WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Районна державна адміністрація - Курсова робота

Районна державна адміністрація - Курсова робота

Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи фінансового управління з питань складання та виконання бюджету.

ІV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління несе відповідальність за дотримання положень Законів України ..Про державну службу", „Про корупцію", „Про місцеві державні адміністрації" та Інших законодавчих актів, які регламентують діяльність державного службовця.

Несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання завдань та функцій, покладених на нього цією посадовою інструкцією, виконання доручень голови, заступників голови райдержадміністрації, начальника фінансового управління, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки, ділового та службового етикету в стосунках з іншими посадовими особами органів виконавчої та законодавчої влади, підприємств та організацій, обмежень пов'язаних з проходженням державної служби.

Посадова інструкція провідного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Провідний спеціаліст бюджетного відділу фінансового управління призначається на посаду та звільняється з посади начальником фінансового управління у порядку конкурсу, зарахування до кадрового резерву, стажування.

У своїй практичній роботі повинен керуватися та дотримуватися положень Конституції України, Бюджетного Кодексу України, актів законодавства, що стосуються державної служби та діяльності районної державної адміністрації. Указів Президента України, постанов та розпоряджень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини, які виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання а також контролю за виконанням місцевих бюджетів, основи державного управління, економіки, фінансів, форм і методів роботи із засобами масової інформації, правил ділового етикету та мови, правил та форм охорони праці та протипожежного захисту, основних принципів роботи на комп'ютерній техніці.

На посаду провідного спеціаліста бюджетного відділу можуть бути призначені особи які мають:

- вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3-х років, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше п'яти років.

II. ЗАВДАННЯ, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

 1. Організовує та координує роботу по складанню та виконанню районного бюджету відповідно до вимог діючого законодавства, здійснює методичне керівництво в галузі середньострокового бюджетного планування, фінансування бюджетних установ і заходів.

 2. Бере участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, аналізує і визначає тенденцію розвитку фінансової бази та враховує їх при складанні районного бюджету.

 3. Розробляє і доводить до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів, визначає порядок і терміни їх подання.

 4. Організовує роботу пов'язану із складанням проекту районного бюджету, обсягів міжбюджетних трансфертів, що передаються з районного бюджету.

 1. Координує складання розпису доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених бюджетом, в установленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з бюджетами вищого та нижчих рівнів.

 2. Надає методичні рекомендації щодо застосування розрахунків по галузях видатків по проекту районного бюджету з урахуванням рівня розвитку соціальної інфраструктури регіону.

 3. Забезпечує надання до Головного фінансового управління оперативних даних про заборгованість бюджетних установ, стан фінансування соціальних виплат та залишки невиплаченої заробітної плати в цілому по району.

 4. Проводить перевірку правильності складання кошторисів на утримання установ охорони здоров'я.

 5. Поводить внесення змін до ІАС „Місцеві бюджети" та забезпечує введення розпоряджень на фінансування по головних розпорядниках коштів відповідних місцевих бюджетів.

 6. Аналізує хід і підсумки виконання районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування.

 7. Виконує іншу роботу, передбачену розпорядженням голови районної державної адміністрації, начальником фінансового управління та начальником бюджетного відділу.

III. ПРАВА

Надавати роз'яснення структурним підрозділам фінансового управління, бюджетним установам та організаціям стосовно питань складання та виконання бюджету, кошторисів доходів і видатків бюджетних установ.

Одержувати від структурних підрозділів фінансового управління, бюджетних установ та організацій, інших підпорядкованих органів розрахунки, довідкові та узагальнені матеріали та пояснення, необхідні для складання районного бюджету.

Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи бюджетного відділу фінансового управління з питань складання та виконання бюджету.

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Провідний спеціаліст бюджетного відділ фінансового управління несе відповідальність за дотримання положень Законів України "Про державну службу", "Про корупцію", „Про місцеві державні адміністрації та інших законодавчих актів, які регламентують діяльність державного службовця.

Несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання завдань та функцій покладених на нього цією посадовою інструкцією, виконання доручень голови, заступників голови райдержадміністрації, начальника фінансового управління, бездіяльність та не виконання наданих йому прав, порушення норм етики та поведінки, ділового та службового етикету в стосунках з іншими посадовими особами органів виконавчої та законодавчої влади.

5. Аналіз районного бюджету за 9 місяців

До зведеного бюджету району за 9 місяців 2008 року надійшло 53886,1 тис. грн., в тому числі доходів загального фонду в сумі 52137,9 тис. грн. і спеціального фонду - 1748,2 тис. грн.

До загального фонду місцевих бюджетів району мобілізовано 9825,5 тис.грн. власних та закріплених доходів, що становить 113,1 відсотка до планів, затверджених місцевими органами влади на вказаний період (8686,4 тис.грн.). Приріст фактичних надходжень доходів за 9 місяців 2008 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року складає 42,4 відсотка або 2924,2 тис.грн.

Усіма двадцятьма бюджетами району забезпечено виконання взятих на себе зобов'язань по наповненню доходної частини загального фонду власними та закріпленими доходами. Найбільші темпи зростання - по Сивашівській (62,4%), Громівській (51,8%), Горностаївській (50,6%), Зеленівській (43,9%), ФедорівськІй (27,1%), Василівській (24,8%) сільських радах. Слід зазначити, що бюджетом Сивашівської сільської ради за звітний період уже перевиконано уточнений річний план по власним та закріпленим доходам на 19,6 тис. грн.

Разом з тим, по ряду бюджетів темпи зростання нижчі від середньо районного показника (13,1%) - по Новотроїцькій селищній раді (3,6%), Олександрійській (2,8%), Подівській (0,4), В-Іллінській (0,2%) сільських радах.

По доходах, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відсоток виконання склав 114,0 (заплановано 7228,7 тис.грн., надійшло 8242,5 тис. грн.). Отримано додатково 1013,8 тис.грн. в значній мірі за рахунок надходження податку з доходів фізичних осіб. У порівнянні з уточненими органами місцевого самоврядування річними показниками відсоток виконання становить 75,5; до розрахункових показників Міністерства фінансів України - 78,2%. Такий приріст фактичних надходжень свідчить про реальність сформованих показників, що, в свою чергу, дасть можливість стовідсотково профінансувати установи соціально-культурної сфери району.

Що стосується виконання доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, відсоток до уточненого річного плану склав 108,6. їх за 9 місяців поточного року місцевими бюджетами отримано 1582,9 тис.грн. Відмічається ріст доходів у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 34,2% або 403,2 тис.грн., що пов'язано з укладенням нових договорів на оренду землі, проведенням інвентаризації існуючих договорів та із збільшенням орендної плати за землю. Це дає підстави очікувати виконання затверджених річних показників.


 
 

Цікаве

Загрузка...