WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Реалізація Конституції України - Курсова робота

Реалізація Конституції України - Курсова робота

Отже, реалізація Конституції є далеко не безпроблемним явищем для України. Ще, однією з основних її проблем "є її перехідний характер, відповідно до перехідного періоду у розвитку нашої держави і нашого суспільства. в Україні продовжує існувати певною мірою змішаний тип держави та суспільства"1. Можна з впевненістю сказати, що наші в формі правління присутні ознаки і демократизму, і анархізму, і авторитаризму. А за таких умов не можна говорити про всебічну реалізацію конституції, так як вона при демократизмі буде реалізовуватись, при анархізмі – нехтуватись, а при авторитаризмі реалізовуватись, але однобічно, лише у тих напрямках, які вигідні для держави чи певного кола осіб.

Ці всі та інші фактори негативно впливають на рівень реалізації Конституції держави в суспільстві, роблять її недієвою.

Ефективна реалізація Конституції залежить від двох чинників: по-перше, від державної влади, від її бажання діяти на користь суспільства, втілювати основні конституційні положення в життя держави та суспільства, але з іншого боку, втілення цих норм неможливе без бажання самого суспільства їх сприйняти та виконувати, і у свою чергу вимагати від держави їх виконання.

Загалом це проявляється у взаємних правах та обов'язках держави, суспільства та його окремих членів, які закріплені в Конституції України, а також можуть виникати з загальновизнаних звичаїв, традицій, правил поведінки тощо.

А так як Конституція України є основним законом нашої країни, який закріплює основні положення побудови нашої держави, її суспільних та владних відносин, а її норми є нормами прямої дії, то її реалізація просто необхідна для ефективного функціонування суспільства та держави, здійснення різних загальнодержавних програм та напрямків діяльності країни. Лише на підставі Конституції здійснюється формування органів державної влади, судових органів, органів місцевого самоврядування, а в для населення Конституція України є необхідною, бо вона закріплює основні права та обов'язки держави та особи, на підставі яких вони взаємодіють і реалізація яких є гарантією стабільного, поступового розвитку держави, а отже і процвітання та розвитку нації.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – ст. 141.

 2. Закон України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004р. №2222 - ІV//Відомості Верховної Ради України. – 2005. - №2. – ст. 44.

 3. Закон України "Про вибори народних депутатів України" від 24 березня 2004р.// Відомості Верховної Ради України. – 2004. - №27-28. – ст.№366.

 4. Закон України "Про всеукраїнські та місцеві референдуми" від 3 липня 1991р.// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №33. - ст.443.

 5. Закон України "Про Конституційний Суд України" 16 жовтня 1996р.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №49. - ст.272.

 6. Закон України "Про політичні партії" від 5 квітня 2001р.// Відомості Верховної Ради України. - 2001 р. - № 23. - ст.118 .

 7. Закон України "Про судоустрій" від 7 лютого 2002р.//Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №27-28. - ст.180.

 8. Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992р.//Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 8. - ст. 56.

 9. Постанова пленум Верховного Суду України №9 "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996р.

 10. Постанова Пленуму Верховного Суду України №1 "Про стан здійснення правосуддя та заходи щодо його вдосконалення з метою реалізації положень Конституції України" від 19 січня 2001р.

 11. Скрипник О. Забезпечення Участі народу в формуванні органів державної влади//Право України. – 2006. - №6. – ст. 3.

 12. Тацій В. Проблеми реалізації Конституції України// Вісник академії правових наук України. - 2000. - № 2. - ст. 20 - 29.

 13. Теслянка Н.В. Демократія як народовладдя// Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2005. - №2. – ст. 18.

 14. Шомін М. Деякі аспекти реалізації судами норм Конституції// Юридична газета. - 2006. - №8. – ст. 12.

 15. Бориславський Л. Деякі теоретичні і практичні питання реалізації Конституції України// Юріспурденція онлайн від 12.09.2003.

 16. Опришко В. Ф. Конституційні основи розвитку Законодавства України. – К.: КНЕУ, 2003.

 17. Опришко В. Ф. Концепція розвитку законодавства. – К.:КНЕУ, 2003.

 18. Погорілко І. Ю. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика. – К.:НАНУ, 2003.

 19. Фрицький О. Ф. Конституційне право України. – К.:Юрінком Інтер, 2004.

 20. Шляхтун П. П. Конституційне право: словник термінів. – К.: Либідь, 2005.

ВИСНОВОК

по курсовій роботі

студента (студентки)______________________

з дисципліни:____________________________

за темою:________________________________

________________________________________

Основні дані про курсову роботу:

Відповідність структури роботи предмету дослідження____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ступінь розкриття теми ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ступінь опрацювання нормативно-правових джерел, навчальної та наукової літератури_________________________________________________

Позитивні досягнення в роботі:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні зауваження по роботі:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальний висновок: Курсова робота за змістом та оформленням

_____________________________________________________________

вказати відповідність встановленим вимогам

Кількість балів за попереднім оцінюванням роботи відповідно до встановлених критеріїв (зміст, оформлення тощо)_______________________

за 100-бальною шкалою, не більше 80 балів (до усного захисту)

Кількість балів, одержаних за усний захист роботи______________________________________________(до 20 балів)

Підсумкова оцінка за роботу _______________/________________/____________

за 100-бальною шкалою/ традиційною /та шкалою ECTS

_____________________________________________________________

посада викладача (рецензента, наукового керівника) підпис Прізвище І.Б.

_____________________________________________________________

посада викладача, котрий проводив усний захист підпис Прізвище І.Б.

1 Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – ст. 141.

2 Л. Бориславський Деякі теоретичні і практичні питання реалізації Конституції України//Юріспурденція онлайн від 12.09.2003.

3 Погорілко В.Ф. проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика. Ст. 84.

1 Опришко І. Ю. Конституційні основи розвитку Законодавства України. – К.: КНЕУ, 2003.

2 Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – ст. 142.

1 Опришко І. Ю. Конституційні основи розвитку Законодавства України. – К.: КНЕУ, 2003. – С.19.

2 Закон України "Про судоустрій" 7 лютого 2002р.//Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №27-28. - С.180.

1 Шомін М. Деякі аспекти реалізації судами норм Конституції// Юридична газета. - 2006. - №8. – С. 12.

1 Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С. 176.

1 Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С.146.

1 Погорілко В.Ф. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика. – К.:НАНУ, 2003. – С. 84

1Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С. 153.

1 Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С. 142.

1 Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С. 187.

1 Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С. 142.

1 Конституція України від 28 червня 1996р.//Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – С. 142.

1 Бориславський Л. Деякі теоретичні і практичні питання реалізації Конституції України// Юріспурденція онлайн від 12.09.2003.


 
 

Цікаве

Загрузка...