WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Форма держави - Реферат

Форма держави - Реферат

власним правом;
г) не підпорядкованість влади монарха будь-яким іншим суб'єктом.
Монархії поділяють на дві групи: необмежені і обмежені.
Необмежені монархії - це монархії, за яких влада монарха ніколи і нічим не обмежена. Інакше кажучи, у країні не існує ні державних органів, ні законів, що могли б якоюсь мірою змінити або відмінити волю монарха.
Існують такі різновиди необмеженої монархії:
а) деспотична монархія, за якою влада монарха обожнюється, а він сам офіціально визначається божеством. Цей різновид монархії був поширений у державах рабовласницького типу і насамперед на Древньому Сході (Єгипет, Вавилон, Ассирія тощо);
б) абсолютна монархія характерна для більш пізніх часів і свого розквіту досягла в епоху феодалізму. Тут монарху вже не надаються божественні почесті, але за ним визначається необмежена влада, що обумовлюється його належністю до правлячої династії, яка, як вважається, вищу владу в державі одержала від божества (5, с. 80).
Відомими мені прикладами абсолютної монархії була царська Росія, а у нас час - Саудівська Аравія, Кувейт.
В обляжених монархіях влада монарха обмежена повноваженнями інших державних органів, що може закріплюватись в конституціях.
Різновидами обмежених монархій є:
а) дуалістична монархія, за якої монарх уже не має законодавчої влади, але в його руках зосереджена вся виконавча влада. Ця монархія була характерна для періоду переходу від феодалізму до капіталізму. Найбільш відомою і в сучасному періоді є.
б) парламентська (конституційна) монархія, за якою влада монарха суттєво обмежена у всіх сферах здійснення державної влади. Виконавча влада належить уряду, який формується парламентом і лише йому підзвітний. Сучасними конституційними монархіями є Великобританія, Швеція, Японія, Данія, Іспанія. Їх існування обумовлено національними традиціями.
Поняття "республіка", яке вперше було запроваджене у Стародавньому Римі, дослівно означає "справа народу", але пізніше стало тлумачитися як "влада народу". Різноманітність республіканських форм правління залежить від того якою мірою народ впливає на формування та діяльність органів держави (6, с. 84).
Республіка - форма державного правління, за якої всі вищі органи державної влади обираються громадянами - виборцями або формуються загально - національними представницькими уставами (7,с.88) .
Відомі два види республік - президентська і парламентська. Перша характерна тим, що поєднує в одних руках повноваження глави держави і глави уряду, обираючи президента шляхом прямих виборів або непрямих і формує уряд поза парламентським способом. У нас час президентські республіки фактично не існують. Як президентські формувалися республіки у США, Франції, Аргентині., Ірані та в ряді інших країн.
У другої в основу системи вищих органів державної влади покладено принцип верховенства парламенту, який утворює уряд і контролює його діяльність (8, с. 105-106) .
В сучасному світі парламентськими республіками є Італія, Греція, Індія та інші. Але в парламентській республіці можливе існування поста президента. На відміну від президентської республіки тут він обирається не населенням, а парламентом, йому підзвітний і має представницькі функції. (ФРН, Індія). Слід зазначити, що в сучасних умовах президентські та парламентські республіки порівняно рідкі. Поширення дістали змішані форми - президентсько-парламентські та парламентсько-президентські республіки.
За формою правління Україна є республікою, що передбачено в Конституції України стаття 5. Україна є президентсько-парламентською республікою. Тут вбачаються ознаки як президентської так і парламентської республіки.
На сьогоднішній день проводиться багато дискусій і дебатів з приводу зміни форми правління України. Багато політичних діячів вступають за проведення конституційної та політичної реформи. Нещодавно Верховною Радою України був розглянутий законопроект про внесення змін до Конституції України про зміну порядку виборів Президента, але більшість голосів були проти, законопроект був відхилений.
Таким чином, саме ідея народного представництва як засіб обмеження правління верховної влади надзвичайно важлива, адже саме народу належить перинна, установча влада, саме він може вирішувати питання про зміну форм правління.
3. Форма державного устрою
Проблема державного устрою є важливою для будь-якої держави. На жаль дуже мало уваги у науковій літературі приділяється цій проблемі. Хоча в кожному підручнику, з основ правознавства чи теорії держави і права тлумачиться види державного устрою. Різні гіпотези висували вчені науковці, характеризуючи поняття територіального і державного устрою.
Наприклад, російський радянський вчений В. Ржевський, який був впевнений в тому, що поняття територіального устрою треба використовувати замість поняття державного устрою в його не широкому значенні (9, с. 19) . Деякі дослідники взагалі ототожнювали поняття державного і територіального устрою (10, с.197) .
Форма державного устрою характеризує державу з точки зору її територіального поділу та відповідної організації державних органів. Державний устрій може виявитись у простій і складній формі. Простою формою державного устрою є унітарна (єдина) держава.
Унітарна держава (від лат. "unus" - один) - це єдина централізована держава, територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці, що не мають ознак суверенітету (державності) (11, с.46) .
До унітарних держав належать країни Балтії, Польща, Білорусія та багато інших. найважливіші юридичні ознаки унітарної держави:
1. до складу унітарної держави не входять державні утворення, наділені ознаками суверенітету;
2. єдина система державних органів;
3. в унітарній державі діють єдина конституція і єдина система законодавства;
4. єдине громадянство;
5. у міжнародних стосунках унітарна держава виступає як єдиний представник. (12,с.121) .
Федерація - це складна союзна держава, що містить державні утворення (суб'єкти федерації, які мають юридично визначену політичну самостійність. У науковій літературі розглядають два різновиди федерації:
а) союзну федерацію (федерація, яка заснована на договорі), суб'єктами якої є суверенні держави, що зберігає за собою значний обсяг повноважень самостійно вирішувати питання місцевого значення. До юридичних ознак федерації належать:
1. двохрівнева система законодавства (законодавство федерацій і законодавство суб'єктів федерації);
2. двохрівневасистема державних органів (федеральних і суб'єктів федерації).
3. Подвійне громадянство.
4. У міждержавних стосунках суб'єкти федерацій виступають від свого імені (13, с.165) .
Як відомо, союзною (договірною) федерацією був Союз Радянських Соціалістичних Республік. В сучасних умовах союзні федерації, фактично не існують. Хоча слід зазначити, що ряд країн, наприклад, США, ФРН, у своєму розвитку пройшли через етап договірної федерації.
У сучасному світі ми спостерігаємо Російську Федерацію, заснованою на автономії.
Специфічною формою державного устрою є конфедерація - союз держав, об'єднаних для досягнення певних цілей одним або кількома органами (наприклад військовим) при збереженні в інших питаннях повної самостійності.
Ознаки конфедерації:
1. відсутність загальних для всієї конфедерації законодавчих органів;
2. відсутність загальних для всієї конфедерації законодавства, громадянства, судової та фінансової

 
 

Цікаве

Загрузка...