WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Реєстрація актів громадянського стану - Курсова робота

Реєстрація актів громадянського стану - Курсова робота

Відділ реєстрації актів громадянського стану не вправі відмовити громадянину у прийомі та розгляді заяви про внесення змін, доповнень та виправлень у записи актів громадянського стану.

Відмова відділів реєстрації актів громадянського стану у зміні, доповненні, виправленні записів актів громадянського стану може бути оскаржена в суд за місцем проживання заявника.

Заяви батьків про виправлення прізвища або імені дитини в запису акта про народження в зв'язку з тим, що при реєстрації народження дитині присвоєно прізвище або ім'я без урахування побажань батьків або одного з батьків, приймаються відділами реєстрації актів громадянського стану не пізніше одного року, а заяви про виправлення імені дитини в зв'язку з тим, що вона фактично носить ім'я, відмінне від того, яке зазначено в запису акта про її народження,- до досягнення нею 16-річного віку.

Заява про внесення змін, доповнень, виправлень у записи актів громадянського стану можуть подаватися особами, щодо яких були складені ці записи, та по нотаріально посвідченій довіреності. Записи на дітей, які не досягли 18 років, можуть змінюватися, доповнюватися та виправлятися за заявами їх батьків, усиновителів, опікунів та піклувальників, а також інших осіб і установ, на вихованні яких знаходяться неповнолітні. При необхідності в окремих випадках з такими заявами можуть звертатися самі неповнолітні, які досягли 16 років.

Записи актів громадянського стану на осіб, які визнані у встановленому законом порядку недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства, можуть змінюватися, доповнюватися або виправлятися за заявами їх опікунів.

Зміна, доповнення, виправлення записів актів громадянського стану щодо померлих провадиться згідно з заявами осіб, які входять в коло спадкоємців, у порядку, передбаченому цими Правилами.

До заяви про внесення змін, доповнень та виправлень у запис акта громадянського стану додаються свідоцтво про реєстрацію акта громадянського стану, яке потрібно замінити, та документи, які підтверджують необхідність внесення змін, доповнень та виправлень у запис акта громадянського стану.

Якщо запис акта громадянського стану, в який необхідно внести зміни, доповнення та виправлення, знаходиться в іншому відділі реєстрації актів громадянського стану, то відділ реєстрації актів громадянського стану, який прийняв заяву, витребовує копію цього запису.

У разі відсутності запису у відділі реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим, управлінь юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем реєстрації акта громадянського стану внесення змін, виправлень та доповнень у запис можливе тільки після поновлення втраченого запису.

Факти, вказані у заяві, а також записи в документах, що викликають сумніви у їх достовірності, перевіряються відділом реєстрації актів громадянського стану шляхом запитів, які направляються у відповідні установи та організації.

На підставі поданих документів та наслідків перевірки відділ реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання заявника складає висновок про внесення змін, доповнень та виправлень у запис акта громадянського стану у випадках, пердбачених підпунктами "є", "ж", "і", "к", "т" пункту 2, або про відмову в цьому за затвердженою формою. У разі відмови у внесенні змін, доповнень та виправлень до запису у висновку повинні бути вказані причини відмови.

Висновок відділу реєстрації актів громадянського стану про внесення змін, доповнень та виправлень у запис акта громадянського стану складається у двох примірниках. Перший примірник, а у випадках, передбачених підпунктами "а", "в", "г", "є" пункту 3 даних Правил, відповідні рішення органу опіки та піклування, суду або заяви матері дитини разом з усіма зібраними матеріалами надсилаються для виконання у відділ реєстрації актів громадянського стану за місцем знаходження відповідного запису. Другий примірник висновку залишається у відділі реєстрації актів громадянського стану за місцем його складання. У випадках, коли запис акта громадянського стану, в який необхідно внести зміни, доповнення або виправлення, знаходиться у даному відділі реєстрації актів громадянського стану, висновок складається в одному примірнику. Висновок про відмову у внесенні змін, доповнень та виправлень у записи актів громадянського стану складається удвох примірниках. Перший примірник разом з усіма матеріалами залишається у відділі реєстрації актів громадянського стану, який склав висновок про відмову, а другий вручається (надсилається) заявнику. При цьому заявнику роз'яснюється порядок оскарження відмови про внесення змін, доповнень та виправлень у запис акта громадянського стану і за його проханням пред'явлені ним документи, крім заяви, повертаються. У випадках, передбачених підпунктами "б" та "д" пункту З, надсилається повідомлення відділу реєстрації актів громадянського стану, який зареєстрував відповідний акт. При необхідності внесення змін, доповнень та виправлень у декілька записів, які знаходяться у різних відділах реєстрації актів громадянського стану, перший примірник висновку разом з усіма матеріалами (у випадках, передбачених підпунктами "а", "в", "г" пункту 3 даних Правил, відповідні рішення виконавчого комітету або суду) надсилається у відділ реєстрації актів громадянського стану за місцем знаходження одного із записів, а в інші відділи реєстрації актів громадянського стану направляються копії висновку (рішення виконавчого комітету або суду) з відміткою керівника відділу реєстрації актів громадянського стану, куди надісланий перший примірник. Копія висновку (рішення виконавчого комітету або суду) повинна бути засвідчена підписом керівника відділу реєстрації актів громадянського стану та печаткою.

Внесення змін, доповнень та виправлень у записи актів громадянського стану провадиться відділом реєстрації актів громадянського стану за місцем знаходження первинного (поновленого) запису. При цьому виписується нове свідоцтво про реєстрацію акту громадянського стану, яке видається заявнику або надсилається у відділ реєстрації актів громадянського стану за місцем проживання заявника для вручення йому. Про зміни, доповнення та виправлення, внесені у записи актів громадянського стану, повідомляється відділам реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим, управлінь юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які роблять відповідну відмітку у другому примірнику запису акта громадянського стану. Про переміну прізвища, імені, по батькові, місця і дати народження військовослужбовця та призовника повідомляється військовий комісаріат за місцем їх військового обліку.

Висновок відділу реєстрації актів громадянського стану про зміну, доповнення та виправлення записів актів громадянського стану належить обов'язковому виконанню відділом реєстрації актів громадянського стану за місцем знаходження відповідного первинного (поновленого) запису. Внесення змін, доповнень, виправлень у записи актів громадянського стану провадиться в загальному порядку відділом реєстрації актів громадянського стану за місцем, де знаходиться (знаходився) запис, за клопотанням дипломатичних представництв або консульських установ України за кордоном.

У тих випадках, коли акт громадянського стану зареєстровано в компетентних іноземних органах, зміна запису акта громадянського стану може провадитись тільки згідно з законодавством держави, на території якої складено запис.

Внесення змін, доповнень та виправлень у записи актів громадянського стану іноземців та осіб без громадянства, які проживають на території України та зареєстрували акти громадянського стану у відділах реєстрації актів громадянського стану України, провадиться на загальних підставах.

Розгляд питань про внесення змін, доповнень, виправлень у записи актів громадянського стану має бути закінчено не пізніш як у двомісячний строк з дня надходження заяви. Якщо виникла необхідність поновлення втраченого запису акта громадянського стану, припиняється перебіг вказаного строку.

Внесення змін, доповнень, виправлень у записи актів громадянського стану та видача свідоцтв по матеріалах, які надійшли з інших відділів реєстрації актів громадянського стану, повинно бути проведено у 10-денний строк.

Реєстрація заяв про внесення змін, доповнень, виправлень у записи провадиться у спеціальному журналі обліку заяв про внесення змін, доповнень та виправлень у записи актів громадянського стану за затвердженою формою.

Зміни, доповнення та виправлення записів провадяться шляхом закреслення даних у цих відомостях та внесення нових або додаткових відомостей у відповідні графи записів.

Закреслення відомостей провадиться таким чином, щоб можна було прочитати закреслені слова.

Використана література:

  1. Конституція України.

  2. Кодекс законів про працю України.

  3. Кодекс законів про шлюб та сімґю України

  4. Збірник положень та інструкцій для органів РАГСу. Київ. 1997.


 
 

Цікаве

Загрузка...