WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Загальні методичні вказівки - Реферат

Загальні методичні вказівки - Реферат

заняттях ведеться облік поточної успішності студентів. Пропущений з будь-яких причин семінар, а також незадовільний виступ на занятті необхідно протягом тижня відпрацювати шляхом написання реферату з відповідями на всі питання даної теми та подальшого його захисту. В іншому випадку студент не допускається до участі в наступному семінарі. Невиконання зазначених вимог щодо семінарських занять єпричиною не допустити студента до складання підсумкового іспиту.
ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ.
Тема 1. Руська Правда - збірник норм
староруського права. (4 години)
1. Формування державності у східних слов'ян.
2. Загальна характеристика джерел права Київської Русі.
а) звичаєве право;
б) політичні та торговельні угоди князів з іноземними державами;
в) князівське законодавство;
г) рецепція візантійського права;
д) церковні статути великих князів київських.
3. Походження основні редакції та списки Руської Правди.
4. Характеристика цивільного права.
а) право власності;
б) зобов'язальне право (основні види договорів, їх зміст та оформлення);
в) право спадщини;
г) сімейно-шлюбне право.
5. Основні риси кримінального права.
а) поняття і види злочинів;
б) мета і система покарань.
6. Характер та особливості судового процесу.
СПИСОК ЛІTEPATУPИ:
1. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. - К., 1968.
2. Грушевський М. Ілюстрована історія України - К., 1990.
3. Іванченко Р.П. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності. - К., 1996.
4. Крип'якевич І.П. Історія України. - Львів, 1990.
5. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. 3 історії української державності. - Львів, 1992.
6. Падох Я. Суди і судовий процес Старої України. - Нью-Йорк-Львів, 1990.
7. Памятники русского права - М. 1952 Вып.1 або Российское законодательство Х-ХХ веков. - М. 1984, Т.1
8. Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х томах. - К., 1997, Т.1.
9. Юшков С.В. Общественно-политический строи и право Киевского государства. - М., 1949.
10. Юшков С.В. Русская правда. Происхождение, источники, ее значение - М., 1950.
Тема 2. Державний механізм Галицько-Волинського князівства.
(2 години.)
1. Утворення Галицько-Волинського князівства.
2. Особливості суспільного ладу.
3. Центральні органи влади і управління.
4. Місцеві органи управління.
5. Судові органи і загальна характеристика правової системи.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
1. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1990.
2. Крип'якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. - К., 1984.
3. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.И. 3 історії української державності. - Львів, 1992.
4. Музиченко П.П. Галицько-Волинське князівство: продовження традицій української державності. - Одеса, 1994.
5. Памятники русского права. - М. 1953. Вып.2 або Российское законодательство Х-ХХ веков - М., 1984, Т.1.
6. Софроненко К.А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси. ХІ - ХІІІ вв. - М., 1955.
Тема 3. Литовські статути та їх застосування в Україні. (2 години)
1. Характеристика правового становища українських земель у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.
2. Джерела, структура і редакції Литовських статутів.
3. Характеристика цивільного права:
а) право власності;
б) право зобов'язань, їх види, зміст та форма договорів;
в) право спадщини;
г) сімейне право.
4. Основні риси кримінального права:
а) поняття та види злочинів;
б) мета і система покарань.
5. Судові органи і процесуальне право.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Владимирський-Буданов М.Ф. Німецьке право в Польщі й Литві. В 2-х книгах. - Львів, 1903-1904.
2. История государства и права СССР. Под. ред. О.И. Чистякова и И.Д. Мартысевича, - М., 1985. Ч.1 або История государства и права СССР. Под. ред. Ю.П. Титова.- М., 1988. Ч.1.
3. Третій Литовський статут на Україні // Український календар. 1978 (Варшава).
4. Статут Великого княжества Литовского 1529 года. - Минск, 1960.
5. Статут Великого княжества Литовского 1588 года. Тексты. Справочник. Комментарии. - Минск, 1989 або Хрестоматия по истории государства и права СССР. - М., 1990.
6. Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1991.
7. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. - К., 1968.
Тема 4. Правове становеще Гетьманської України у складі Російської держави та Березневими статтями. (2 години).
1. Юридичне оформлення приєднання Лівобережної України до Росії:
а) постанова Земського Собору від 1 жовтня 1653 року;
б) рішення Переяславської Ради від 8 січня 1654 року;
в) Статті Б. Хмельницького, Березневі статті 1654 року;
г) царські жалувані грамоти від 27 березня 1654 та від 12 квітня 1654 року.
2. Формування території та механізму держави:
а) адміністративно-територіальний поділ;
б) вищі органи влади та управління;
в) місцеві органи влади та управління;
г) судові органи;
д) збройні сили.
3. Поступове обмеження та ліквідація царизмом автономного устрою України.
4. Правовий статус Запорізької Січі. Причини ліквідації Запорізької Січі і створення Задунайської Січі.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:
1. Бабій Б., Кульчицький В. Ліквідація царизмом автономного устрою України //Український календар. 1964 (Варшава).
2. Воссоединение Украйни с Россией. Документы и материалы. В 3-х томах. - М., 1953 або Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х томах. -К. 1997.Т.1.
3. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. - К., 1994.
4. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. - К., 1996.
5. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII- початку XVIII ст. - К., 1959.
6. Іванченко Р.П. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності - К., 1996.
7. Когут 3. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини. - К., 1996.
8. Софроненко К.А. Малороссийский приказ Русского государства второй половины XVII века - М., 1960.
9. Універсали Богдана Хмельницького. 1648-1657.- К., 1998.
Тема 5. Права, за якими судиться малоросійський народ 1746 року. Їх зміст і значення. (4 години).
1. Джерела права України за Березневими статтями 1654 року:
а) звичаєве (козацьке право);
б) нормативні акти автономної влади;
в) польсько-литовське законодавство;
г) збірники магдебурзького права.
2. Складення, джерела і структура Кодексу 1743 року.

 
 

Цікаве

Загрузка...