WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Загальні методичні вказівки - Реферат

Загальні методичні вказівки - Реферат

1994.
2. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР.- Львів, 1995.
3. Лісна І.С. Становлення національної державності в Галичині (1918-1923 pp.) -Львів, 1998.
4. Макарчик С.А Українська республіка галичан. - Львів, 1997.
5. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. - Львів, 1993.
6. Присташ Л.Т. Окупація Західної України Польщею після Першої світової війни // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. -Львів, 1995.
7. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Західноукраїнська Народна Республіка. 1918-1923 pp.- Коломия, 1993.
Тема 10. Становлення і розвиток Української Конституції. (4 години).
1. Пакти і Конституція прав і вольностей Запорозького Війська 1710 року.
2. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) 1918 року.
3. Утворення УРСР та прийняття її першої Конституції 1919 року.
4. Утворення СРСР і зміни в конституційному законодавстві України.
5. Характеристика Конституції УРСР1929 року.
6. Прийняття та основні положення Конституції УРСР 1937 року.
7. Конституція УРСР 1978 року та її зміни і доповнення.
8. Основні положення і значення Конституції України 1996 року.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. История советской Конституции (в документах). 1917-1956.- М., 1957.
2. Історія української Конституції. Упорядники: А. Слюсаренко, М. Томенко, - К., 1997.
3. Історія держави і права Української РСР. У 2-х томах. - К., 1967.
4. Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории советской Конституции. - М., 1987.
5. Кульчицький B.C. Утворення Української радянської держави. - Львів, 1957.
6. Кульчицький B.C. Конституційне оформлення СРСР // Проблеми правознавства. - К., 1973. Вип. 24.
7. Петрів М. Конституція України 1710 року. - К., 1997.
8. Таранов А.П. Історія Конституції Української РСР.- К., 1957.
9. Яковлів А. Основи Конституції УНР // Розбудова держави. - К., 1992. №5.
Тема 11. Правові основи входження Західної України до складу УРСР.
(2 години).
1. Соціально-політичне становище Західної України в складі Польщі.
2. Пакт-Молотова-Ріббентропа 1939 року, його зміст і оцінка.
3. Похід Червоної Армії в Західну Україну і створення тимчасових органів народної влади.
4. Державно-правові акти Народних Зборів Західної України.
5. Державне будівництво в західних областях УРСР.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Бабій Б.М. Возз'єднання Західної України з Українською РСР- К., 1954.
2. Возз'єднання українського народу в єдиній Українській радянській державі. Збірник документів і матеріалів. - К., 1949.
3. Коваль B.C. Радянсько-німецький пакт 1939 року // Минуле України: відновлені сторінки. - К., 1991.
4. Кульчицький B.C. та інші. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1945 pp.)- Дрогобич, 1995.
5. Присташ Л.Т. Апарат управління Західною Україною в складі Польщі. -Львів, 1998 або Кульчицький B.C., Лісна І.С. Апарат управління Західною Україною в складі Польщі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 1993.
6. Торжество історичної справедливості. - Львів, 1968.
Тема 12. Входження Північної Буковини до складу УРСР. (2 години).
1. Юридичне оформлення окупації Північної Буковини Румунією.
2 Соціально-політичне становище Північної Буковини в складі Румунії.
3. Звільнення Північної Буковини і створення тимчасових органів влади і управління.
4. Закон Верховної Ради СРСР про включення Північної Буковини та українських повітів Бессарабії до УРСР.
5. Державне будівництво в Північній Буковині.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Кульчицький B.C. Возз'єднання Північної Буковини з Українською РСР // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 1963.
2. Кульчицький B.C. Державне Будівництво в Північній Буковині в 1940-1941 роках // Проблеми правознавства. - К., 1974. Вип. 27.
3. Лісна І.С. Примусове включення Північної Буковини до складу королівської Румунії // На шляху до правової держави. - Львів, 1992.
4. Кульчицький B.C. та інші. Входження Галичини, Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939-1945 pp.).- Дрогобич, 1995.
5. Радянська Буковина. 1940-1945 pp. Документи і матеріали. - К., 1967.
6. Торжество історичної справедливості. -Львів, 1968.
Тема 13. Законодавча діяльність народної
Ради Закарпатської України. (2 години).
1. Соціально-політичне становище Закарпаття в складі Чехословаччини.
2. Звільнення Закарпаття від фашистських загарбників і створення органів народної влади.
3. Становлення народно-демократичного ладу в Закарпатті та його правова основа.
4. Державне будівництво в Закарпатській Україні у 1944-1945 роках. Діяльність Народної Ради.
5. Юридичне оформлення возз'єднання Закарпаття з УРСР.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Вечеш М., Задорожний В. Велич і трагедія Карпатської України. - Ужгород, 1993,
2. Вісник Народної Ради Закарпатської України. - Ужгород, 1944-1945.
3. Кульчицький B.C. Законодавча діяльність Народної Ради Закарпатської України // Проблеми правознавства. - К., 1971. Вип. 20.
4. Кульчицький B.C. та інші. Возз'єднання Закарпаття з Радянською Україною (соціально-політичні і правові основи). - Львів, 1985.
5. Кульчицький B.C. Правове становище Закарпаття у складі Чехословаччини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. - Львів, 1995.
6. Шляхом до щастя. Нариси історії Закарпаття. - Ужгород, 1973.
Тема 14. Відродження і розбудова незалежної
Української держави (2 години).
1. Розпад СРСР і угода про утворення Співдружності Незалежних Держав.
2. Прийняття Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року.
3. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року: його характеристика та історичне значення.
4. Демократизація суспільно-політичного життя.
5. Гуманізація правових відносин у незалежній Україні.
6. Основні положення і значення Конституції України від 28 червня 1996 року.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Іваненко Р.П. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності. - К. 1996.
2. Історія української Конституції. Упорядники: А. Слюсаренко, М. Томенко. - К., 1997.
3. Конституція незалежної України. У 3-х томах. Документи, коментарі, статті. Упорядники: Головатий С., Юзьков Л.- К., 1995.
4. Нор В., Стецюк П. Конституція - Основний закон України в запитаннях і відповідях. - Львів, 1996.
5. Правознавcтво. - Львів, 1994.
6. Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1991.

 
 

Цікаве

Загрузка...