WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Реєстрація актів громадянського стану - Курсова робота

Реєстрація актів громадянського стану - Курсова робота

Зіпсовані при заповненні та інші свідоцтва, які підлягають знищенню (в тому числі надіслані для знищення з виконавчих комітетів сільських та селищних Рад народних депутатів), у відділах реєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатів знищуються один раз у півріччя, про що складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається у вищестоящий відділ реєстрації актів громадянського стану.

Знищенню по закінченні року підлягають також повторні свідоцтва, надіслані іншими органами реєстрації актів громадянського стану і не одержані громадянами протягом року.

Зіпсовані при заповненні та інші свідоцтва, які підлягають знищенню, виконавчими комітетами сільських та селищних Рад народних депутатів щоквартально зі звітом про витрачання бланків свідоцтв надсилаються до відділу реєстрації актів громадянського стану відповідної районної державної адміністрації або виконавчого комітету Ради народних депутатів.

За халатне ставлення до зберігання бланків свідоцтв, порушення правил їх зберігання, а також значну кількість зіпсованих бланків свідоцтв відповідальна за це особа несе відповідальність, передбачену ст.147 Кодексу законів про працю України.

У необхідних випадках щодо осіб, винних у втраті бланків свідоцтв, матеріали повинні бути передані у слідчі органи.

2. Принцип своєчасного і належного документального оформления проведеної реєстрації.

Належне, а головне своєчасне оформлення та реєстрація актів громадянського стану є однією з найголовніших необхідностей для громадянина. Неналежне, чи несвоєчасне оформлення цих актів, або не оформлення їх зовсім тягне за собою наслідки, які потім змінити вже досить тяжко. Якщо стане так, що ці факти будуть зґясовані під час суду, стосовно якої небудь громадянської справи, то наслідки вже будуть просто незворотніми.

Отже, принцип своєчасного і належного оформлення актів громадянського стану можна чітко відслідити між рядками інструкції міністерства юстиції "про порядок реєстрації актів громадянського стану". Строки завжди встановлюються стандартні, за виключенням деяких випадків. Відомо, що законний строк є в усіх видах реєстрації. Ось що говорить закон стосовно строків реєстрації шлюбу:

Шлюб укладається в органах реєстрації актів громадянського стану. Укладення шлюбу відбувається по закінченні місячного строку після подання особами, які бажають одружитися, заяви. В окремих випадках цей строк може бути скорочений керівником відділу реєстрації актів громадянського стану.

При обчисленні місячного строку відповідно до чинного законодавства органи РАГСу керуються такими правилами: перебіг місячного строку починається наступного дня після подання заяви до органу реєстрації актів громадянського стану і закінчується відповідного числа наступного місяця. Якщо це число припадає на неробочий день відділу реєстрації актів громадянського стану, днем закінчення строку вважається найближчий за ним робочий день.

Якщо до органу реєстрації актів громадянського стану надійде заява про наявність законних перешкод до укладення шлюбу, реєстрація його відкладається. В цьому разі заявникові пропонується у визначений строк подати відповідні докази. Орган реєстрації актів громадянського стану може на прохання заінтересованих осіб або з своєї ініціативи провести необхідну перевірку. Про відстрочку реєстрації шлюбу повідомляються особи, які подали заяву про вступ у шлюб. За наявності законних перешкод до укладення шлюбу орган реєстрації актів громадянського стану відмовляє в його реєстрації і видає письмове роз'яснення. Якщо відомості про такі перешкоди не дістануть підтвердження, реєстрація шлюбу провадиться на загальних підставах. Перевірка обставин повинна бути закінчена у місячний строк.

Важливим є те, що визначним моментом в статусі громадянина являється запис органів РАГСу, тільки після якогопочинає "де юро" діяти другий громадянський статус. Наглядно це можна побачити па прикладі реєстрації розірвання шлюбу: шлюб припиняється з часу реєстрації розлучення в книзі записів актів про розірвання шлюбу, тобто датою припинення шлюбу є не дата постановлення рішення суду про розірвання шлюбу, а дата реєстрації розлучення в органі реєстрації актів громадянського стану хоча б одним з подружжя.

Реєстрація розірвання шлюбу може провадитись незалежно від строку, що минув після постановлення судом рішення про розірвання шлюбу.

Але реєстрацію розірвання шлюбу необхідно провести не лише своєчасно, а й належним чином, тобто помилки не повинно бути. І цей момент чітко регламентує закон: при одержанні заяви про реєстрацію розірвання шлюбу орган реєстрації актів громадянського стану з'ясовує, чи не було зареєстровано розлучення в органі реєстрації актів громадянського стану за заявою другого з подружжя. Якщо такої реєстрації не було або той з подружжя, що подав заяву, про неї не знає, орган реєстрації актів громадянського стану після реєстрації заяви в спеціальному журналі не пізніше тижневого строку надсилає до органу реєстрації актів громадянського стану України за місцем реєстрації шлюбу запит про те, чи немає в запису акта про шлюб відмітки про вже проведену реєстрацію розірвання шлюбу. Тому з подружжя, що подав заяву, роз'яснюється, що після одержання відповіді розірвання шлюбу буде зареєстровано. Орган реєстрації актів громадянського стану, одержавши повідомлення про відсутність відмітки про розлучення, запрошує заявника для реєстрації розірвання шлюбу і в його присутності реєструє розлучення.

Велику увагу співробітникам необхідно рпиділяти таким важливим актам, як належна та своєчасна реєстрація смерті та зміні прізвища, імені та по батькові.

Ця увага викликана тим, що ці оменти можуть використовуварися для зкривання злочину, або укриванню від властей розшукованих злочинців. Якщо мислити кримінально, то можна вигадати іще багато спікуляцій, повґязаних з вищевказаними моментами. Тому, в інструкції для РАГСу чітко вказано, як належним чином оформити ці акти.

Заява про реєстрацію смерті повинна бути зроблена не пізніше трьох діб з дня смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання довідки лікувального закладу або висновку судово-медичної експертизи чи прокурора - не пізніше п'яти діб.

Реєстрація смерті особи, оголошеної судом померлою, а також реєстрація факту смерті, встановленого в судовому порядку, провадиться відділами реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, а також відділами реєстрації актів громадянського стану міських (міст обласного підпорядкування) і районних у містах Рад народних депутатів. Датою смерті особи, оголошеної судом померлою, вважається день набрання законної сили рішенням суду, якщо інше не зазначено в рішенні.

Підставою для реєстрації смерті є: лікарське свідоцтво або фельдшерська довідка про смерть, видані лікувальним закладом, рішення суду про встановлення факту смерті чи оголошення громадянина померлим, а також повідомлення з місць позбавлення волі. Ці документи додаються до другого примірника запису акта про смерть.

Реєстрація смерті військовослужбовців та військових будівельників, які загинули в період проходження військової служби у мирний час, провадиться відділами реєстрації актів громадянського стану з зазначенням у актовому запису та у свідоцтві про смерть про те, що смерть настала в період проходження військової служби, якщо відповідний запис є у графі "Причина смерті" лікарського свідоцтва про смерть, виданого лікувальним закладом.

Паспорти померлих осіб щомісяця передаються за списком до органів внутрішніх справ за місцем реєстрації смерті, а військові квитки - до районних (міських) військкоматів, в яких померлі перебували на обліку.

Нездача паспортів або військових квитків померлих не є перешкодою до реєстрації смерті. Про нездачу паспорта або військового квитка орган реєстрації актів громадянського стану зобов'язаний повідомити органи внутрішніх справ або районний (міський) військовий комісаріат.

Реєстрація переміни прізвища, імені та по батькові громадян України провадиться на підставі дозволу, виданого в порядку, передбаченому Положенням про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1993 р. N 233 ( 233-93-п ). Цей порядок виключає можливість зловживання цим актом.

При задоволенні клопотання заявникові роз'яснюється, що він повинен у тримісячний строк зареєструвати переміну прізвища, імені, по батькові. У разі порушення цього строку без поважних причин дозвіл на переміну прізвища, імені, по батькові втрачає силу. Повторне клопотання може бути розглянуте лише через рік.

Про проведену реєстрацію переміни прізвища, імені, по батькові призовника і військовозобов'язаного відділ реєстрації актів громадянського стану повідомляє районний (міський) військовий комісаріат, в якому призовник чи військовозобов'язаний перебуває на обліку, а також відділ внутрішніх справ райміськвиконкому за місцем проживання заявника.

Це тільки невеликі видержки і цитати з упорядоченої системи законів, підзаконних правових актів та інструкцій, які рагламентують працю, та належне оформлення актів РАГСу. Навіть з цих невеликих уривків видно, що як і в любому іншому правовому акті, належність та своєчасність іде через весь текст.

3. Зміни та виправлення в документах актів громадянського стану.


 
 

Цікаве

Загрузка...