WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Загальні методичні вказівки - Реферат

Загальні методичні вказівки - Реферат


3. Характеристика цивільного права:
а) право власності;
б) зобов'язальне право (основні види договорів, їх зміст та оформлення);
в) сімейно-шлюбне право;
г) право спадщини.
4. Основні риси кримінального права:
а) поняття і види злочинів;
б) мета і система покарань.
5. Характер та особливості судового процесу.
6. Пам'ятки права Гетьманщини другої половини XVIII століття:
а) Суд і розправа в правах малоросійських 1750-1758 років.
б) Екстракт малоросійських прав 1767 року і його переробка 1786 року.
в) судова реформа в Україні 1760-1763 років.
7. Правова система західноукраїнських земель.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. КульчицькийB.C. Кодифікація права на Україні у XVIII столітті. - Львів, 1958.
2. Кульчицький B.C. Видатна пам'ятка українського права // Республіканець. -Львів, 1993. №11-12.
3. Кульчицький B.C. Суд і розправа в правах малоросійських 1750 року Ф. Чуйкевича // Український календар. 1970 (Варшава).
4. Кульчицький B.C. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування // Проблеми правознавства. - К., 1971. Вип. 19 або Кульчицький B.C. Застосування кодексів австрійського права на території Галичини // Стан кодифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритети, уніфікація. - К., 1995.
5. Месяц В.Д. История кодификации права на Украине в первой половине XVIII в. - К., 1963.
6. Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст. - Львів, 1967.
7. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743. - К., 1997.
8. Тищик Б.Й., Лешкович И.О. Олександр Безбородько як теоретик і практик українського права і політики // Вісник Львівського університету. Серія юридична, - Львів, 1996.
9. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. - К., 1968. Ю.Ткач А.П. Право України, - Київ - Хмельницький, 1992.
Тема 6. Судові статути 1864 року та
їх демократичні інститути. (2 години)
1. Передумови і характеристика реформ другої половини XIX ст. в Росії та в Україні.
2. Прийняття і структура Судових статутів 1864 року.
3. Судова система за Статутами:
а) місцеві судові установи;
б) загальні судові установи;
в) залишки станових судів.
4. Зміни в цивільному і кримінальному судочинстві.
5. Реорганізація прокуратури та заснування адвокатури.
6. Особливості проведення судової реформи 1864 року в Україні.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. - Саратов, 1969.
2. Воробейкова Т.У., Дубровина А.Б. Преобразование административно-полицейского аппарата, суда и тюремной системы России во второй половине XIX века. - К., 1973.
3. Кульчицький B.C. З історії адвокатури царської Росії // Проблеми правознавства. - К., 1966. Вип. З або Варфоломієва Т.В., Святоцький О.Д., Кульчицький B.C. Історія адвокатури України. - К., 1992.
4. Российское законодательство Х-ХХ веков. - М., 1991. Т. 8 або Хрестоматия по истории государства и права СССР. - М., 1990.
5. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. - К., 1997.
6. Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине, - Львов, 1974.
Тема 7. Апарат управління західноукраїнськими землями в період австрійського панування. (2 години).
1. Загарбання західноукраїнських земель Австрією.
2. Організація управління Галичиною і Буковиною до середини; XIX століття:
а) губернатор;
б) становий сейм;
в) окружні старости;
г) мандатори.
3. Загальнодержавні органи влади і управління за австрійською Конституцією 1867 року.
4. Органи урядової адміністрації в Галичині і Буковині:
а) намісник (крайовий президент);
б) повітові старости;
в) сільські війти.
5. Органи крайового і місцевого самоврядування:
а) галицький і буковинський крайові сейми;
б) повітові, міські і сільські ради.
6. Судові органи.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. - Івано-Франківськ, 1993.
2. Кульчицький B.C. Галицький крайовий сейм - знаряддя соціального і національного пригнічення трудящих // Питання теорії і практики радянського права. - Львів, 1958.
3. Кульчицький B.C. Органи державного управління Галичиною за конституцією 1867 року // Вісник Львівського університету. Серія юридична. -Львів, 1966.
4. Кульчицький B.C. Державний лад і право в Галичині (в другій половині XIX-на початкуXX ст.). - Львів, 1966.
5. Кульчицький B.C. Апарат управління міста Львова за статутом 1870 року // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 1969.
6. Кульчицький B.C. Утворення коронного краю Галичини в складі Австрії// Проблеми правознавства. - К., 1969. Вип. 13.
7. Кульчицький B.C. Галицьке намісництво та його антинародна діяльність // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 1975.
8. Настюк М.І. Буковинський крайовий сейм: структура, компетенція і діяльність // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 1993.
9. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х томах. - К., 1997, Т.1.
Тема 8. Новітня Українська держава. (2 години).
1. Передумови відродження Української державності.
2. Виникнення Центральної Ради та її законодавча діяльність.
3. Державний лад і законодавство Гетьманату.
4. Українська держава в добі Директорії.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Винниченко В. Відродження нації. - К., 1990. Т.1-3.
2. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - Львів, 1991.
3. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава право України. 1917-1920; - К., 1997.
4. Мироненко О.М. Світоч української державності. Політико-правовий аналіз діяльності Центральної Ради. - К., 1995.
5. Полонська-Василенко Н. Історія України. 1990-1923 pp. - К., 1991.
6. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Українська Народна Республіка (1917-1920). - Коломия, 1994.
7. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2-х томах. - К., 1996.
Тема 9. Виникнення і діяльність
Західноукраїнської Народної Республіки. (2 години).
1. Розпад Австро-Угорщини і проголошення ЗУНР.
2. Організація і структура державного апарату:
а) центральні органи влади та управління;
б) місцеві органи управління.
3. Судові органи.
4. Військове будівництво.
5. Об'єднання ЗУНР з УНР в єдиній соборній Українській державі.
6. Окупація західноукраїнських земель Польщею.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Кульчицький B.C. До питання про виникнення і падіння Західноукраїнської Народної Республіки // Проблеми юридичної науки та правоохоронної практики. - К.,

 
 

Цікаве

Загрузка...