WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Форма держави - Реферат

Форма держави - Реферат

досягаємо з допомогою сучасних технологій;
2. утворення з допомогою системи терор психологічної ситуації повної незалежності та відчуття приниженості.
Р. Арон вважав, що тоталітаризм полягав у таких трьох складових:
1. велич тоталітарного режиму в ролі спасителя людства;
2. перетворення держави в всемогучий інструмент партії з необмеженою владою;
3. установлення обов'язкової ідеології, яка оправдає тоталітарний режим. (20, с.91) .
У більшості сучасних країн державно - правові режими (країни Північної та Західної Європи, Північної Америки). І лише в не багатьох країнах, переважно Близького Сходу, Африки зберігаються різні модифікаційні антидемократичних державно - правових режимів, основи яких знайшли своє закріплення в конституціях країн.
В Україні після ліквідації тоталітаризму здійснюється перехід до демократичної державності. В її політичному режимі сполучаються риси демократичного режиму з застосуванням авторитарних підходів. Тому повна централізація і жорстокий державний контроль у деяких випадках є необхідним. Головний показник будь-якого перехідного періоду є людина якщо в політичній спільноті підґрунтям і метою політичної дії не виступає індивід, то там немає демократії або вона існує формально. Багато вчених на сьогоднішній день активно використовують термін "посттоталітаризму" - це державний режим вже не тоталітарний, але ще й не зовсім демократичний (21, с. 19) .
Демократія виникла ще в умовах первіснообщинного ладу і є історично першою природною формою здійснення влади народу. В Україні накопичені вікові традиційні народоправства, які були властиві нашому народові з найдавніших часів. Ще у V ст. візантійський історик Гірокопій Кесарійський зазначив у своїй практиці "Війна з готами": "Ці племена, слов'яни і анти, не управляються однією людиною, а віддавна живуть у народоправстві (демократії), і тому щастя і нещастя в житті вважається спільною справою" (22, с. 281) .
За формою державного режиму Україна - демократична держава. Демократичний режим в Україні порівняно з західними моделями ще не достатньо розвинутий і знаходиться на стадії якщо не становлення, то усталення, тобто завершення процесу формування. Тому в цілому демократію в Україні треба сприймати не стільки як статичний стан, скільки як рух державного режиму.
Висновок
Отже, охарактеризувавши проблему форми держави і форми української держави потрібно відзначити, що форма держави - це спосіб організації і характер здійснення державної влади. У різних формах держави відображається сутність, зміст тієї чи іншої країни. Це поняття дає загальне уявлення про державний лад країни. Форма держави розкривається при характеристиці трьох її елементів: форма державного правління, форма державного устрою, форма державного (політичного) режиму.
Таким чином, при аналізі цих понять можна зробити підсумок:
Форма державного правління - це порядок утворення і взаємодія вищих державних органів влади і управління. Розрізняють дві основні форми державного управління: монархію і республіку. За формою державного правління України є президентсько-парламентською республікою. Одна із особливостей президентсько-парламентської республіки України заключається в обмежених повноваженнях уряду в законодавчому процесі, що відрізняє її, наприклад від Франції, яка є такою ж державою зі змішаною формою правління. Якщо уряд Франції має право вносити поправки в законопроекти і в будь-який момент відкликати законопроект, то уряд України володіє слабким впливом на законодавчий процес і прийняття законодавчих рішень.
Уряд України зв'язаний подвійною (біцефальною) залежністю:
- відповідальність п6еред Президентом України.
- підконтрольний і підзвітний Верховній Раді.
Форма державного устрою - визначає спосіб поділу держави на певні складові частини території і розподілу влади між нею та цими частинами й відповідну організацію державних органів і порядок взаємовідносин між ними закріплено в Конституції України. За формою державного правління України - унітарна держава, яка є єдиною цілісною державою, територія якої поділяється на адміністративно - територіальні одиниці (області, райони), які не мають ознак суверенітету. В складі нашої держави є автономна територіальна одиниця Автономна Республіка Крим, яка не має ознак державності.
Державно - правовий режим - це стан політичного життя суспільства при якому державна влада здійснюється на основі принципів широкої і реальної участі громадян та їх об'єднань у формуванні державної політики, утворенні і діяльності державних органів, дотримання прав і свобод людини. Розрізняють такі основні види державних режимів: демократичний режим та антидемократичний державний режим. В Україні після ліквідації тоталітаризму здійснюється перехід до демократичної державності.
Демократизм держави виявляється також у принципах діяльності її органів і в основних засадах здійснення державної влади в цілому. Зокрема, він виявляється в гласності, відкритості роботи парламенту та інших органів державної влади, періодичності сесій і пленарних засідань парламенту, в системності роботи інших органів державної влади.
Таким чином, потрібно підкреслити, що вибір форм держави залежить від багатьох факторів: історії, традиції, ментальності народу, рівня розвитку демократії, суспільства і держави, економічних, ідеологічних, соціальних та інших внутрішніх, а також зовнішніх факторів.
Форма держави має правове закріплення, тобто всі її елементи мають правову основу і фіксуються у законах іпідзаконних актах певної держави.
Для нашої молодої держави питання про форми держави має особливе значення, адже тільки із розумінням положень, які базуються на світовому досвіді державного будівництва і їх застосування допоможе нам у розвитку та будівництві, розвитку Української держави.
Використана література
1. Конституція України 1996 року.
2. Котюк І.І. Основи правознавства: навч. посібник. - Київ: Генеза, 2002.
3. Козюбра М., Колодій А., Копєйчиков В. Лисенко, Медведчук В. Основи теорії держави і права.
4. Конституційне право України. / За ред В.Я. Гація, В.Ф. Погорійлка, Ю. М. Годики, - К: Укр центр правничих студій, 1996 -376с.
5. Теорія держави і права: Навч. посібник А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков / За ред. Лисенкова С.Л. К: Юрінко інтер, 2003. - с. 367.
6. Теорія держави і права.: Навч. посібник. // Ю.А. Олійник, С.Д. Гусаєв, О.А. Смосаренко, К. Юрінком Інтер. - 2001-176с.
7. Конституційне право України. Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. Ю.М. Годики, В.С. Журавський. -К: Видавничий дім "Ін Юре", 2002.
8. Погорілко В. Конституційне право - К: Юрінком інтер, 1997.
9. Суріков А. Теорія держави і права. - Київ. - Одеса. - 1997.
10. О.Ф.Фрицький. Конституційне право України. Підручник - К. - 2002.
11. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів] / За ред. М.В, Цвіна. - Харків.: Право. - 2002.
12. Линецький С. Теоретичні підходи до визначення та еволюції української моделі державного режиму. // Право України. 1999.- №7.
13. Ржевський В. Общественно-политический строй СССР, как воплощение суверенного советского народа. - Ростов - на -Дону. - 1974.
14. Государственное право буржуазних стран. М. 1961.
15. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник: - Харьков: Консум: Ун-т внут. дел. - 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...