WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Форма держави - Реферат

Форма держави - Реферат


ФОРМА ДЕРЖАВИ
План
Вступ.
1. Поняття та елементи форми держави.
2. Форма державного правління.
3. Форма держаного устрою.
4. Деожавно-політичний режим.
Висновок.
Використана література.
Вступ
У сучасній теорії держави категорія "форма держави" є однією з найважливіших і ємний понять. Як відомо, уже за давніх часів - на Древному Сході і в Стародавній Греції та Римі - у дослідників державно - правових явищ виникла потреба щодо визначення поняття, яке було б достатньо ємним і давало хоча б загальне уявлення про основні шляхи здійснення в ній державної влади. Таким чином за різних часів різними дослідниками у категорії "форма держави" вкладався неоднаковий зміст.
З давніх давен найбільш відомою класифікацією форм держави була та, яку дав Арістотель. Він розрізняв форми держави за двома ознаками:
а) кількістю тих хто править (один, кілька, багато);
б) в чиїх інтересах здійснюється управління.
Друга ознака була критерієм розподілу форм держави на правильні - правління здійснюється в інтересах усіх і неправильні - правління здійснюється в інтересах тільки тих, хто править. На думку Аристотеля правильними формами були: монархія, аристократія, політія; неправильними - тиранія, олігархія, демократія.
У новий час питання про форму держави пов'язане, насамперед з ім'ям Ш. Монтеск'є, який під цим терміном розумів ті чинники, що визначають методи здійснення державної влади. Він на основі цього визначив такі форми держави:
1. республіканська - форма держави, в якій організацію і здійснення державної влади визначають такі якості, як доброчесність і рівність;
2. монархія, де основа влади - чесність;
3. деспотія, де основа влади - страх.
Отже, під формою держави Монтеск'є розумів лише те, що в сучасній науці називається державно-правовим режимом.
Ж.-Ж. Руссо розумів форму держави як структурну організацію вищих державних органів і на основі цього виділяв такі форми держави:
1. монархію - форму держави, в якій владу здійснює одна особа;
2. аристократія - владу здійснює невелика група осіб;
3. демократія - владу здійснюють всі члени суспільства.
Отже, Ж.-Ж. Руссо під формою держави розумів те, що на сьогоднішній день ми називаємо формою правління.
Категорія "форма держави" дає загальне уявлення про особливості організації державної влади, порядок утворення державних органів та їх відносини між собою та населенням.
Наукою вироблена певна універсальна система, що виражена в понятті форми держави для характеристики способів організації влади будь-якої держави, якщо держава -організація політичної влади, то форма держави розкривається через спосіб організації, існування.
Категорія "форми держави" вироблена політичною та юридичною наукою, яка відображає взаємозв'язок трьох найважливіших сторін державної влади. Форма держави правління відображає поняття про способи та порядок утворень вищих органів. Способи територіального устрою відображає поняття форма державного устрою. Сукупність способів і методів здійснення державної влади розкривається через поняття державно - політичного режиму.
Провідне місце в теорії держави і права займає інститут форми держави. Дослідження питання "форми держави" має дуже важливе значення у формуванні та розвитку суверенної і незалежної держави.
Таким чином, на основі методу порівняння, аналізу визначається особливості кожного типу держави. Її устрою та здійснення державної влади.
1. Поняття та елементи форми держави
Державний лад характеризує державу з погляду форм: правління, територіального устрою та політичного режиму. Держаний лад, як правило, закріплюється у конституції держави. Невипадково конституцію іноді називають паспортом держави. Привертає увагу і те, що тема про державний лад у підручниках з теорії держави і права та основ правознавства називається "форма держави", що із урахуванням позицій деяких винних є не цілком правильним. Адже загально відомо, що форма - це зовнішній прояв об'єкта, при чому один і той же об'єкт не може мати декілька форм одночасно. А з позицій "форм держави" виходить, що може. Крім того, вести мову про форму політичного режиму проблематично взагалі. Адже можна сказати, що політичний режим - це фактично характер держави. А якщо згадати, що характер є у кожного з нас та спробувати визначити його форму, то виникне багато незрозумілих проблем. Не випадково при розгляді цих проблем іноді використовуються і поняття "державний устрій". І в цілому це правильно. Але якщо взяти до уваги, що поняття "державний устрій" іноді тлумачиться і як територіальний устрій, то виникає плутанина - так вважає кандидат юридичних наук І.І.Котюк (1., с.35).
Категорія "форми держави" містить сукупність загальних ознак і взаємозв'язків, які характеризують державу як суспільний феномен. З позиції А.М.Колодія - доктора юридичних наук, професора, який вважає, що ознаки які характеризують порядок організації і взаємодії вищих органів державної вали і управління. Сукупність цих ознак називається формую державного правління (2,с.9).
Цікаво, що дослідники часів царської Росії і перших років післяжовтневого періоду визначали форму держави виключно за ознакою форми правління, на основі чого вони визначають декілька форм держави: деспотія, самодержавство, дуалістична монархія, парламентська республіка, президентська республіка. Ознаки, що характеризують територіальний устрій держави або інакше кажучи співвідношення держави як цілого з її складовими частинами та організацією державних органів. Сукупність цих ознак розкриває форму державного устрою.
Ознаки, що характеризують форми і методи здійснення державної влади, рівень участі громадян в управлінні справами держави і суспільства. В сукупності вони дають характеристику державно - правового режиму.
Отже, форма держави - поняття складне. Воно характеризує державу з погляду існуючих у ній форм правління, державного устрою та державно - правового режиму. Форма держави завжди має відповідне правове закріплення. Усі її елементи (форма правління, державний устрій, державний режим) мають правову основу - вони фіксуються в конституції, законах і підзаконних актах. Але слід мати на увазі, що зміст правових настанов не завжди відповідає дійсному характеру наявних відносин.
Таким чином, форма держави - це взяти в єдності способи організації державної влади, її устрою і методів її здійснення. Це вироблена юридичною і політичною науками категорія, що відбиває сукупність і взаємообумовленість трьох найважливіших сторін організації державної влади (3, с. 86).
2. Форма правління держави
Форма правління будь-якої держави вказує: на структуру і повноваження вищих органів державної влади; порядок їх утворення і характер взаємовідносин між ними; ступінь і форми участі громадян у формуванні вищих органів влади; вплив населення на прийняття державних рішень (4, с.87).
Розрізняють дві основні форми державного правліннямонархію і республіку.
Монархія - це форма державного правління, за якою вища державна влада зосереджується (повністю або частково) в руках однієї особи - монарха, і, як правило, передається у спадщину серед представників правлячої династії або формується якимось іншим шляхом.
Монархії властиві такі юридичні ознаки:
а) безстроковість влади монарха;
б) володіння монархом владою за спадком по праву крові;
в) монарх представляє державу не за дорученням, а за

 
 

Цікаве

Загрузка...