 2001. – 501с.

 19. Великий енциклопедичний юридичний словник // За редакцією акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка"", 2007. – 992с.

1 Кримінально0процесуальне право України Підручник За загальною редакцією Ю.П.Аленіна – Х., ТОВ "Одіссей",2009. – С.242

2 Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула, 2000. – С.133-134

1 Кримінально-процесуальний кодекс України Науково-практичний коментар За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х., ТОВ "Одіссей", 2008. – С 221, Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. – К..2007 – С.90

1 Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України Навч. Посібник. – К..Юрінком Інтер,2004. – С.121

1 Н.І. Клименко д-р юрид. Наук, проф. КНУ ім.. Шевченка, Роль і значення дрібних речових доказів при розслідуванні злочинів проти життя особи в працях В.П.Колмакова // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юрид. Література, 2003. – Вип. 20 . – С.14

1 Zakon.Rada.Gov.Ua – офіційний сайт верховної ради України

1 Галдецька Судово-медичне дослідження речових доказів // Підприємство господарство і право 2009 № 3.С.142

2 Кримінально-процесуальний кодекс України.// Відомості Верховної ради України 2001 №3435.-С 45

3 Новий тлумачний словник української мови Т.2. К: - 2001 С.162

1 Постанова Пленуму Верховного суду України "Про судову практику в справах про хуліганство" № 3 від 28.06.91 зі змінами внесеними постановами № 3 від 04.06.93 і № 12 від 03.12.97 // Постанова пленуму Верховного суду України у кримінальних справах – К., 2004. – С.177

1 Там само. – С.178

2 Грошевський Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у кримінальному процесі. // Науково - практичний посібник. – К.: КНТ, Видавець Фурса С.Я.,2006. – С.220

1 Новий тлумачний словник української мови Т. 4.К., 2001. С. 258-259

1 Кримінально- процесуальний кодекс України Відомості Верховної ради України 2001 №3435

1 О.Андросенко Розмежування речових доказів і документів у кримінальному процесі. Правова держава в дослідженнях працівників – початківців, Матеріали 10-ї ювілейної студентської конференції ( Одеса, 18-19 травня 2007р. ) // Ред. колектив Ю.М. Оборотов та ін.- Одеса:Юрид література, 2007 С.206

1 Коваленко Є.Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: Підручник. - К.: Юрінком Інтер С. 529

1 Пункт 12 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 1985 р.№ 11 "Про додержання судами України процесуального законодавства,яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ" ( зі змінами, внесеними Постановами від 4 червня 1993 року № 3, від 13 січня 1995 р. № 3 та від 3 грудня 1997 р. № 12) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – К.:Юрінком Інтер, 2004. – С.43

2 У ст. 87 КПК Росії "перевірка доказів" зазначається: " перевірка доказів виконується дізнавачем, слідчим, прокурором, судом шляхом порівняння їх з іншими доказами, що містяться у кримінальній справі,а також встановлення їх джерел, отримання інших доказів, які підтверджують чи спростовують докази, що перевіряються".

1 Інструкція про порядок вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами попереднього слідства, дізнання і судами, від 18.10.89.№ 34/15 із змін. і доп. // Zakon. Rada.Go.Ua- офіційний сайт верховної ради України

1 Закон України № 807-VI від 25.12.08 " Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"

1 Л.В. Бартащук, суддя Апеляційного суду м. Києва .Узагальнення судової практики вирішення питань щодо речових доказів, передачі у дохід держави грошей, валюти, цінностей, іншого нажитого злочинним шляхом майна або такого, що було об'єктом злочинних дій, але через не встановлення законного володільця також переходить у власність держави, за 2006 р. та перше півріччя 2007 р. // Судова апеляція 2008 № 3 С.161-163


 
 

Цікаве

Загрузка...